Om CBS

Undervisningsmiljøvurdering


Det er CBS’ klare mål at have attraktive og moderne studiemiljøer, som understøtter de studerendes trivsel og læring. Derfor gennemfører vi hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering (UMV).

UMV’en er CBS’ officielle status på undervisningsmiljøet – herunder en vurdering af de psykiske og sociale samt fysiske og æstetiske rammer. Rapporten redegør for studiemiljøet på CBS og beskriver, hvordan vi tackler eventuelle udfordringer eller problemstillinger.

En væsentlig del af UMV’en er baseret på resultater fra Danmarks Studieundersøgelse, som udføres hvert andet år af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og CBS’ egne årsevalueringer.

Målet med UMV’en er, at den skal bidrage til at optimere rammerne for de studerendes trivsel og læring.

PDF icon Learning Environment Investigation 2023
PDF icon Undervisningsmiljøvurdering 2023

 Learning Environment Investigation 2020
 Undervisningsmiljøvurdering 2020

Learning Environment Investigation 2017
 Learning Environment Investigation 2014 (only in Danish)
Learning Environment Investigation 2011 (only in Danish)
Learning Environment Investigation 2008 (only in Danish)

Sidst opdateret: Business Intelligence // 27/03/2024