Om CBS

Uddannelse og Kvalitet

Sekretariatet støtter dekan, studiechef og studienævn i at lede uddannelsesområdet, gennemføre de strategiske uddannelsesprojekter, udvikle DVIP-området og have ansvaret for CBS' kvalitetssikring. Sekretariatet løser tværgående opgaver på uddannelsesområdet, herunder for deltidsområdet.

Kontakt

KONTAKT ADRESSE

Tlf.: (+45) 3815 3815

Uddannelse og Kvalitet
Finsensvej 6D
2000 Frederiksberg

Uddannelse og Kvalitet

  • udarbejder beslutningsgrundlag i form af analyser og anbefalinger til uddannelsesdekan og direktionen
  • bistår med udvikling af delstrategier og politikker på uddannelsesområdet
  • varetager informations- og koordineringsopgaver
  • varetager sagsbehandling i forbindelse med implementering af de ledelsesmæssige beslutninger på uddannelsesområdet
  • varetager sekretariatsfunktion for studielederkredsen

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 27/06/2022