Om CBS

Direktion

CBS ledes af rektor, Nikolaj Malchow-Møller. Rektor refererer til CBS’ bestyrelse, der igen er ansvarlig overfor ministeren for uddannelse og forskning. Udover rektor indgår uddannelsesdekanen, forskningsdekanen og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS’ direktion.

 

Nikolaj Malchow-MøllerRektor - Nikolaj Malchow-Møller
Tlf.: +45 38 15 58 00
E-mail: nmm.dir@cbs.dk

Den daglige ledelse varetages af rektor indenfor de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Forskerprofil

 

 

Søren HvidkjærForskningsdekan - Søren Hvidkjær
Tlf.: +45 38 15 20 20
E-mail: sh.dir@cbs.dk

Forskningsdekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for CBS’ forskning og forskere. Institutlederne refererer til forskningsdekanen.

Forskerprofil

 

 

Gregor HalffUddannelsesdekan - Gregor Halff
Tlf.: +45 38 15 58 58
E-mail: gh.dir@cbs.dk

Uddannelsesdekanen har ansvaret for alle uddannelser: bachelor- og kandidat samt master- og HD-uddannelser. Derudover refererer studienævn og studieledere til uddannelsesdekanen.

Forskerprofil
 

 


Kirsten Winther JørgensenUniversitetsdirektør - Kirsten Winther Jørgensen
Tlf.: +45 38 15 30 89
E-mail: kwj.dir@cbs.dk

Universitetsdirektøren er hovedansvarlig for styringen af CBS’ samlede økonomi og har det ledelsesmæssige ansvar for tværgående administrative enheder, CBS’ bibliotek og CBS’ bygninger.​​

 

 

Sidst opdateret: President's Office // 01/09/2020