Om CBS

Regnskab

Regnskabsafdelingen varetager CBS´ samlede regnskab. Dette indbefatter bl.a. at udarbejde CBS´ årsregnskab samt yde regnskabsmæssig rådgivning og udarbejde ledelsesinformation om økonomianliggender til CBS´ øvrige enheder.

Regnskabsafdelingen har bl.a. ansvar for følgende konkrete opgaver:
•    Ansvar for CBS overordnede likviditetsstyring 
•    Økonomistyring af de samlede indtægter fra CBS Åben Uddannelse området
•    Oprettelse, afstemning og tilstedeværelseskontrol af CBS anlægsaktiver
•    Controlling af moms og afgifter, samt kvartalsvis indberetning af moms til SKAT og UFM
•    Vurdering af konferencer, der afholdes på CBS, i forhold til momspligt og afstemning af indtægtssiden
•    Løbende kontakt til ministeriet (UFM) bl.a. i forbindelse med udbetaling af kvartalsvis refusion via Omstillingsfonden og refusion af købsmoms på drift og anlæg
•    Systemansvarlig for ERP system og tilhørende systemer
•    Primær kontakt til institutionsrevisor, banker og realkredit
•    Afstemningsopgaver ifm. månedsluk
•    Ad-hoc controlling på rejseområdet
•    Generel debitor- og kreditorstyring
•    Betalingskort oprettelse
 

Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 03/10/2019

Kontakt

Regnskab hovedmail

regn.oefu@cbs.dk