Om CBS

Tilskud til de studerendes organisationer


 

CBS bevilliger hvert år tilskud til studenterorganisationer, som har indvalgte repræsentanter i de styrende organer. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter antal indvalgte repræsentanter; men det er en forudsætning for tildeling af midler, at det indvalgte medlem repræsenterer en forening med aktivt virke på CBS.

Det bevilgede beløb må kun anvendes til udgifter til studenterfaglige aktiviteter, samt kontorassistance og kontorhold til støtte for de indvalgte repræsentanter, men ikke til aflønning eller bespisning af de indvalgte selv, ligesom tilskuddene udelukkende må anvendes i forbindelse med de valgtes aktiviteter på CBS.

Beløbene overføres af CBS til de konti, organisationerne har meddelt CBS, og det er herefter organisationernes ansvar, at tilskuddet anvendes forskriftsmæssigt og kan regnskabsaflægges på foranledning af Revisionen.

I nedenstående tabel fremgår fordelingen af de midler, som CBS i 2018, 2019 og 2020 har tildelt til studenterorganisationer.

Fordeling af CBS' tilskud til studenterorganisationer

Forening ind-valgte 2017 Tilskud 2018 (kr.) Ind-valgte 2018 Tilskud 2019 (kr.) IND-VALGTE
2019
TILSKUD
2020 (kr.)
CBS Students 85 1.126.661 89 1.151.394 92 1.219.439
Foreningen af ErhvervsJurister 4 53.019 4 51.748 4 53.019
Aud-udvalget* 4 53.019 4 51.748    
I alt 93 1.232.700 97 1.254.890 96 1.272.458

* Repræsenterer cand.merc.aud. studerende.
 

Sidst opdateret: President's Office // 11/03/2021