Om CBS

Whistleblower-ordning på CBS

Du kan indberette overtrædelser af EU-retten samt alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold eller mistanke herom, som du er kommet i besiddelse af som led i en arbejdsrelateret aktivitet. Du kan selv vælge, om du vil være anonym.

Du kan indberette overtrædelser af EU-retten samt alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold eller mistanke herom, som du er kommet i besiddelse af som led i en arbejdsrelateret aktivitet. Du kan selv vælge, om du vil være anonym.

Whistleblowerordningen beskytter whistleblowerens identitet og sikrer at whistleblowere ikke bliver udsat for repressalier.

Whistleblowerordningen er et frivilligt alternativ til de sædvanlige kommunikationsveje.

Hvilke forseelser kan du indberette?

Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten inden for følgende områder:

 • Offentligt udbud
 • Finansielle tjenesteydelser
 • Produkter og markeder
 • Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • Produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • Transportsikkerhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • Fødevare- og fodersikkerhed
 • Dyresundhed og dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • Overtrædelser, der skader EU’s finansielle interesser
 • Overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU konkurrence-og statsstøtteregler

Du kan indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold som fx:

 • Økonomisk kriminalitet
 • Bestikkelse
 • Bedrag
 • Dokumentfalsk
 • Korruption
 • Tyveri
 • Brud på arbejdssikkerheden
 • Vold, grov chikane og sexchikane
 • Overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for CBS' virksomhed
   

Hvem kan indberette?​

Whistleblowerordningen kan anvendes af personer, der har en arbejdsmæssig tilknytning til CBS:

 • Medarbejdere -  nuværende, kommende og tidligere
 • Medlemmer af direktionen og bestyrelsen
 • Leverandører
 • Samarbejdspartnere
 • Frivillige
 • Praktikanter

Studerende kan ikke benytte whistleblowerordningen, da CBS ikke kan tilbyde dem samme beskyttelse, som personer med en arbejdsmæssig tilknytning til CBS.
 

Sådan indberetter du

Læs vejledningerne inden du indberetter:

 • Læs mere om hvem kan indberette, hvad der kan indberettes om samt hvordan indberetningerne behandles: PDF icon Retningslinjer
 • Sådan behandler vi dine personoplysninger: PDF icon Privatlivspolitik


Foretag en indberetning via CBS' whistleblower-ordning >


Ud over indberetningen til den interne whistleblowerordning på CBS, har man mulighed for at indberette til Datatilsynets uafhængige og selvstændige eksterne whistleblowerordning via https://whistleblower.dk/indberet.
 

Spørgsmål til whistleblower-ordningen?

Har du spørgsmål til whistleblower-ordningen, bedes du kontakte CBS Legal på legal@cbs.dk. ​

Sidst opdateret: CBS Legal // 21/12/2021