Om CBS

Indkøb

Information til leverandører

Kontakt:

Indkøbschef Kristian Kornum

Tlf. 2684 1296

Krk.legal@cbs.dk

EAN-nummer og elektronisk fakturering

CBS har ét fælles EAN-nummer: 5798009814821

Bankoplysninger

Bank: Danske Bank, Girostrøget 1, DK-0800 Høje Taastrup
Reg.nr.: 0216
Konto: 4069033504
SWIFT: DABADKKK
IBAN:DK8202164069033504
 

Sidst opdateret: Communications // 26/08/2022