Om CBS

Budget

Budgetafdelingen udarbejder det samlede budget for CBS´ indtægter og udgifter. Dette indbefatter bl.a., at afdelingen understøtter den løbende økonomiske drift og styring i forhold til forskning, uddannelser og de tilhørende støttefunktioner. Endvidere bidrager Budgetafdelingen med tværgående økonomianalyser og forslag til udviklingen af den økonomiske strategi på CBS.

Budgetafdelingen har bl.a. ansvar for følgende konkrete opgaver:

  • Udarbejdelse af økonominotater til bestyrelsen med henblik på godkendelse af CBS´samlede budget samt økonomiopfølgninger i løbet af året.
  • Bidrage til tværgående økonomianalyser og udvikling af økonomiske strategier for CBS.
  • Udarbejdelse af månedlige økonomiopfølgninger til direktionen.
  • Konsolidering af samtlige budgetbidrag fra de decentrale enheder, herunder de kvartalsvise økonomiopfølgninger (Q-opfølgninger).
  • Udarbejdelse af samlede indtægtsprognoser for CBS, herunder STÅ-prognoser og prognoser for deltagerbetaling.
  • Leverer bidrag til finansloven, og indberetninger til ministeriet i forhold til de aktivitetsstyrede områder.
  • Bidrager til aktivitets- og ressourcestyring særligt på uddannelsesområdet – bl.a. gennem controlling af uddannelsernes aktivitets- og ressourceplanlægning.
  • Overordnet controlling og økonomistyring af universitets institutter.
  • Supporterer og underviser økonomipersonale på tværs af enheder på CBS i budgetsystemer og procedurer i forhold til økonomistyring af de faglige aktiviteter og støttefunktioner.
Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 03/10/2019

Kontakt

Hovedpostkasse: helpdesk.budget@cbs.dk