Om CBS

Udpegning af medlemmer

Udpegning af eksterne medlemmer af CBS' bestyrelse foretages af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Indstillingsorganet indstiller, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, til udpegningsorganet. Udpegningsorganet udpeger herefter bestyrelsesmedlemmerne, dog skal udpegning af ny bestyrelsesformand godkendes af ministeren. Sammensætningen af de to organer fremgår nedenfor. Opslag efter nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, offentliggøres på denne side.

Aktuelle opslag

Læs mere om ledige stillinger på CBS

 

Medlemmer af udpegningsorganet

Formand, Thomas Hofman-Bang, adm. dir. Industriens Fond

Udpeget af DSEB

Marie Munk, økonomi-og personaledirektør, Det Kongelige Teater

Udpeget af Akademisk Råd

Ole Wæver, professor på IFS på KU

Udpeget af Akademisk Råd

Camilla Ellehave, partner i RBL Nordics 

Udpeget af studielederkredsen

Charlotte Fly Andersen, head of retail sales, people & culture, Frederik Bagger

Udpeget af CBS Business Panel

Nanna Mik-Meyer, professor på IOA på CBS 

Udpeget af HSU

Lars Sehested Hansen, studerende på CBS

Udpeget af CBS Students

Lilian Mogensen, bestyrelsesmedlem CBS Udpeget af CBS’ bestyrelse

Medlemmer af indstillingsorganet

Formand: Torben Möger Pedersen, bestyrelsesformand CBS

Født formand

Sara Louise Muhr, professor MSO, bestyrelsesmedlem CBS

Udpeget af CBS’ bestyrelse

Gunnar Bovim, bestyrelsesmedlem CBS

Udpeget af CBS’ bestyrelse

Nils Agerhus, direktør Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

Udpeget af UFM

Gitte Lillelund Bech

Udpeget af CBS’ udpegningsorgan

Lise Kaae, CEO Heartland A/S

Udpeget af CBS’ udpegningsorgan

Ved indstilling af ny bestyrelsesformand udtræder CBS’ bestyrelsesformand af indstillingsorganet, og en af udpegningsorganet udpeget midlertidig formand for indstillingsorganet indtræder i dennes sted

Vakant

Udpeget af CBS’ udpegningsorgan

 

Sidst opdateret: Communications // 27/09/2023