Om CBS

Direktion

CBS ledes af konstitueret rektor, Inger Askehave Rektor refererer til CBS’ bestyrelse, der igen er ansvarlig overfor ministeren for uddannelse og forskning. Udover rektor indgår prorektor, uddannelsesdekanen, forskningsdekanen og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS’ direktion.

 

Rektor – Peter Møllgaard

Tlf.: +45 41 85 21 30
E-mail:
Rektor/kalenderhenvendelser: rektor@cbs.dk
Personlige henvendelser: pm.dir@cbs.dk

 

Den daglige ledelse varetages af rektor indenfor de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.
 

 Inger Askehave

Prorektor – Inger Askehave

Tlf: +45 41 85 22 88
E-mail: prorektor@cbs.dk

Prorektor har det direkte ledelsesansvar for CBS’ institutledere og institutter​ samt har medansvar for både den daglige og den strategiske ledelse.

Forskerprofil

 

 

 

 

 

 

Søren Hvidkjær Forskningsdekan – Søren Hvidkjær

Tlf.: +45 38 15 20 20
E-mail: sh.dir@cbs.dk

 

Forskningsdekanen har det organisatoriske og strategiske ansvar for CBS’ forskning.

Forskerprofil

 

 

 

 

 

 

Anna Thomasson

Uddannelsesdekan – Anna Thomasson

Tlf: +45 41 85 22 20
E-mail: DoE@cbs.dk

Uddannelsesdekanen har ansvaret for alle uddannelser: bachelor- og kandidat samt master- og HD-uddannelser. Derudover refererer studienævn og studieledere til uddannelsesdekanen.

Forskerprofil

 

 

 

 

 

Universitetsdirektør – Arnold Boon
Tlf.:  +45 28 75 70 67
E-mail: director@cbs.dk


Universitetsdirektøren er hovedansvarlig for styringen af CBS’ samlede økonomi og har det ledelsesmæssige ansvar for tværgående administrative enheder, CBS’ bibliotek og CBS’ bygninger.​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 07/06/2024