Om CBS

Strategi

Nysgerrighed og samfundsansvar står centralt i CBS’ strategi

Den 29. juni 2020 godkendte CBS’ bestyrelse den nye strategi for CBS. Strategien udstikker en ny ramme og retning for CBS med fokus på at skabe positive forandringer gennem samarbejde med en bred vifte af eksterne interessenter. 


Med transformation som afsæt skal CBS’ strategi være dét mindset, der skal sikre CBS’ fortsatte udvikling. Med strategiske tiltag, der skal optimere på vores kerneforretning, vil CBS kunne bidrage til at løse verdens store udfordringer i mange år fremover.


CBS har et stærkt fundament at bygge på, som gør, at vi kan have et endnu større fokus på nysgerrigt og ambitiøst at gøre en positiv forskel. Med afsæt i vores nordiske rødder og vores internationale anerkendelse skal vi gennem forskning og uddannelse af allerhøjeste kvalitet tage et endnu større medansvar for samfundsmæssige udfordringer både lokalt og globalt.


Vi kan ikke løse de store udfordringer, som verden står over for, alene, og derfor lægger den nye strategi også vægt på, at CBS styrker de nuværende samarbejder og igangsætter nye samarbejder med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.

 

Sidst opdateret: President's Office // 16/05/2024