Om CBS

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Sekretariatet yder administrativ support til CBS' direktion og bestyrelse.

 

Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER

Tlf.: +45 3815 3815
Fax: +453815 2015

Træffetider: 9-15

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation
Kilevej 14A, 1. sal
2000 Frederiksberg

Konstitueret sekretariatschef
Ina Rosen
ir.slk@cbs.dk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation er stabsfunktion for CBS’ direktion. Sekretariatets primære opgave er at understøtte ledelsesteamet i dets daglige arbejde med koordinering, rådgivning og kommunikation.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 18/01/2022