Om CBS

Meritstatistik

Som en del af fremdriftsreformen har CBS pligt til på sin hjemmeside at offentliggøre en statistik over universitetets afgørelser om merit og forhåndsmerit, som træffes af de enkelte studienævn.

 

Statistik over afgørelser om merit og forhåndsmerit for studieåret 2014-2015

Nedenstående oversigt for studieåret 2014-2015 viser både antal afgørelser og det samlede antal ECTS fordelt på de tre typer af merit: startmerit, forhåndsmerit og endelig merit.

  Bachelor Kandidat
Afgørelser ECTS Afgørelser ECTS
Startmerit 127 513 12 105
Forhåndsmerit 882 17.885,3 416 10.162
Endelig merit 2435 32.627,5 1215 20.636
Merit i alt 3444 51.025,8 1643 30.903

Kilde: Stads data fra indberetning om udlandsmerit til ministeriet/DS for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015

Bemærkninger: Differensen mellem antal afgørelser og samlet antal ECTS for hhv. forhåndsmerit og endelig merit skyldes primært at der ikke blev tastet forhåndsmerit før fremdriftsreformen samt at studerende før fremdriftsreformen oftere søgte om endelig merit uden forhåndsmerit. Skæve tal i samlet antal ECTS skyldes fejltastninger i STADS.

Sidst opdateret: Communications // 22/06/2018