Om CBS

Nøgletal

Nøgletal 2024

Antal studerende           20.672
Antal udenlandske studerende 3.693
Antal ph.d.-studerende 192
Videnskabeligt personale (VIP) årsværk 699
Deltidsundervisere/eksterne undervisere (DVIP) årsværk 205
Teknisk og administrativt personale (TAP) årsværk 738
Samarbejdsaftaler 287

Nøgletal 2023

Antal studerende           20.188
Antal udenlandske studerende 3.177
Antal ph.d.-studerende 192
Videnskabeligt personale (VIP) headcount 805
Deltidsundervisere/eksterne undervisere (DVIP) headcount 813
Teknisk og administrativt personale (TAP) headcount 712
Samarbejdsaftaler 289

Nøgletal 2022

Antal studerende           20.843
Antal udenlandske studerende 3.673
Antal ph.d.-studerende 199
Videnskabeligt personale (VIP) headcount

820

Deltidsundervisere/eksterne undervisere (DVIP) headcount 754
Teknisk og administrativt personale (TAP) headcount 710
Samarbejdsaftaler 291
Sidst opdateret: Communications // 02/05/2024