Om CBS

IT-afdelingen

IT-afdelingen på CBS understøtter CBS ’s aktiviteter inden for forskning og undervisning samt drift af selve virksomheden CBS

Kontakt

KONTAKT ADRESSE AFDELINGSLEDER

Helpdesk hjemmeside: helpdesk.cbs.dk

 

E-mail for medarbejdere og studerende: helpdesk.it@cbs.dk

Telefon:

IT-support for medarbejdere: 3815 3715

IT-support for studerende: 3815 3575


AV-support: 3815 3534 (Kun "her og nu problemer" i auditorier)
 
Træffetid:
Mandag-fredag: 07.45-21.00
Weekend og ferier: 08.00-18.00

  CIO
Niels Jespersen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It-afdelingen er delt op i enhederne: Systemintegration og Udvikling, Drift, Support, Projektenhed og Arkitektur.
 

Systemintegration og udvikling understøtter CBS ved at:

 • Udvikle og videreudvikle it-løsninger og administrative forretningssystemer til CBS’ ledelse, medarbejdere og studerende
 • Udvikle og vedligeholde systemer til fælles brug for universiteter i Danmark
 • Deltage i sparring vedrørende projektledelse og udvikling af projektledelse samt gennemførsel af projekter i ind- og udland.

Drift understøtter CBS ved at:

 • Vedligeholde, drive og styre  It-afdelingens infrastrukturkomponenter: netværk, sikkerhed, mail, dokumentlagring og basis-softwareinstallationer
 • Drive og vedligeholde forretningssystemer til CBS’ ledelse, medarbejdere og studerende
 • Levere it-faciliteter og support til CBS’ medarbejdere, studerende og eksterne undervisere.

Support understøtter CBS ved at:

 • Supportere både studerende og ansatte på CBS med it-relaterede problemer eller spørgsmål. Medarbejdere kan læse mere om kontaktoplysninger til it-supporten på CBS intranettet CBSShare. CBS-studerende kan kontakte it-supporten på 38153715 eller på my.cbs.dk.
 • Give ansatte mulighed for at melde problemer til It-afdelingens helpdesk vedr. pc’er, e-mail, kalender, administrative systemer og netværk.

Projektenheden understøtter CBS ved at:

 • Være den samlende enhed og videnscenter for administrative projekter og projektledelse på CBS. Projektenheden ejer, administrerer og udvikler CBS’ fælles projektledelsesmetode og model, samt understøtter styrkelse af projektkultur og kompetenceudvikling på tværs af CBS. Projektenheden leder derudover selv projekter og programmer på CBS samt servicerer Porteføljeledelsen.

Arkitektur understøtter CBS ved at:

 • Sætte ramme og retning for It-understøttelsen på CBS og dermed optimere CBS’ samlede brug af It
 • Arbejde helhedsorienteret med ”People, Processes and Technology” og dermed skabe sammenhængende løsninger
 • Hjælpe med scoping af projekter og opgaver og rådgive under gennemførslen
 • Yde arkitektur-review af løsninger
Sidst opdateret: Communications // 19/12/2023