Om CBS

Profil

Copenhagen Business School (CBS) blev oprettet i 1917 og blev en integreret del af det danske uddannelsessystem i 1965. I dag er CBS et af Danmarks otte universiteter og har omkring 20.000 studerende og ca. 1.400 medarbejdere – forskere, ph.d. studerende og administrativt personale.

CBS er Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitution inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i bred forstand. Universitetet fokuserer på at skabe erhvervsrelevante uddannelser og efteruddannelsesprogrammer til især den private men også den offentlige sektor.

Uddannelserne er baserede på en stærk og internationalt anerkendt forskningsbase, som CBS konsekvent har fokus på at styrke. CBS har både et Center of Excellence (grundforskningscenter), som er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, og CBS har modtaget fem European Research Council Grants.

CBS har et særligt ansvar for at formidle viden og nye idéer til fremtidens virksomhedsledere og til samfundet generelt. Det største bidrag er forskning og forskningsbaseret uddannelse. Derfor er investering i forskning og høj videnskabelig standard afgørende for CBS’ bidrag til samfundet.

Som statsfinansieret selvejende institution modtager CBS hovedparten af sit finansieringsgrundlag fra staten. De statslige bevillinger til universitetssektoren består hovedsageligt af en aktivitetsbaseret uddannelsesbevilling og en basisforskningsbevilling, der i vid udstrækning er historisk bestemt for det enkelte universitet. CBS modtager knap 2/3 af sit indtægtsgrundlag fra uddannelsesaktiviteter.
 

Sidst opdateret: Communications // 18/04/2024