Om CBS

Økonomisupporten

Økonomisupporten yder økonomisk service og support til alle enheder på CBS. Afdelingen varetager opgaver inden for intern økonomi, samt post-award management af eksterne projekter, inkl. EU bevillinger og indtægtsdækket virksomhed.

Afdelingen arbejder i teams, med følgende opgaver:

Intern økonomisupport

Teamet har 15 medarbejdere, som supporterer institutter og øvrige afdelinger i den daglige økonomistyring.

 • Budgettering og budgetopfølgning i samarbejde med budgetansvarlige
 • Kontering og controlling af udgifter på ordinær økonomi
 • Rejseafregning og udlægsrefusion
 • Regnskabskontrol og afstemning
 • Anlægsregistrering, aktivering og periodisering
 • Udarbejdelse af økonomi-rapporter

 

Projektadministration

Projektadministrationen består af et EU-team med 5 medarbejdere og et nationalt team med 5 medarbejdere.

 • Kontaktpunkt for institutter og forskere i post-award fasen
 • Oprettelse, ændring og lukning af projekter i CBS' systemer
 • Kontering og controlling af udgifter på eksterne projekter (økonomistyring)
 • Budgetopfølgning og regnskab for eksterne projekter
 • Underskrift og godkendelse af regnskaber for eksterne projekter
 • Leverance af materiale og forklaring til revisor vedr. projekter (løbende og årsrevision)
 • Tovholder i post-award fasen (i forhold til andre administrative enheder på CBS)

Derudover har afdelingen studentermedhjælpere tilknyttet.

 

Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 03/10/2019

Kontakt

Kirsten Lange kl.fa@cbs.dk