Om CBS

Organisation

CBS ledes af rektor. Rektor refererer til CBS’ bestyrelse, der igen er ansvarlig over for uddannelsesministeren. Ud over rektor indgår de to dekaner og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS’ direktion.

Organisationsdiagram CBS øverste ledelse

Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

CBS’ kerneaktiviteter (uddannelse og forskning) er organiseret under to dekaner; en uddannelsesdekan og en forskningsdekan. Uddannelsesdekanen har ansvaret for alle uddannelser: bachelor- og kandidat samt MBA, master- og HD-uddannelser. Studienævn og studieledere refererer til uddannelsesdekanen. Forskningsdekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for CBS’ forskning og forskere.

Universitetsdirektøren er hovedansvarlig for styringen af CBS’ samlede økonomi, og har det ledelsesmæssige ansvar for tværgående administrative enheder i Fællesadministrationen.

Rektor har udnævnt en Vice President for International Affairs, der rådgiver rektor i internationale anliggender og repræsenterer CBS i internationale sammenhænge.

CBS har et Akademisk Råd. Akademisk Råd udtaler sig til rektor (rådgiver) og skal medvirke til at sikre kvaliteten og legitimiteten i beslutninger af akademisk betydning samt bidrage til kommunikationen mellem ledelse, medarbejdere og studerende.

Vores kerneaktiviteter understøttes af en række administrative funktioner på forskellige niveauer:

 

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen varetager tværgående og koordinerende opgaver for universitetet og servicerer vores forskellige interessenter. Fællesadministrationen ledes af universitetsdirektøren.

Studieadministrationen

Studieadministrationen varetager drift og administrativ udvikling af uddannelser og betjener studier samt studerende. Studieadministrationen ledes af uddannelsesdekanen.

Institutter

Forskningen på CBS er organiseret ved institutter. Institutter ledes af en institutleder, der refererer til forskningsdekanen. Uddannelser er ikke placeret ved institutter, men institutterne leverer undervisning til CBS’ uddannelser inden for deres fagområde.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/09/2020