Om CBS

Tilskud til de studerendes organisationer


CBS bevilliger hvert år tilskud til studenterorganisationer, som har indvalgte repræsentanter i de styrende organer. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter antal indvalgte repræsentanter; men det er en forudsætning for tildeling af midler, at det indvalgte medlem repræsenterer en forening med aktivt virke på CBS.

CBS har derudover også modtaget et tilskud på 101.271 kr. fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFM) til Studerendes Råd.

Det bevilgede beløb må kun anvendes til udgifter til studenterfaglige aktiviteter, samt kontorassistance og kontorhold til støtte for de indvalgte repræsentanter, men ikke til aflønning eller bespisning af de indvalgte selv, ligesom tilskuddene udelukkende må anvendes i forbindelse med de valgtes aktiviteter på CBS.

Beløbene overføres af CBS til de konti, organisationerne har meddelt CBS, og det er herefter organisationernes ansvar, at tilskuddet anvendes forskriftsmæssigt og kan regnskabsaflægges på foranledning af Revisionen.

I nedenstående tabeller fremgår fordelingen af de midler, som CBS i 2018, 2019, 2020 og 2021 har tildelt til studenterorganisationer.

Fordeling af CBS' tilskud til studenterorganisationer

Forening ind-valgte 2017 Tilskud 2018 (kr.) Ind-valgte 2018 Tilskud 2019 (kr.) IND-VALGTE
2019
TILSKUD
2020 (kr.)
CBS Students 85 1.126.661 89 1.151.394 92 1.219.439
Foreningen af ErhvervsJurister 4 53.019 4 51.748 4 53.019
Aud-udvalget* 4 53.019 4 51.748    
I alt 93 1.232.700 97 1.254.890 96

1.272.458

 

Forening ind-valgte 2020 TILSKUD 2021 (KR.)
CBS Students 81 1.291.544
Foreningen af ErhvervsJurister 4 60.779
Aud-udvalget*    
I alt 85 1.352.323

* Repræsenterer cand.merc.aud. studerende.
 

Sidst opdateret: President's Office // 25/01/2022