Om CBS

Kønsstatistik

Som et led i CBS’ indsats for at fremme kønsdiversitet på alle niveauer i organisationen offentliggøres årligt en statistik over kønsfordelingen blandt studerende, forskere og administrative medarbejdere. En særligt fokus er rettet mod kønsubalancen i toppen af forskerhierarkiet og i ledende stillinger. Statistikken er offentliggjort fra 2016.

Andel af kvindelige/mandlige VIP-ansatte og studerende 

Kønsfordeling

Sidst opdateret: President's Office // 11/03/2019