Om CBS

Privatlivspolitik – for alumner fra CBS

CBS’ persondatapolitik giver dig som registreret et indblik i hvilke personoplysninger der indsamles om dig, hvorfor og hvad de anvendes til af CBS. Derudover kan du få et overblik over de rettigheder du har under ”Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen”. Ved ’Alumne’ forstås en tidligere studerende. Alumner fra CBS er studerende, der har opnået en grad ved Copenhagen Business School, eller udvekslingsstuderende, der har færdiggjort et semester på CBS svarende til 15 ECTS eller mere.

 1. Dataansvarlig
  Copenhagen Business School (CBS)
  Solbjerg Plads 3,
  2000 Frederiksberg 
  Tlf.: 38 15 38 15 
  E-mail: cbs@cbs.dk 
  Cvr-nr.: 19596915
    
 2. Udøvelse af rettigheder
  Ønsker du at udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte den enhed på CBS, som behandler dine oplysninger eller CBS’ databeskyttelsesrådgiver Jesper Smedegaard Madsen (se kontaktoplysninger nedenfor).

  Du kan læse om dine rettigheder under ”Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen”.
    
 3. CBS’ databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  Dataansvarlig: Jesper Smedegaard Madsen  
  Afdeling: CBS Legal  
  Telefon: + 45 38 15 21 17  
  Mobil: + 45 41 85 24 85  
  E-mail: dpo@cbs.dk
   
 4. Grundlag for behandling
  Alumner fra CBS
  CBS behandler dine personoplysninger for at du kan holde kontakten med CBS og dine med-alumner gennem CBS Alumni. I forbindelse heraf, behandler CBS dine personoplysninger, for at tilbyde en række fordele og tilbud.

  Endvidere behandler CBS dine personoplysninger for at kunne verificere din alumne-status ved CBS, for at administrere din registrering som CBS-alumne og for at kommunikere med dig omkring alumne-nyheder, invitationer til alumne-arrangementer, og deltagelse i rankings og akkrediteringer.

  Når du registrerer dig ved CBS Alumni, accepterer du at blive kontaktet angående deltagelse i rankings og akkrediteringer. CBS må dele dine kontaktoplysninger med accepterede partnere f.eks. Financial Times, med det ene formål at deltage i spørgeskemaer i forbindelse med rankings og akkrediteringer.

  Studieadministration
  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at danne grundlag for de studieadministrative opgaver, som CBS skal udføre i henhold til lov og som offentlig uddannelsesinstitution.

  Videoovervågning
  CBS behandler dine personoplysninger som led i udøvelsen af CBS’ rolle som offentlig myndighed.

  Logning af aktivitet på CBS’ systemer og på CBS’ netværk
  CBS behandler dine personoplysninger for at kunne udøve CBS’ rolle som offentlig myndighed.
   
 5. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger 
  Alumneadministration
  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at danne grundlag for administrative alumne opgaver, som CBS må udføre for at kunne verificere din alumne status ved CBS, for at kunne håndtere din registrering som CBS-alumne og for at kommunikere med dig om alumne-nyheder, invitationer til alumne-arrangementer, og deltagelse i spørgeskemaer i forbindelse med rankings og akkrediteringer.

  Studieadministration
  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at danne grundlag for de studieadministrative opgaver, som CBS skal udføre i henhold til lov og som offentlig uddannelsesinstitution.

  Videoovervågning
  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at understøtte sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn forbundet med at drive de bygninger, som CBS benytter, der i vidt omfang er offentligt tilgængelige.

  Logning af aktivitet på CBS’ systemer og på CBS’ netværk
  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sikre den løbende drift af CBS’ systemer og netværk og forhindre misbrug af systemer, som CBS stiller til rådighed for ansatte og studerende på CBS.
   
 6. Tidsrummet for behandling af personoplysninger
  Alumneadministration
  De personoplysninger der indhentes af CBS ved registreringen som registreret alumne vil blive opbevaret fra den tid hvor informationen blev indhentet og indtil informationen ikke længere er nødvendig til opnåelse af formålet, hvortil oplysningerne er indhentet. Som konsekvens gemmer vi dine personoplysninger indtil du tilbagetrækker dit samtykke.

  Studieadministration
  De personoplysninger som indhentes af CBS i forbindelse med dit studie på CBS opbevares i op til 5 år efter færdiggjort studie. Dette gælder dog ikke personoplysninger, som er nødvendige for at kunne udskrive et eksamensbevis eller dokumentere gennemførte eksamener, der opbevares i 30 år efter færdiggjort studie.

  Videoovervågning
  Optagelser fra videoovervågning af CBS’ faciliteter bliver slettet senest 30 dage efter at de er optaget, medmindre optagelserne er nødvendige for afgørelse af en konkret tvist eller til kriminalitetsforebyggende formål. I de tilfælde kan optagelserne blive gemt i en længere periode.

