Om CBS

Uddannelseskvalitet og kvalitetssikringssystemet for uddannelser på CBS


CBS ønsker at levere dimittender med en stærk, grundlæggende businessfaglighed og transformative kompetencer til erhvervslivet. CBS er et stort erhvervsuniversitet både i forhold til antal studerende men også i forhold til bredden af de udbudte uddannelser. CBS stræber efter høj uddannelseskvalitet for at sikre, at vores studerende og dimittender lever op til højeste internationale niveau. Løbende forbedringer på baggrund af systematisk dataindsamling og dialog med og input fra interne og eksterne interessenter er omdrejningspunktet for arbejdet med uddannelseskvalitet.  

Kvalitetssikringssystemet styres af kvalitetssikringspolitikken samt en række delpolitikker, som tilsammen sikrer, at kvaliteten af CBS’ uddannelser monitoreres og udvikles løbende. Uddannelserne skal efterleve en række kvalitetsstandarder, blandt andet for forskningsbasering. Dette sker igennem fastlagte processer pba. et omfattende datagrundlag af både kvantitativt og kvalitativt data samt feedback fra en række bidragsydere.  

Datagrundlag, processer samt aktører med ansvar for uddannelseskvalitet udgør tilsammen CBS’ kvalitetssikringssystem.  

Endvidere skal uddannelserne forholde sig til relevante uddannelsesstrategiske indsatser, som kan indgå som et fast udviklingspunkt i kvaliteten af CBS’ uddannelser.  

Som en del af kvalitetssikringssystemet evalueres og justeres kvalitetspolitikken og delpolitikkerne fast og ved behov.

POLITIKKER I KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET

LÆS POLITIKKERNE

Kvalitetspolitik for uddannelser på CBS

PDF icon Kvalitetspolitik for uddannelser på CBS

 

Kvalitetssikringssystemet

CBS’ kvalitetssikring af de udbudte uddannelser indeholder en række elementer og processer, som tilsammen udgør kvalitetssikringssystemet, der sikrer kvalitet og relevans i vores uddannelser. Kvalitetssikringssystemet har tre trin: monitorere, forbedre og drive.

Monitorere  
Kvaliteten af CBS’ uddannelser monitoreres gennem kvantitativt og kvalitativt data og input fra en række aktører, bl.a. studerende, Quality Boards, aftagere, dimittender, m.fl.  

Forbedre  
CBS’ uddannelser kvalitetsudvikles og forbedres gennem en række processer med bidrag fra interne og eksterne aktører. De interne aktører er: Studerende, undervisere, fagansvarlige, studienævn, studieledere og institutledere. De eksterne aktører er: Aftagere, alumner og eksterne censorer.  

Drive  
CBS’ uddannelser drives af interne aktører, herunder, studienævn, studieledere, undervisere og teknisk-administrativt personale (TAP). Den daglige drift sikrer, at ændringer og forbedringer implementeres og sættes i drift.    

Nedenstående figur viser aktører, som har et ansvar i CBS’ kvalitetssikringssystem. Aktørerne skal sikre, at kvalitetsprocesserne udføres, samt at den aftalte opfølgning sker.  

De enkelte processer og ansvarsområder er beskrevet på CBS’ intranet CBS Share

AKTØRER OG ANSVAR I KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET

Sidst opdateret: Business Intelligence // 23/04/2024