Om CBS

Bestyrelse

CBS' øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 11 medlemmer. Seks eksterne medlemmer (udpeget for en fireårig periode), to videnskabelige medarbejdere (valgt for en fireårig periode), en administrativ medarbejder (valgt for en fireårig periode) og to studerende (valgt forskudt for en toårig periode).

Pr. 1. juli 2018 har bestyrelsen følgende medlemmer:

Formand, Karsten Dybvad

 • Adm. direktør i Dansk Industri
 • Næstformand for bestyrelsen i PensionDanmark og Pension Danmark Holding
 • Medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden
 • Tidl. departementschef i Trafikministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. juli 2011. Formand for bestyrelsen siden 1. februar 2016. Udløber 30. juni 2019. 

Næstformand, Michael Rasmussen

Michael Rasmussen

 • Koncernchef Nykredit
 • Bestyrelsesformand Realkreditrådet
 • Bestyrelsesformand Investeringsfondene for Udviklingslande (IFU)
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2016. Næstformand for bestyrelsen siden 1. juni 2018. Udløber 31. juni 2020. Kan genudpeges for yderligere 4 år.

Ida Boe

Ida Boe

 • Studerende på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og kommunikation - Cand.merc.(kom).
 • Medlem af bestyrelsen for CBS Students, studenterorganisationen på CBS.
 • Valgt af de studerende for perioden d. 1. februar 2017 til d. 31. januar 2019.

Arvid Hallén

 • Uddannet mag. art. i sociologi, Universitet i Oslo
 • Tidl CEO Norges forskningsråd (2004-20017)
 • Rådgiver Høyskolen for Oslo og Akershus
 • Bestyrelsesformand Høyskolen på Vestlandet, Bergen
 • Bestyrelsesformand, JPI Oceans, Brussels
 • Bestyrelsesformand Bjerknes Center for Climate Research
 • Bestyrelsesmedlem Norwegian Cancer Society

Alfred Josefsen

Alfred Josefsen

 • Uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School
 • Tidl. administrerende direktør for Irma
 • Formand for UNICEF Danmark, Sport One, Aveny-T, Krogerup Højskole m.fl.
 • Medlem af bestyrelsen i Foreningen Nydansker, Olympisk Idrætsforum m.fl.
 • Medlem af regeringens Ledelseskommission 2017-2018
 • Adjungeret Professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School
 • Medlem af bestyrelsen siden 15. juni 2013. Udløber 14. juni 2021.

David Lando

 • Professor på CBS
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020. 

Mette Morsing

Mette Morsing

 • Professor på CBS
 • Valgt af de videnskabelige medarbejdere for perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020.

Thomas Skinnerup Philipsen

Thomas Skinnerup Philipsen

 

 • Studerende på HA almen 
 • Medlem af bestyrelsen for CBS Students
 • Tidl. formand for CBS Students (2016-2017)
 • Valgt af de studerende for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2020. 

Jakob Ravn

 • Chefkonsulent i Teaching & Learning
 • Valgt af de administrative medarbejdere for perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020.

Mette Vestergaard

Mette Vestergaard

 • Senior Vice President, Global People & Communications i LEO Pharma
 • Tidl. adm. dir. Mannaz A/S
 • Næstformand DEA
 • Bestyrelsesmedlem i bl.a. Axcel og SFI Socialforskningsinstituttet
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. februar 2016. Udløber 31. juni 2020. Kan genudpeges for yderligere 4 år. 

 

Sidst opdateret: President's Office // 22/08/2018