Om CBS

Bestyrelse

CBS' øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 11 medlemmer. Seks eksterne medlemmer (udpeget for en fireårig periode), to videnskabelige medarbejdere (valgt for en fireårig periode), en administrativ medarbejder (valgt for en fireårig periode) og to studerende (valgt forskudt for en toårig periode).

Formand, Torben Möger Pedersen

Foto af Torben Möger Pedersen

Bestyrelsesformand for CBS. Cand.polit. Adjungeret professor på CBS. 

Varetager en række andre bestyrelsesposter og tillidshverv, bl.a.:

 • Bestyrelsesformand for Danmarks Eksport og Investeringsfond (EIFO), for Danish Society for Education and Business (DSEB), for CIP Fonden og for Gefion Gymnasium
 • Bestyrelsesmedlem i Forsikring & Pension, Hedorfs Fond, Det Udenrigspolitiske Selskab, Akademiet Bocuse d'Or og Bestyrelsesforeningen
 • Formand for regeringens Klimapartnerskab for Finanssektoren
 • Formand for CBS' indstillingsorgan

Medlem af bestyrelsen siden 1. juli 2019. Formand for bestyrelsen siden 1. juli 2019. Funktionsperiode udløber 30. juni 2027.

Kan kontaktes på tmp@torbenmogerpedersen.com

 

Næstformand, Michael Rasmussen

Michael Rasmussen

 • Koncernchef Nykredit
 • Næstformand for Finans Danmark
 • Bestyrelsesformand Investeringsfondene for Udviklingslande (IFU)
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2016. Næstformand for bestyrelsen siden 1. juni 2018. Funktionsperiode udløber 31. januar 2024.
   

Jonas Andersen

Jonas Andersen

 • Studerende HA Business Economics and Business  Administration (HA Almen)
 • Bestyrelsesnæstformand for SL Fonden
 • Medlem af bestyrelsen for CBS Students og CBS caféerne (Nexus)
 • Tidl. bestyrelsesformand for CBS Students (2021-2022)
 • Valgt af de studerende for perioden 1. februar 2022 til 31. januar 2024.

 

Lise Balslev

Lise Balslev

 • Programleder på Management Programmes
 • Valgt af de teknisk-administrative medarbejdere frem til 31. januar 2024.

 

Gunnar Bovim

Gunnar Bovim

 • Tidl. rektor NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet)
 • Tidligere direktør ved St. Olavs Hospital (Universitetssykehuset i Trondheim) og Helse Midt-Norge
 • Medlem af Ekspertutvalg for Akademisk Ytringsfrihet i Norge
 • Bestyrelsesformand i Innovasjon Norge og på Oslo Universitetssykehus
 • Medlem af CBS' indstillingsorgan
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2020. Genudpeget. Funktionsperiode udløber 31. januar 2028. 
   

Louisa Loran

Louisa Loran

 • Head of Supply Chain & Logistics Solutions EMEA, Google
 • Tidl. Vice President i A.P. Møller-Mærsk
 • Tidl. Marketing Innovation Director for Diageo Western Europe
 • Medlem af bestyrelsen siden 15. juni 2021. Udløber 14. juni 2025. Kan genudpeges for yderligere fire år.
   

Lilian Mogensen

Lilian Mogensen

 • Medlem af diverse bestyrelser, herunder LEMAN A/S og Rejsekort/Rejseplan A/S
 • Tidl. Koncerndirektør ATP
 • Tidl. direktør Udbetaling Danmark
 • Medlem af CBS' udpegningsorgan
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. april 2019. Funktionsperiode udløber 31. marts 2027. 

   

Sara Louise Muhr

Sara Louise Muhr

 • Professor på CBS 
 • Medlem af CBS' indstillingsorgan
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2024. 
   

Jesper Rangvid

Jesper Rangvid

 • Professor på CBS 
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2024.
   

Mette Vestergaard

Mette Vestergaard

 • CEO for DHI
 • Tidl. adm. dir. Mannaz A/S og EVP Global People & Business Transformation i LEO Pharma
 • Bestyrelsesmedlem i Axcel og DESMI
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2016. Funktionsperiode udløber 31. januar 2024.
   

Mikkel August Wallind

Billede af Mikkel August Wallind

 • Studerende BSc Economics and Business Administration (HA Almen)
 • Medlem af bestyrelsen for Danske Studerendes Fællessråd 
 • Tidl. formand for CBS Students
 • Tidl. medlem af bestyrelsen for CBS Students
 • Valgt af de studerende for perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2025.

 

Sidst opdateret: President's Office // 06/12/2023