Om CBS

Tilskud til de studerendes organisationer


 

CBS bevilliger hvert år tilskud til studenterorganisationer, som har indvalgte repræsentanter i de styrende organer. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter antal indvalgte repræsentanter; men det er en forudsætning for tildeling af midler, at det indvalgte medlem repræsenterer en forening med aktivt virke på CBS.

Det bevilgede beløb må kun anvendes til udgifter til studenterfaglige aktiviteter, samt kontorassistance og kontorhold til støtte for de indvalgte repræsentanter, men ikke til aflønning eller bespisning af de indvalgte selv, ligesom tilskuddene udelukkende må anvendes i forbindelse med de valgtes aktiviteter på CBS.

Beløbene overføres af CBS til de konti, organisationerne har meddelt CBS, og det er herefter organisa-tionernes ansvar, at tilskuddet anvendes forskriftsmæssigt og kan regnskabsaflægges på foranledning af Revisionen.

I nedenstående tabel fremgår fordelingen af de midler, som CBS i 2018 og 2019 har tildelt til studenterorganisationer.

Fordeling af CBS' tilskud til studenterorganisationer

Forening indvalgte 2017 Tilskud 2018 (kr.) Indvalgte 2018 Tilskud 2019 (kr.)
CBS Students 85 1.126.661 89 1.151.394
Foreningen af ErhvervsJurister 4 53.019 4 51.748
Aud-udvalget* 4 53.019 4 51.748
I alt 93 1.232.700 97 1.254.890

* Repræsenterer cand.merc.aud. studerende.
 

Sidst opdateret: President's Office // 03/07/2019