Årsrapport: CBS satte rekord i eksterne forskningsmidler

Så er CBS’ årsrapport for 2022 på godkendt. Her kan du læse direktionens beretning om året der gik og få et overblik over CBS’ samlede økonomi.

07/04/2023

Som led i strategien ønsker CBS at øge andelen af eksterne forskningsmidler. Den målsætning blev til fulde opfyldt i 2022, hvor det samlede hjemtag endte med at blive på 211 millioner kroner, hvilket er det hidtil højeste. I 2021 var tallet 150,2 millioner kroner.

Stigningen skyldes blandt andet, at CBS i 2022 har modtaget flere store bevillinger såsom 59,4 millioner til grundforskningscentret ”Center for Big Data in Finance”. Dertil kommer, at CBS generelt har hjemtaget betydeligt flere EU-midler end i de forgangne år.

I årsrapporten fremgår det også, at

  • Antallet af VIP-årsværk er steget til 712 og er resultatet af et ønske om at opbygge en større kapacitet af videnskabelige medarbejdere til forskning og undervisning.
  • CBS har i 2022 har fået sin AACSB-akkreditering forlænget for en ny femårig periode. Dermed har universitetet fortsat en Triple Crown-akkreditering, som betyder, at vi er akkrediteret af EQUIS, AMBA og AACSB. Under en procent af business schools verden over har en Triple Crown.
  • CBS i 2022 har haft et underskud på 47 millioner kroner, hvilket er 38 millioner kroner mere end det budgetterede underskud på 9 millioner kroner. En forventet vækst for CBS’ største indtægtskilde, STÅ, (studenterårsværk) er imidlertid udeblevet, og det samme gælder for betalingsuddannelserne (HD, MBA, master m.m.). Samtidigt er driftsomkostningerne steget.
  • Studiestarten i 2022 havde et tema, der gjorde op med myten om den perfekte studerende.
  • De ni særlige kompetencer, som udgøres af Nordic Nine, er blevet integrereret i de cirka 1400 kursusbeskrivelser, der findes på tværs af CBS.
  • CBS tilbyder 33 engelsksprogede uddannelser på bachelor- og kandidatniveau.
  • CBS har studerende fra 96 forskellige lande.
  • CBS har indgået udvekslingsaftaler med 289 universiteter og business schools på verdensplan.
  • Cirka ni ud af ti dimittender fra CBS får job i den private sektor.
  • Ledigheden blandt CBS’ dimittender (inklusive dimittender, der har forladt Danmark), er faldet fra 7,1 procent i 2017 til 4,9 procent i 2022. Gennemsnittet for alle danske universiteter er 9,5 procent.

Link til årsrapporten

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 07/04/2023