Om CBS

Administrative Planning Unit


Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER

Indskrevne studerende
 

Institutter og undervisere

Administrative Planning Unit
Finsensvej 6D
2000 Frederiksberg

Områdeleder
René Kramhøft Jakobsen
Email: rkja.stu@cbs.dk
 

Souschef
Birgit Christensen
Email: bch.stu@cbs.dk

Administrative Planning Unit

Administrative Planning Unit, APU i daglig tale, er det primære kontaktpunkt for institutter og undervisere om administrative forhold på dagsstudierne. I APU tager vi os af opgaver som:

  • Skemaplanlægning for obligatoriske såvel som valgfag
  • Eksamensplanlægning og –afvikling
  • Kandidatafhandlinger herunder kontrakter og planlægning af forsvar
  • Udstedelse af eksamensbeviser og erstatningsbeviser
  • Censorer
  • Digitale eksaminer

For cand.merc. uddannelsen læs venligst under Graduate House.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 27/06/2022