Om CBS

Udpegning af medlemmer

Udpegning af eksterne medlemmer af CBS' bestyrelse foretages af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Indstillingsorganet indstiller, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, til udpegningsorganet. Udpegningsorganet udpeger herefter bestyrelsesmedlemmerne, dog skal udpegning af ny bestyrelsesformand godkendes af ministeren. Sammensætningen af de to organer fremgår nedenfor. Opslag efter nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, offentliggøres på denne side.

 

Aktuelle opslag

Ingen aktuelle opslag

 

Medlemmer af udpegningsorganet

Formand, Thomas Hofman-Bang, adm. dir. Industriens Fond

Udpeget af DSEB

Marie Munk, økonomi-og personaledirektør, Det Kongelige Teater

Udpeget af Akademisk Råd

Charlotte Østergaard, Professor, BI Norwegian Business School

Udpeget af Akademisk Råd

Bente Sorgenfrey, næstformand FH

Udpeget af studielederkredsen

Charlotte Fly Andersen, head of retail sales, people & culture, Frederik Bagger

Udpeget af CBS Business Panel

Peter Maskell, Professor, fmd Professorforeningen

Udpeget af HSU

Helene Schulz, studenterrepræsentant

Udpeget af CBS Students

Mette Vestergaard, CEO DHI

Udpeget af bestyrelsen

Medlemmer af indstillingsorganet

Formand: Torben Möger Pedersen, bestyrelsesformand CBS

Født formand

Sara Louise Muhr, professor MSO, bestyrelsesmedlem CBS

Udpeget af CBS’ bestyrelse

Lilian Mogensen, bestyrelsesmedlem CBS

Udpeget af CBS’ bestyrelse

Nils Agerhus, direktør Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

Udpeget af UFM

Vakant

Udpeges af CBS’ udpegningsorgan

Lise Kaae, CEO Heartland A/S

Udpeget af CBS’ udpegningsorgan

Ved indstilling af ny bestyrelsesformand udtræder CBS’ bestyrelsesformand af indstillingsorganet, og den af udpegningsorganet udpegede midlertidige formand for indstillingsorganet indtræder i dennes sted

Jørgen Bardenfleth, div. Bestyrelser

Udpeget af CBS’udpegningsorgan

 

Sidst opdateret: Communications // 26/04/2021