Om CBS

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Sekretariatet yder administrativ support til CBS' direktion og bestyrelse.

KONTAKT ADRESSE

Tlf.: +45 3815 3815
Træffetider: 9-15

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation
Kilevej 14A, 1. sal
2000 Frederiksberg

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation er stabsfunktion for CBS’ direktion. Sekretariatets primære opgave er at understøtte ledelsesteamet i dets daglige arbejde med koordinering, rådgivning og kommunikation.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 06/01/2023