Om CBS

Bestyrelse

CBS' øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 11 medlemmer. Seks eksterne medlemmer (udpeget for en fireårig periode), to videnskabelige medarbejdere (valgt for en fireårig periode), en administrativ medarbejder (valgt for en fireårig periode) og to studerende (valgt forskudt for en toårig periode).

Pr. 1. juli 2019 har bestyrelsen følgende medlemmer:

Formand, Torben Möger Pedersen

TMP

 • Adm. direktør i PensionDanmark. Cand.polit. Adjungeret professor på CBS. 

Varetager en række bestyrelsesposter og tillidshverv, bl.a.

 • Bestyrelsesformand Danish Society for Education and Business (DSEB) og for Gefion Gymnasium
 • Næstformand for bestyrelserne i Forsikring & Pension og Gigtforeningen
 • Bestyrelsesmedlem i bl.a. Arbejdernes Landsbank, Danish SDG Investment Fund, Det Udenrigspolitiske Selskab, Index:Design to Improve Life og Bestyrelsesforeningen

Medlem af bestyrelsen siden 1. juli 2019. Formand for bestyrelsen siden 1. juli 2019. Udløber 30. juni 2023. Kan genudpeges for yderligere 4 år.

Næstformand, Michael Rasmussen

Michael Rasmussen

 • Koncernchef Nykredit
 • Formand for Finans Danmark
 • Bestyrelsesformand Investeringsfondene for Udviklingslande (IFU)
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2016. Næstformand for bestyrelsen siden 1. juni 2018. Udløber 31. juni 2020. Kan genudpeges for yderligere 4 år.

Sebastian Toft Bringstrup

Sebastian

 • Studerende MSc in International Business and Politics
 • Medlem af bestyrelsen for CBS Students, studenterorganisationen på CBS.
 • Medlem af bestyrelsen for Spisestuerne, katinerne på CBS
 • Tidl. Næstformand for CBS Students (2018-2019)
 • Valgt af de studerende for perioden d. 1. februar 2019 til d. 31. januar 2021.

Arvid Hallén

 • Uddannet mag. art. i sociologi, Universitet i Oslo
 • Tidl CEO Norges forskningsråd (2004-20017)
 • Rådgiver Høyskolen for Oslo og Akershus
 • Bestyrelsesformand Høyskolen på Vestlandet, Bergen
 • Bestyrelsesformand, JPI Oceans, Brussels
 • Bestyrelsesformand Bjerknes Center for Climate Research
 • Bestyrelsesmedlem Norwegian Cancer Society
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2012. Udløber 31. januar 2020.

Alfred Josefsen

Alfred Josefsen

 • Uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School
 • Tidl. administrerende direktør for Irma
 • Formand for UNICEF Danmark, Sport One, Aveny-T, Krogerup Højskole m.fl.
 • Medlem af bestyrelsen i Foreningen Nydansker, Olympisk Idrætsforum m.fl.
 • Medlem af regeringens Ledelseskommission 2017-2018
 • Adjungeret Professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School
 • Medlem af bestyrelsen siden 15. juni 2013. Udløber 14. juni 2021.

David Lando

 • Professor på CBS
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020. 

Lilian Mogensen

Lilian Mogensen

 • Medlem af diverse bestyrelser, herunder LEMAN A/S og Nine A/S
 • Tidl. Koncerndirektør ATP
 • Tidl. direktør Udbetaling Danmark
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. april 2019. Udløber 31. marts 2023. Kan genudpeges for yderligere 4 år.

Mette Morsing

Mette Morsing

 • Professor på CBS
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020.

Thomas Skinnerup Philipsen

Thomas Skinnerup Philipsen

 • Studerende cand.merc Strategy, Organisation and Leadership 
 • Medlem af bestyrelsen for Danmarks Akreditteringsråd
 • Bestyrelsesformand SL fonden
 • Tidl. formand for CBS Students (2016-2017)
 • Valgt af de studerende for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2020. 

Jakob Ravn

 • Chefkonsulent i Teaching & Learning
 • Valgt af de administrative medarbejdere for perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020.

Mette Vestergaard

Mette Vestergaard

 • EVP Global People & Business Transformation i LEO Pharma
 • Tidl. adm. dir. Mannaz A/S
 • Bestyrelsesmedlem i bl.a. Axcel, DESMI, LEO Innovation Lab og DHI
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2016. Udløber 31. juni 2020. Kan genudpeges for yderligere 4 år. 

 

Sidst opdateret: President's Office // 14/10/2019