Om CBS

Organisering


Organisation

Visionen om et studenterdrevet innovationshus har fra idéens undfangelse blandt de studerende, været delt og understøttet af CBS’ organistion og ledelse. Mens CBS købte bygningen i 2014, er det de studerende, der har rejst 52,5 mio. kr. gennem fondsdonationer til ombygning af politistationen. 

De studerende spiller derfor en bærende rolle i alle meningsfulde dele af processen, herunder beslutninger vedrørende juridiske, økonomiske, fysiske, strategiske og langsigtede aspekter. Dertil er CBS som offentlig forvaltningsenhed og ejer af huset, garant for styring af ombygningsprojektet, samt den efterfølgende tekniske drift og vedligehold af huset. Visionen er således i dag en fælles vision for et fælles projekt. Foreningen Student & Innovation House står for udviklingen af organisationen bag huset.

PHA

 

“Jeg giver min fulde opbakning til de studerendes projekt, om at skabe et studenterhus tæt på Solbjerg Plads Campus. Der er i høj grad brug for mere plads til studenteraktiviteter, der kan understøtte de studerendes virkelyst, innovation og høje engagement. CBS har en bygningsmasse af høj standard og studenterhuset skal ses klart i forlængelse heraf.”

-  Rektor Per Holten-Andersen

På Copenhagen Business School er det Afdelingen for Ejendomme og Arealer under Campus Services, der varetager bygherrerollen. Kontaktperson er Mads VigenForeningen Student & Innovation House står for udviklingen af organisationen bag huset.

Projektet realiseres med støtte fra · VILLUM Fonden · Nordea-fonden · Knud Højgaards Fond · Augustinus Fonden · FrederiksbergFonden · Weimans fond

SIH trappe

Sidst opdateret: Campus Services // 16/03/2018