Om CBS

Akademisk råd


 

Akademisk råd udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, om forslag til udviklingskontrakt, og om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling. Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Akademisk råd kan i øvrigt udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for handelshøjskolens virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.

Medlemmer af Akademisk råd


Formand

Kristian Miltersen
Institut for Finansiering (FI)

Næstformand

Bent Meier Sørensen
Department of Management, Politics and Philosophy (MPP)

Rektor

Nikolaj Malchow-Møller

Videnskabeligt Personale-repræsentanter

Anne Reff Pedersen
Institut for Organisation (IOA)

Bent Meier Sørensen
Department of Management, Politics and Philosophy (MPP)

Evis Sinani
Department of International Economics, Government and Business (EGB)

Fane Naja Groes
Department of Economics (ECO)

Kristian Miltersen
Institut for Finansiering (FI)

Lucia Reisch
Department of Management, Society and Communication (MSC)

Peter Skærbæk
Department of Accounting (ACC)

Stefano Ponte
Department of Management, Society and Communication (MSC)

Thomas Rønde
Institut for Strategi og Innovation (SI)

Studerende

Frederikke Schöler Høgsgaard

Katrine Grønvall Hansen

Sinem Gürbüz
 

Tilforordnede (ingen stemmeret)

Gregor Halff
Dekan for Uddannelse

Søren Hvidkjær
Dekan for Forskning

Teknisk Administrativt Personle-Observatører

Henrik Hermansen
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (MPP)

Lise Balslev
CBS Management Programmes

Sidst opdateret: Communications // 06/01/2020