Om CBS

Økonomi & Analyse

Økonomi og Analyse forestår budgettering, økonomistyring, undervisningsevaluering samt økonomiske og produktivitetsmæssige analyser af uddannelses- og forskningsaktiviteterne på CBS. Afdelingen hører under Universitetsdirektørens område. Afdelingen er opdelt i syv hovedområder.

Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER

Tlf.: +45 3815 2585
Træffetider: 9:00-15:00

 

 

CBS

Økonomi & Analyse
Howitzvej 11-13

2000 Frederiksberg

Økonomichef
Kristian Dyhr

 

 

organisationsdiagram_fa_dk_juni_2022

Sidst opdateret: Økonomi & Analyse // 16/06/2022