Om CBS

Direktion

CBS ledes af rektor, Nikolaj Malchow-Møller. Rektor refererer til CBS’ bestyrelse, der igen er ansvarlig overfor ministeren for uddannelse og forskning. Udover rektor indgår prorektor, uddannelsesdekanen, forskningsdekanen og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS’ direktion.

 


Nikolaj Malchow-Møller

Rektor - Nikolaj Malchow-Møller
Tlf.: +45 38 15 58 00
E-mail: nmm.dir@cbs.dk

 

Den daglige ledelse varetages af rektor indenfor de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Forskerprofil

 

   IA

Prorektor - Inger Askehave
Tlf: +45 41 85 22 88
E-mail: prorektor@cbs.dk

 

Prorektor har det direkte ledelsesansvar for CBS’ institutledere og institutter​ samt har medansvar for både den daglige og den strategiske ledelse.


 

 

Søren Hvidkjær Forskningsdekan - Søren Hvidkjær

Tlf.: +45 38 15 20 20
E-mail: sh.dir@cbs.dk

 

Forskningsdekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for CBS’ forskning.

Forskerprofil

 

Gregor Halff

Uddannelsesdekan - Gregor Halff
Tlf.: +45 38 15 58 58
E-mail: gh.dir@cbs.dk

 

Uddannelsesdekanen har ansvaret for alle uddannelser: bachelor- og kandidat samt master- og HD-uddannelser. Derudover refererer studienævn og studieledere til uddannelsesdekanen.

Forskerprofil

 

Kirsten Winther Jørgensen

Universitetsdirektør - Kirsten Winther Jørgensen
Tlf.: +45 38 15 30 89
E-mail: kwj.dir@cbs.dk


Universitetsdirektøren er hovedansvarlig for styringen af CBS’ samlede økonomi og har det ledelsesmæssige ansvar for tværgående administrative enheder, CBS’ bibliotek og CBS’ bygninger.​​

 

 


 

 

Sidst opdateret: President's Office // 23/08/2021