Om CBS

Strategisk rammekontrakt

CBS har indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren for perioden 2022-2025

CBS vil i kontraktperioden 2022-2025 arbejde med følgende strategiske mål:

  1. CBS’ viden bidrager til løsningen af de store samfundsspørgsmål.
  2. CBS’ dimittender har kompetencer, der matcher erhvervslivets fremtidige behov.
  3. CBS øger diversiteten blandt ansatte og studerende.
  4. CBS styrker de studerendes faglige udvikling og trivsel.
  5. CBS styrker livslang læring og går forrest i udviklingen af det “læredygtige samfund”.

Download og læs hele rammekontrakten fra linket ovenfor.

 

Der udarbejdes en statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt en gang om året (april).

PDF iconStatusredegørelsen for Strategisk Rammekontrakt 2020

 

Sidst opdateret: President's Office // 04/01/2022