Om CBS

Bestyrelse

CBS' øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 11 medlemmer. Seks eksterne medlemmer (udpeget for en fireårig periode), to videnskabelige medarbejdere (valgt for en fireårig periode), en administrativ medarbejder (valgt for en fireårig periode) og to studerende (valgt forskudt for en toårig periode).

Formand, Torben Möger Pedersen

Foto af Torben Möger Pedersen

Bestyrelsesformand for CBS. Cand.polit. Adjungeret professor på CBS. 

Varetager en række andre bestyrelsesposter og tillidshverv, bl.a.:

 • Bestyrelsesformand for CIP Fonden, Danish Society for Education and Business (DSEB), Hedorfs Fond og Gefion Gymnasium
 • Bestyrelsesmedlem i Forsikring & Pension, Akademiet Bocuse d'Or og Bestyrelsesforeningen
 • Bestyrelsesmedlem i Energi Danmark, FN's Principles for Responsible Investment samt Det Udenrigspolitiske Selskab 
 • Formand for CBS' indstillingsorgan

Medlem af bestyrelsen siden 1. juli 2019. Formand for bestyrelsen siden 1. juli 2019. Funktionsperiode udløber 30. juni 2027.

Kan kontaktes på tmp@torbenmogerpedersen.com

 

Næstformand, Lilian Mogensen

Lilian Mogensen

 • Medlem af diverse bestyrelser, herunder LEMAN A/S og Rejsekort/Rejseplan A/S
 • Tidl. Koncerndirektør ATP
 • Tidl. direktør Udbetaling Danmark
 • Medlem af CBS' udpegningsorgan
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. april 2019. Funktionsperiode udløber 31. marts 2027. 

 

David Hellemann

David Hellemann. Foto: Nykredit.dk

 • Koncerndirektør CFO/COO i Nykredit
 • Tidl. bankdirektør, Nordea Danmark
 • Formand for BEC Financial Technologies AMBA
 • Medlem af diverse bestyrelser, herunder Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2024. Udløber 31. januar 2028. Kan genudpeges for yderligere fire år.

 

Caroline Bering

Caroline Bering

 • Studerende på HA(psyk.) erhvervsøkonomi og psykologi
 • Tidl. Executive Officer i CBS Students
 • Valgt af de studerende for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2026.

 

Lise Balslev

Lise Balslev

 • Programleder på Management Programmes
 • Valgt af de teknisk-administrative medarbejdere for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2028.

 

Gunnar Bovim

Gunnar Bovim

 • Tidl. rektor NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet)
 • Tidligere direktør ved St. Olavs Hospital (Universitetssykehuset i Trondheim) og Helse Midt-Norge
 • Medlem af Ekspertutvalg for Akademisk Ytringsfrihet i Norge
 • Bestyrelsesformand i Innovasjon Norge og på Oslo Universitetssykehus
 • Medlem af CBS' indstillingsorgan
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2020. Genudpeget. Funktionsperiode udløber 31. januar 2028. 
   

Louisa Loran

Louisa Loran

 • Director of Strategic Business Transformation, EMEA, Google
 • Tidl. Vice President i A.P. Møller-Mærsk
 • Tidl. Marketing Innovation Director for Diageo Western Europe
 • Medlem af bestyrelsen siden 15. juni 2021. Udløber 14. juni 2025. Kan genudpeges for yderligere fire år.

 

Eva Boxenbaum

Eva Boxenbaum

 • Professor på CBS
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2028.

 

Marie Louise Mors

Marie Louise Mors

 • Professor på CBS
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2028.

 

Pui Ling Lau

Pui Ling Lau

 • Stabschef i Livsværk
 • Tidl. COO, Realdania
 • Medlem af diverse bestyrelser, herunder Lone Dybkjær Foundation og DJØF Privat
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2024. Udløber 31. januar 2028. Kan genudpeges for yderligere fire år.

 

Mikkel August Wallind

Billede af Mikkel August Wallind

 • Studerende BSc Economics and Business Administration (HA Almen)
 • Medlem af bestyrelsen for Danske Studerendes Fællessråd 
 • Tidl. formand for CBS Students
 • Tidl. medlem af bestyrelsen for CBS Students
 • Valgt af de studerende for perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2025.

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 10/05/2024