Om CBS

Strategi

Entreprenørskab og innovation, uddannelsesporteføljen samt samarbejdet med erhvervsliv og samfund er nye strategiske fokusområder i CBS’ strategi. Den er nu klar, og fra 2017 og mindst fire år frem vil strategien angive retningen for CBS.

Den 12. oktober 2016 gav CBS’ bestyrelse deres opbakning til den nye CBS Strategi. Strategien er en genbekræftelse af ”Business in Society” strategien fra 2011, men direktionen har udvalgt følgende tre nye forandringsinitiativer fra 2017-2020:

  • Entreprenørskab og innovation
  • CBS’ uddannelsesportefølje
  • Samarbejde med erhvervsliv og omverden

Den overordnede strategiske retning er klar: Vi vil styrke vores position som et bredt, tværfagligt business universitet mens vi holder et konstant fokus på at bidrage til samfundet igennem forskning og forskningsbaseret uddannelse.

Identitet
CBS er et internationalt erhvervsuniversitet, der med udgangspunkt i sin unikke mangfoldighed kombinerer elementer fra traditionelle business schools og universiteter med en bred uddannelsesportefølje. CBS holder et konstant fokus på at bidrage til samfundet igennem forskning og forskningsbaseret uddannelse. Vi spiller en afgørende rolle i debatten om innovative og dynamiske forretningsmodeller, bæredygtige organisationsformer og økonomiske strukturer samt ansvarlig ledelse og lederskab. Vi plejer iværksætterånden på CBS ved at un​derstøtte nye ideer og vise åbenhed over for individuelle initiativer og nye muligheder.

Mission
CBS har et særligt ansvar for at videreformidle viden og nytænkning til virksomheder og organisationer, til fremtidens virksomhedsledere og til samfundet generelt. Vores største bidrag er forskning og forskningsbaseret uddannelse. Vi er forpligtet til at uddanne både yngre og mere erfarne kandidater til erhvervslivet og samfundet ved at give dem et solidt vidensgrundlag samt indsigt i den nyeste internationale forskning med henblik på at skabe værdi og bæredygtig udvikling.

Vision
CBS vil være et førende erhvervsuniversitet inden for viden om både den private og den offentlige sektor og deres måde at forme samfundet på - og omvendt; hvordan processer og fremgangsmåder i erhvervslivet skabes af samfundet. Vigtigst for vores udvikling er det at ruste de studerende til at bidrage med innovation og entreprenørskab og påtage sig relevante jobs samt skabe forskning i verdensklasse, der kan hjælpe med at finde nye løsninger på samfundets udfordringer. Forudsætningen er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og ansvarlige medarbejdere og studerende, der sikrer høj kvalitet inden for alt, hvad vi foretager os - samt en organisation, der kan integrere forskning i og sikre samskabelse med det omgivende samfund.

 

Find institutternes strategier her
Institut for Organisation
Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Department of Management, Society and Communication (afventer)
Institut for Digitalisering
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Institut for International Økonomi, Politik og Business (afventer)
Institut for Strategi og Innovation (afventer)
Institut for Finansering (afventer)
Department of Marketing
Institut for Regnskab og Revision
Økonomisk Institut

 

Sidst opdateret: President's Office // 24/09/2019