Om CBS

Legal

Legal varetager juridisk rådgivning og sagsbehandling på tværs af CBS.

Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER

Email: legal@cbs.dk
 

Åbningstider for personlig fremmøde:
Mandag-fredag: 9:00-15:00

 

Det er dog en god ide, at du kontakter CBS Legal telefonisk eller pr. mail først, hvis du ønsker et personligt møde. Legal kan kontaktes via  legal@cbs.dk  eller på +45 3815 3815.

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
B-tårnet på. 3. sal

 

Juridisk Chef
Mette Kuhlen Gullach
Email: mkg.legal@cbs.dk

 

Legal varetager bl.a. følgende opgaver:

 • Juridisk sagsbehandling/-forberedelse for rektor, dekaner, universitetsdirektør.
 • Rådgivning omkring immaterialrettigheder, herunder særligt ophavsret.
 • Kvalitetssikring af kontrakter, herunder forskningskontrakter, samarbejdskontrakter generelt, udvekslingsaftaler, fortrolighedsaftaler (NDA’er), ph.d. aftaler, kandidatafhandlingskontrakter og MoU mv.
 • Rådgivning af institutter og andre enheder i forbindelse med indgåelse af aftaler.
 • Rådgivning af beslutningstagere og enheder i forhold til generelle juridiske problemstillinger.
 • Varetagelse af aktindsigtssager.
 • Behandling af eksamensklager.
 • Behandling af sager om overtrædelse af ordensreglerne.
 • Bistand for ankenævn.
 • Godkendelse af studieordninger.
 • Specialviden indenfor studieområdet.
 • Opsamling, forankring og formidling af viden.
 • Udvikling af strategier, regler og retningslinjer samt udarbejdelse af vejledninger og procedurer i forbindelse med juridiske/administrative opgaver.
Sidst opdateret: Communications // 06/07/2023