Om CBS

Tilskud til de studerendes organisationer


CBS modtaget hvert et tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFM) til Studerendes Råd. I 2022 modtog CBS et tilskud på 101.501 kr.

CBS bevilliger hvert år tilskud til studenterorganisationer, som har indvalgte repræsentanter i de styrende organer. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter antal indvalgte repræsentanter; men det er en forudsætning for tildeling af midler, at det indvalgte medlem repræsenterer en forening med aktivt virke på CBS.

Det bevilgede beløb må kun anvendes til udgifter til studenterfaglige aktiviteter, samt kontorassistance og kontorhold til støtte for de indvalgte repræsentanter, men ikke til aflønning eller bespisning af de indvalgte selv, ligesom tilskuddene udelukkende må anvendes i forbindelse med de valgtes aktiviteter på CBS.

Beløbene overføres af CBS til de konti, organisationerne har meddelt CBS, og det er herefter organisationernes ansvar, at tilskuddet anvendes forskriftsmæssigt og kan regnskabsaflægges på foranledning af Revisionen.

I nedenstående tabeller fremgår fordelingen af de midler, som CBS i de seneste tre år har tildelt til studenterorganisationer.

Fordeling af CBS' tilskud til studenterorganisationer

FORENING TILSKUD 2020 INDVALGTE 2020 TILSKUD 2021 INDVALGTE 2021 TILSKUD 2022
CBS Students 1.219.439 81 1.230.765 76 1.172.114
Foreningen af Erhvervsjurister 53.019 4 60.779 4 61.690
Aud-udvalget       4 61.690
ABC Students         15.423
I alt 1.272.458 85 1.291.544 85 1.310.917

* Repræsenterer cand.merc.aud. studerende.

Sidst opdateret: President's Office // 06/12/2022