Om CBS

Whistleblower-ordning på CBS

Du kan indberette overtrædelser og alvorlige forseelser eller mistanke herom via CBS' whistleblower-ordning. Du kan selv vælge, om du vil være anonym eller ej.

 

Hvilke forseelser kan du indberette?

Du kan indberette alvorlige forseelser og overtrædelser som fx:

 • Økonomisk kriminalitet
 • Bestikkelse
 • Bedrag
 • Dokumentfalsk
 • Korruption
 • Tyveri
 • Brud på arbejdssikkerheden
 • Miljøforurening
 • Sexchikane og vold
 • Overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for CBS' virksomhed 

Hvem kan du indberette?​

Du kan indberette personer, der er tilknyttet CBS.

Det kan være:

 • Medarbejdere
 • Medlemmer af direktionen og bestyrelsen
 • Revisorer
 • Leverandører
 • Samarbejdspartnere
 • Advokater ​

Sådan indberetter du

Læs vejledningerne inden du indberetter:


Foretag en indberetning via CBS' whistleblower-ordning >

 

Spørgsmål til whistleblower-ordningen?

Har du spørgsmål til whistleblower-ordningen, bedes du kontakte CBS Legal på legal@cbs.dk. ​

Sidst opdateret: CBS Legal // 14/12/2020