Om CBS

Akademisk råd


 

Akademisk råd udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, om forslag til udviklingskontrakt, og om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling. Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Akademisk råd kan i øvrigt udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for handelshøjskolens virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.

Medlemmer af Akademisk råd


Formand

Per Holten-Andersen
Rektor

Næstformand

Bent Meier Sørensen
Department of Management, Politics and Philosophy (MPP)

Tilforordnede (ingen stemmeret)

Gregor Halff
Dekan for Uddannelse

Søren Hvidkjær
Dekan for Forskning

VIP-repræsentanter

Torsten Ringberg
Department of Marketing (MARKTG)

Morten Knudsen
Department of Organization (IOA)

Dan Kärreman
Department of Management, Society and Communication (MSC)

Thomas Rønde
Institut for Strategi og Innovation (SI)

Louise Mors
Institut for Strategi og Innovation (SI)

Kristian Miltersen
Institut for Finansiering (FI)

Anne Reff Pedersen
Institut for Organisation (IOA)

Bent Meier Sørensen
Department of Management, Politics and Philosophy (MPP)

Niels Åkerstrøm Andersen
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (MPP)

TAP-repræsentanter

Henrik Hermansen
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (MPP)

Lise Balslev
CBS Management Programmes

Studerende

Mikkel Nielsen
Jeppe Ask Tofteskov
Clara Hvid Lindecrona

Sidst opdateret: Communications // 08/10/2018