Om CBS

HR


 

Kontakt

KONTAKT
ADRESSE
AFDELINGSLEDER

Tlf. 3815 2022
Telefontid: Hverdage 9-15


Email: hr@cbs.dk

Besøgsadresse
Howitzvej 11-13
2000 Frederiksberg


Postadresse:
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

HR Chef

Anders Lauesen
E-mail: al.hr@cbs.dk

I HR arbejder vi med alt fra ledelsesrådgivning, personalejura, ledelses- og organisationsudvikling samt personaleadministration. Organisatorisk består vi af International Support, konsulentteamet, jurateamet, HR Udvikling samt Time HR.


Vi er ansvarlige for at bistå ledere og direktion samt at betjene en række udvalg og underudvalg som f.eks. vores Hovedsamarbejdsudvalg. Vi har også et bredt samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Derudover holder vi introduktionskurser for nye medarbejdere og administrerer midlerne fra Statens Kompetencefond, som giver midler til kompetenceudvikling for medarbejderne på tværs i organisationen.
 

Sidst opdateret: HR // 26/03/2019