Om CBS

Undervisningsevaluering


Undervisningsevaluering

Alle ECTS-bårne fag på CBS bliver evalueret af de studerende. Undervisningsevaluering består af fag- og projektevalueringer og det er både undervisning og underviser/vejleder, der bliver evalueret. 

Fagevaluering 

I fagevalueringerne spørger vi til de studerendes oplevelse af undervisningsforløbet. Både undervisningsforløb og underviser evalueres.

I alle fagevalueringer på CBS spørges de studerende ind til bl.a. følgende temaer: studenterengagement, læringsmål og tilfredshed med underviser og undervisningen generelt.

Projektevaluering

Der findes forskellige typer af projektevalueringer. Projektevalueringer på CBS fordeler sig i følgende grupper:
•    Evalueringer af afsluttende projekter
•    Evalueringer af kursusforløb (evt. med en navngiven vejleder), som afsluttes med en projekteksamen og som kan have større eller mindre grad af undervisning i forløbet

Sidst opdateret: Business Intelligence // 21/03/2024