Om CBS

Meritstatistik

Som en del af fremdriftsreformen har CBS pligt til på sin hjemmeside at offentliggøre en statistik over universitetets afgørelser om merit og forhåndsmerit, som træffes af de enkelte studienævn.

Statistik over afgørelser om merit og forhåndsmerit for studieåret 2020-2021

Nedenstående oversigt for studieåret 2020-2021 viser både antal afgørelser og det samlede antal ECTS fordelt på de tre typer af merit: startmerit, forhåndsmerit og endelig merit.

  Bachelor Kandidat
Afgørelser ECTS Afgørelser ECTS
Startmerit 203 1.362 12 180
Forhåndsmerit 343 4.643 76 1.380
Endelig merit 609 20.216 466 9.231
Merit i alt 1.155 26.220 554 10.791

Kilde: Stads data fra indberetning om udlandsmerit til ministeriet/DS for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021

 

Sidst opdateret: Communications // 11/04/2022