  Logning af aktivitet på CBS’ systemer og CBS’ netværk
  Logning af aktivitet på CBS’ systemer og CBS’ netværk opbevares så længe, som det er nødvendigt for at kunne sikre den løbende drift samt forhindre misbrug af de systemer, som CBS stiller til rådighed. 
   
 7. Kategorier af personoplysninger
  Alumner fra CBS
  Almindelige personoplysninger
  -    Identifikationsoplysninger: Fulde navn, statsborgerskab og fødselsdato, billede
  -    Studieoplysninger: Uddannelsesnavn(e) fra CBS, dimissionsår ved CBS og CBS–brugernavn
  -    Privat e-mail
  -    Oplysninger omkring events, som du har deltaget i

  Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
  -    Ingen

  Studieadministration
  Almindelige personoplysninger
  -    Identifikationsoplysninger, fx navn, adresse.
  -    Studieoplysninger, fx studienavn, gennemførte eksamener, indskrivningstype, karakterer, til- og frameldinger til eksamen, meritoverførsler

  Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
  -    Ingen

  CPR – nr.

  Videoovervågning
  Almindelige personoplysninger
  -    Billede
  Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
  -    Ingen

  Logning af aktivitet på CBS’ systemer og CBS’ netværk
  Almindelige personoplysninger
  -    Identifikationsoplysninger, fx brugernavn, IP nummer, mac-adresse mm.
  -    Aktivitet i systemer og på netværk

  Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
  -    Ingen

  Oplysninger om strafbare handlinger
  -    Information om potentielle strafbare handlinger foretaget i forbindelse med brug af CBS’ systemer og netværk
   
 8. Modtagere af dine personoplysninger
  CBS kan i visse tilfælde videregive oplysninger til følgende eksterne institutioner og videregivelse vil enten ske, fordi CBS er forpligtet til det ved lov eller hvor du har givet dit forudgående samtykke:
  •    Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
  •    Danmarks Statistik
  •    Politiet
  •    Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  •    Et udenlandsk universitet, hvis du i forbindelse med din uddannelse skal på udveksling.
  Med undtagelse af ovenstående tilfælde, vil dine personoplysninger ikke blive videregivet til lande uden for EU uden dit samtykke.
   
 9. Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen  
  9.1. Ret til indsigt  
  Som registreret har du ret til, at få indsigt i de oplysninger som CBS opbevarer om dig. 
  Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at få nogle generelle oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger på CBS. 
   
  Du har derudover ret til én gratis kopi af de personoplysninger CBS behandler om dig. For yderligere kopier har CBS ret til at opkræve et rimeligt gebyr i forhold til de administrative omkostninger. 
   
  9.2. Ret til berigtigelse 
  Som registreret har du ret til at få berigtiget de oplysninger, som CBS behandler om dig. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger indebærer, at du kan få dine personoplysninger ændret, såfremt de oplysninger CBS behandler om dig ikke længere er korrekte. 

  9.3. Ret til sletning  
  Som registreret har du ret til at få slettet de oplysninger som CBS behandler om dig.
  Retten til at få dine personoplysninger slettet indebærer, at du kan få slettet dine personoplysninger såfremt disse ikke længere er nødvendige for CBS som organisation. Det kan fx ske ved at du  trækker dit samtykke tilbage, hvis oplysningerne er blevet behandlet ulovligt eller hvis CBS efter lovgivningen skal slette personoplysningerne. 
   
  9.4. Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger  
  Som registreret har du ret til, at få begrænset behandlingen af de personoplysninger som CBS behandler om dig. 
   
  Hvis du ikke mener at de oplysninger som CBS behandler om dig er korrekte, har du ret til at få behandlingen begrænset indtil det kan afgøres om de behandlede personoplysninger er korrekte. 

  Endvidere har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis CBS' behandling af dine personoplysninger er ulovlig fx fordi personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at løse opgaven hvortil du oplyste CBS om dine personoplysninger. Men personoplysninger er nødvendige for at du senere kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. 
   
  9.5. Retten til at kunne flytte personoplysninger (ret til dataportabilitet)   
  Retten til dataportabilitet indebærer at du kan få dine personoplysninger flyttet såfremt du selv har givet dine personoplysninger til CBS, hvis dine personoplysninger bliver behandlet elektronisk og hvis personoplysningerne behandles på baggrund af samtykke fra dig eller på baggrund af en kontrakt mellem dig og CBS.

  9.6. Indsigelse mod behandling til direkte markedsføring
  Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring. 
   
  9.7. Retten til at gøre indsigelse mod offentlig myndighedsudøvelse 
  Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod CBS’ behandling af dine personoplysninger, når CBS udøver sine beføjelser som offentlig myndighed.

  9.8. Ret til at klage til Datatilsynet  
  Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at CBS ikke lever op til sine forpligtelser i databeskyttelsesforordningen.
   
  Datatilsynet 
  Borgergade 28, 5 1300 København K, Danmark
  Tlf.: 33 19 32 00
  Fax: 33 19 32 18 
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
Sidst opdateret: Alumni // 09/04/2019