Om CBS

Indberetninger til whistleblower-ordningen

CBS’ interne Whistleblowerordning skal efter lovens § 27 mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om ordningens aktiviteter efter whistleblowerloven.

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget loven om beskyttelse af whistleblowere, som pålagde offentlige myndigheder og en lang række private virksomheder og organisationer pligt til at etablere interne whistleblowerordninger.

CBS etablerede en ordning som drives af udpegede medarbejdere fra CBS Legal sammen med advokatpartnerskabet Plesner.

Indberetninger i det forgangne år

CBS’ Whistleblowerordning modtog fra ordningens etablering den 17. december 2021 til og med den 31. december 2022 i alt 2 indberetninger.

Begge indberetninger fald uden for whistleblowerlovens anvendelsesområde, og derfor måtte afvises af ordningen. Personerne, som foretog indberetningerne blev i stedet for vejledt om mulighederne for at kontakte andre instanser.

Sidst opdateret: CBS Legal // 01/02/2023