Om biblioteket

CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS, åbent for alle - alle ugens dage.

CBS Bibliotek Solbjerg Plads

Fortælling

CBS er over 100 år. På godt og ondt.

CBS Bibliotek bliver først 100 år i 2022, men indgår alligevel som en væsentlig del af den fælles CBS-historie.

CBS Bibliotek er etableret sideløbende og sammen med en handelshøjskole, som vi senere er vokset helt ind i. Samtidig har vi altid været en integreret del af det danske biblioteksvæsen.

Vores mission og berettigelse som bibliotek har været og er stadigvæk at skabe adgang til information, oprindeligt kun ved trykte kataloger og materialer. Som sådan bygger CBS Biblioteks fundament grundlæggende på et gammelt, men stadigt eksisterende ordentlighedsprincip. Orden på hylderne, orden i katalogen og ordentlig behandling af brugere og medarbejdere. 

Vores nuværende DNA er også skabt af en klar holdning til relevant service og forandring.  Vi har til stadighed haft fokus på efterspørgsel, nye produkter og nye servicetilbud. Vi har altid justeret, reguleret og lavet om. 

Størst har rykket været fra trykte til digitale materialer, men vi gør det hele tiden. Måske små skridt til daglig, men store skridt set over tid.

Vi har villigt påtaget os nye opgaver.  Tidligere i kraft af klog vækst, siden primært ved at lade andre opgaver falde bort eller ved at fokusere, kalibrere og arbejde effektivt. Det betyder, at vi har kunnet løfte store opgaver som forskerstøtte, formidling, undervisning og fysiske faciliteter med nye studiemiljøer.

Identitet og værdier

I dag opfattes vi af CBS og omverdenen som en veldrevet og relevant enhed.  Men der er altid plads til forbedring.

I en ressourceknap og konkurrencepræget situation med fokus på administrativ værdiskabelse har vi et fælles ansvar for at blive endnu bedre til at lede, samtale, løfte og agere. Og ikke mindst præstere, servicere og tage individuelt ansvar inden for vores eget område og kontekst.

Vores kultur er præget af fællesskab, erfaring og en over-middel jobtilfredshed.  Men vi er også præget af indgroede vaner og specialisering med fare for silotænkning. Ikke kun internt på biblioteket, men også i vores forhold til andre enheder på og uden for CBS. 

Udover ordentlighed, service, effektivitet og relevans skal CBS Bibliotek altså dyrke en række andre værdier. Fagligheden er altid fundamentet. De professionelle og personlige egenskaber er samtidig ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger.  Men respekt, tillid, arbejdsomhed og mod er andre kerneværdier, som fortjener øget fokus og anerkendelse.

Strategi

CBS Biblioteks eksisterende strategi har haft succes, og et internt strategiforløb (2016) har ikke afdækket et stort behov for en større ændring af arbejds- og indsatsområder. 

Som sådan bør strategien alene justeres ift. CBS’ ”Transformational Initiatives” og strategiprocessens primære resultater. Sidstnævnte peger på forbedring af kultur, præstationer og samarbejde samt et særligt fokus på biblioteksrummet som drivende kraft for en fortsat udvikling af bibliotekets leverancer og relevans.

Strategien, der sammen med indsats I-VII offentliggøres eksternt, fremstår således som en tilrettet version af 2012-strategien:

Vision
CBS Bibliotek skaber mest mulig værdi for CBS’ studerende, undervisere og forsker. CBS Bibliotek understøtter uddannelse, forskning og formidling på den bedst mulige måde. CBS Bibliotek bidrager med leverancer til samfund og erhvervsliv – både direkte og indirekte.

Mission
CBS Biblioteks kerneopgave er at stille information, viden og services til rådighed på en struktureret og overskuelig måde. Vi er en integreret del af CBS og varetager informations-, lærings- og formidlingsopgaver for CBS’ studerende, forskere og undervisere.
Vi er desuden et offentligt bibliotek og stiller information, services og studiefaciliteter til rådighed for andre end CBS.

Fokus
CBS Bibliotek udfører alle opgaver med størst mulig kvalitet. Vi sikrer kvaliteten ved at fokusere på at udvikle vores kultur, præstationer og samspil.
Vi skaber størst mulig værdi for interessenter og brugere. Vi understøtter værdiskabelsen ved at arbejde vedvarende for at effektivisere processer, udnytte vores ressourcer optimalt og evaluere vores services.

Indsatser og vækst

Fortsatte indsatser (2012-)
I.  CBS Bibliotek skal udvikle og forbedre brugernes adgang til lokale, nationale og globale e-arkiver og -ressourcer.
II. Vi skal løfte informationskompetencen på CBS ved at vejlede og undervise studerende, undervisere og forskere i at navigere i en videntung verden.
III. Vi skal øge kendskabet til CBS’ forskning ved at registrere, analysere og formidle den publicerede forskning.

Nye indsatsområder (2017-)
IV. CBS Bibliotek skal understøtte CBS’ strategiske fokus på entreprenørskab og innovation, udvikling af uddannelsesporteføljen og samarbejde med erhvervsliv/samfund.
V.  Vi skal fastholde biblioteksrummet og bruge det som innovativt omdrejningspunkt for udvikling af bibliotekets leverancer og fortsatte relevans.

Ambition
CBS Bibliotek har ambition om at flytte virksomheden væsentligt på de 3 følgende punkter:

VI. Struktur med smartere processer

 • Organiseringen skal være effektiv.
 • Opgaver skal løses med kvalitet.
 • Ledelses- og gensidig kommunikation skal være god, tydelig og relevant.
 • Arbejds- og beslutningsprocesser skal være smidige og effektive.

VII. Medarbejdere skal kunne præstere

 • Medarbejderne skal have de rette kompetencer.
 • Medarbejderne skal have mest muligt ansvar.
 • Medarbejdere skal være tilfredse.

VIII. Samspil med en forandret verden

 • Biblioteket skal levere øget værdi for andre.
 • Biblioteket skal forstå vores brugere, partnere og interessenter.
 • Biblioteket skal udvikle relevante samarbejder og sikre udbytte herfra.
 • Biblioteket skal være åbent for forandring og sikre et udviklingspotentiale.

Strategien er skrevet i 2017.
Hent PDF iconStrategi for CBS Bibliotek (PDF)
Spørgsmål: Biblioteks- og Campusdirektør René Steffensen.

Sidst opdateret: CBS Library // 15/03/2022

EAN & CVR

Alle fakturaer til CBS Bibliotek skal sendes elektronisk.

EAN-nummer:
5798009814821 - husk at tilføje e-mailadresse som reference til modtager samt navn på rekvirent.

CVR-nr. /Se-nr./ VAT no.:
19 59 69 15