Om CBS

Strategisk rammekontrakt

CBS har indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren for perioden 2022-2025

CBS vil i kontraktperioden 2022-2025 arbejde med følgende strategiske mål:

  1. CBS’ viden bidrager til løsningen af de store samfundsspørgsmål.
  2. CBS’ dimittender har kompetencer, der matcher erhvervslivets fremtidige behov.
  3. CBS øger diversiteten blandt ansatte og studerende.
  4. CBS styrker de studerendes faglige udvikling og trivsel.
  5. CBS styrker livslang læring og går forrest i udviklingen af det “læredygtige samfund”.

Download og læs hele rammekontrakten fra linket ovenfor.

Årlig statusredegørelse

Der udarbejdes en statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt en gang om året (marts/april). Statusredegørelserne kan læses nedenfor:

PDF icon CBS Statusredegørelse 2022 Strategisk Rammekontrakt.pdf

PDF icon CBS statusredegørelse 2023 strategisk rammekontrakt.pdf

Tidligere statusredegørlser

Læs den samlede afrapportering for den Strategiske Rammekontrakt 2018-2021

PDF icon Samlet afrapportering på CBS' Strategiske Rammekontrakt 2018-2021

 

Sidst opdateret: President's Office // 09/04/2024