Om CBS

Uddannelsesevaluering


CBS gennemfører evalueringer på studieniveau, som bruges med henblik på at udvikle studierne og rammerne for studierne generelt.

Studietilfredshed

Studietilfredshed måles via Danmarks Studieundersøgelse og i CBS’ årsevaluering. 

Danmarks Studieundersøgelse - UFM

Uddannelse- og Forskningsministeriet (UFM) gennemfører hvert andet år ”Danmarks Studieundersøgelse”, hvor der spørges ind til temaer som: Trivsel, udbytte, læring. Du kan se den seneste rapport her på UFM.dk.


CBS’ årsevaluering

Hvert år, i maj/juni måned, gennemføres en Årsevaluering af det igangværende studieår. Undersøgelsen gennemføres på alle bachelor- og kandidatstudier og indeholder spørgsmål om følgende 5 temaer; anbefalingsgrad, administrationen, studiemiljø, fagligt udbytte og undervisning
Resultater:


 The Academic Year Evaluation 20-21 (All Programmes)
 The Academic Year Evaluation 19-20 (All Programmes)             

Studiestartevaluering

På CBS evalueres studiestarten på bachelor- og kandidatuddannelser. Spørgeskemaet indeholder generelle spørgsmål om de studerendes tilhørsforhold til deres studie og specifikke spørgsmål til studiestartsaktiviteter (inklusiv overholdelse af regler i forbindelse med studiestart) samt information i forbindelse med studiestart. 

Dimmitendevaluering

Uddannelse- og Forskningsministeriet (UFM) gennemfører hvert andet år ”Danmarks Studieundersøgelse” der blandt andet indeholder en dimittenddel, der er målrettet kandidatdimittender. 

Dimittendevalueringer udsendes til studerende efter de er dimitteret og vil typisk handle om den studerendes oplevelse af uddannelsen som helhed og uddannelsens anvendelighed og relevans på arbejdsmarkedet.
Se de seneste dimittendevalueringsrapporter her:

PDF icon Alumni survey 2020

PDF icon Alumni survey 2018

National survey website: https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/ 

Exitevaluering

Exit-evalueringer udsendes til studerende ved udgangen af deres uddannelse og der spørges ind til den studerendes oplevelse af uddannelsen som helhed. Der kan fx stilles spørgsmål omhandlende: udbytte af uddannelsen, informationsniveau og administration, studiemiljø el. faglighed og sammenhæng mellem fag. På CBS gennemføres exitevalueringer på efter- videreuddannelsesområdet.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sidst opdateret: Business Intelligence // 01/05/2024