Om CBS

Indberetninger til whistleblower-ordningen

CBS’ interne Whistleblowerordning skal efter lovens § 27 mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om ordningens aktiviteter efter whistleblowerloven.

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget loven om beskyttelse af whistleblowere, som pålagde offentlige myndigheder og en lang række private virksomheder og organisationer pligt til at etablere interne whistleblowerordninger.

CBS etablerede en ordning som drives af udpegede medarbejdere fra CBS Legal sammen med advokatpartnerskabet Plesner.

Indberetninger i det forgangne år

CBS’ Whistleblowerordning modtog i perioden fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023 én indberetning. Indberetningen faldt uden for whistleblowerlovens anvendelsesområde, og måtte på den baggrund afvises af ordningen. Personen, som foretog indberetningen, blev i stedet vejledt om mulighederne for at kontakte andre instanser.

Sidst opdateret: CBS Legal // 18/01/2024