Om CBS

Strategisk rammekontrakt

CBS har indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren for perioden 2018-2021

CBS vil i kontraktperioden 2018-2021 arbejde med følgende strategiske mål for CBS’ kerneopgaver:

  1. CBS vil øge kvaliteten af CBS’ forskning.
  2. CBS vil øge relevansen af CBS’ forskning.
  3. CBS vil øge de studerendes læringsudbytte.
  4. CBS vil give de studerende relevante kompetencer.
  5. CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund.

Download og læs hele rammekontrakten fra linket ovenfor.

Der udarbejdes en statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt en gang om året (april).

PDF iconStatusredegørelsen for Strategisk Rammekontrakt 2020

 

Sidst opdateret: President's Office // 09/06/2021