Om CBS

Tilskud til de studerendes organisationer


CBS modtager hvert  år et tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFM) til Studerendes Råd. I 2023 modtog CBS et tilskud på 107.684 kr.

CBS bevilliger hvert år tilskud til studenterorganisationer, som har indvalgte repræsentanter i de styrende organer. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter antal indvalgte repræsentanter; men det er en forudsætning for tildeling af midler, at det indvalgte medlem repræsenterer en forening med aktivt virke på CBS.

Det bevilgede beløb må kun anvendes til udgifter til studenterfaglige aktiviteter, samt kontorassistance og kontorhold til støtte for de indvalgte repræsentanter, men ikke til aflønning eller bespisning af de indvalgte selv, ligesom tilskuddene udelukkende må anvendes i forbindelse med de valgtes aktiviteter på CBS.

Beløbene overføres af CBS til de konti, organisationerne har meddelt CBS, og det er herefter organisationernes ansvar, at tilskuddet anvendes forskriftsmæssigt og kan regnskabsaflægges på foranledning af Revisionen.

I nedenstående tabeller fremgår fordelingen af de midler, som CBS i de seneste tre år har tildelt til studenterorganisationer.

Fordeling af CBS' tilskud til studenterorganisationer

FORENING TILSKUD 2022 INDVALGTE 2022 TILSKUD 2023 INDVALGTE 2023 TILSKUD 2024
CBS Students 1.172.114 75 1.216.993 74 1.144.918
Foreningen af Erhvervsjurister 61.690 4 64.906 4 61.887
Aud-udvalget 61.690        
ABC Students 15.423        
Konservative Studerende på CBS     48.679 8 123.775
I alt 1.310.917 82 1.330.580 86 1.330.580

* Repræsenterer cand.merc.aud. studerende.

Sidst opdateret: President's Office // 22/03/2024