Om CBS

Direktion

CBS ledes af rektor, Nikolaj Malchow-Møller. Rektor refererer til CBS’ bestyrelse, der igen er ansvarlig overfor ministeren for uddannelse og forskning. Udover rektor indgår prorektor, uddannelsesdekanen, forskningsdekanen og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS’ direktion.
Nikolaj Malchow-Møller

 

Rektor - Nikolaj Malchow-Møller
Tlf.: +45 38 15 58 00
E-mail:
Rektor/kalenderhenvendelser: rektor@cbs.dk
Personlige henvendelser: nmm.dir@cbs.dk

 

Den daglige ledelse varetages af rektor indenfor de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Forskerprofil

 

 

 

 

 Inger Askehave

Prorektor - Inger Askehave

Tlf: +45 41 85 22 88
E-mail: prorektor@cbs.dk

 

Prorektor har det direkte ledelsesansvar for CBS’ institutledere og institutter​ samt har medansvar for både den daglige og den strategiske ledelse.

Forskerprofil

 

 

 

 

 

 

Søren Hvidkjær Forskningsdekan - Søren Hvidkjær

Tlf.: +45 38 15 20 20
E-mail: sh.dir@cbs.dk

 

Forskningsdekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for CBS’ forskning.

Forskerprofil

 

 

 

 

 

 

Anna Thomasson

Uddannelsesdekan - Anna Thomasson

Tlf: +4541852220
E-mail: DoE@cbs.dk
 

Uddannelsesdekanen har ansvaret for alle uddannelser: bachelor- og kandidat samt master- og HD-uddannelser. Derudover refererer studienævn og studieledere til uddannelsesdekanen.

Forskerprofil

 

 

 

 

 

Universitetsdirektør - Arnold Boon
Tlf.:  +45 28 75 70 67
E-mail: director@cbs.dk


Universitetsdirektøren er hovedansvarlig for styringen af CBS’ samlede økonomi og har det ledelsesmæssige ansvar for tværgående administrative enheder, CBS’ bibliotek og CBS’ bygninger.​​

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 03/05/2023