Om CBS

Lokale - og Konferenceservice (LOK)


Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER
Lokaleadministration: lokaleadm@cbs.dk
Konferenceservice: conferences@cbs.dk
Eksamenstilsyn: tilsyn@cbs.dk
Information Services: information@cbs.dk
Solbjerg Plads 3 B2
2000 Frederiksberg
 

Afd. for Lokale - og Konferenceservice (LOK)

  • Lokaleadministrationen booker lokaler til undervisning, eksamener, arrangementer og konferencer
  • Konferenceservice rådgiver CBS’ medarbejdere om planlægning og afvikling af konferencer, events og workshops
  • Eksamenstilsyn sørger for vagtbesætning ved eksamener i CBS’ regi
  • Information Services administrerer CBS' omstilling og telefoni, parkeringstilladelser, reklamer, bannere og generel betjening af Campus Desk
Sidst opdateret: Campus Services // 08/11/2022