Aftagerpaneler på daguddannelserne

Alle vores daguddannelser på CBS har et aftagerpanel tilknyttet, der har til opgave at bidrage med strategisk input til vores studienævn. Aftagerpanelerne består af medlemmer fra forskellige brancher og organisationer fra både den offentlige sektor og det private erhvervsliv.

Formål med aftagerpanelerne for dagsuddannelserne på CBS

Formålet med CBS’ aftagerpaneler er at styrke relationen mellem CBS, det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Vi ønsker at samarbejdet skaber værdi for begge parter, samtidig med at CBS’ uddannelsesportefølje sikrer fremtidige karrieremuligheder for alumner fra CBS. Panelet har en rådgivende funktion og hjælper os med at samarbejde med erhvervslivet på forskellige måder, komme med strategisk indsigt, vejledning og hjælp til at forbedre vores uddannelsesportefølje.

Vær opmærksom på at vores dagsuddannelser er meget forskellige, og derfor kan hvert aftagerpanel have forskellige formål og ønsker, som de ønsker sparring og input til.

Kontakt

Kontakt os på Advisoryboards-cbs@cbs.dk hvis du ønsker at høre mere om vores aftagerpaneler eller hvis du har lyst til at blive et eksternt medlem i et af vores mange aftagerpaneler.

Sidst opdateret: CBS Careers // 26/08/2021