Om CBS

Direktion

CBS ledes af rektor, Per Holten-Andersen. Rektor refererer til CBS’ bestyrelse, der igen er ansvarlig overfor ministeren for uddannelse og forskning. Udover rektor indgår uddannelsesdekanen, forskningsdekanen og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS’ direktion.

Per Holten-Andersen

Rektor - Per Holten-Andersen
Tlf.: +45 38 15 58 00
E-mail: pha.ls@cbs.dk

 

 

 

Den daglige ledelse varetages af rektor indenfor de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.


 

Soeren Hvidkjaer

Forskningsdekan - Søren Hvidkjær
Tlf.: +45 38 15 20 20
E-mail: sh.research@cbs.dk

 

 

 

Forskningsdekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for CBS’ forskning og forskere. Institutlederne refererer til forskningsdekanen.


 

kwj-pic

UniversitetsdirektørKirsten Winther Jørgensen
Tlf.: +45 38 15 30 89
E-mail: kwj.ls@cbs.dk

 

 

 

Universitetsdirektøren er hovedansvarlig for styringen af CBS’ samlede økonomi og har det ledelsesmæssige ansvar for tværgående administrative enheder, CBS’ bibliotek og CBS’ bygninger.​​ 

GH

Uddannelsesdekan - Gregor Halff
Tlf.: +45 38 15 58 58
E-mail: gh.edu@cbs.dk

 

 

 

Uddannelsesdekanen har ansvaret for alle uddannelser: bachelor- og kandidat samt master- og HD-uddannelser. Derudover refererer studienævn og studieledere til uddannelsesdekanen.


 

 

Sidst opdateret: President's Office // 23/04/2018