Tidligere CBS-studerende


Dokumentation for uddannelser på CBS

Se hvordan du får eksamensbevis eller får verificeret din uddannelse.

Nyt eksamensbevis
Har du mistet eller ødelagt dit eksamensbevis, kan vi lave et erstatningsbevis til dig. Send en mail til:

Mailen skal indeholde:

 • Dit fulde navn (Har du skiftet navn, skal du sende dit fulde navn fra din studietid)
 • Din fødselsdato
 • Hvilket studie det drejer sig om, og hvornår du var indskrevet
 • Om udskriften skal være på dansk eller engelsk
 • Din nuværende adresse 
Digital kopi af eksamensbevis

CBS ligger ikke inde med kopier af dit eksamensbevis.

Hvis du har brug for eksamensbeviset i en elektronisk version, skal du selv scanne dit bevis ind.

Karakterudskrift

Færdiggjort uddannelse
Er du dimitteret, kan du i udgangspunktet ikke få et karakterudskrift. Du skal i stedet bruge dit eksamensbevis. Her fremgår dine karakterer, og det er eksamensbeviset du skal bruge til jobsøgning m.v.

Hvis du har brug for eksamensbeviset i en elektronisk version, skal du selv scanne dit bevis ind.

CBS gemmer hverken en fysisk eller elektronisk kopi af eksamensbeviser.

Har du mistet dit eksamensbevis, kan du bede om et erstatningsbevis hos hhv: diploma-bachelor@cbs.dk eller diploma-graduate@cbs.dk

Ikke færdiggjort uddannelse

Færdiggjorde du ikke uddannelsen, du var indskrevet på, og har du brug for et karakterudskrift til meritoverførsel, kan du bede om en udskrift hos: formerstudent@cbs.dk

Mailen skal indeholde:

 • Dit fulde navn (Har du skiftet navn, skal du sende dit fulde navn fra din studietid)
 • Din fødselsdato
 • Hvilket studie det drejer sig om, og hvornår du var indskrevet
 • Om udskriften skal være på dansk eller engelsk (NB. Aktiviteter på dansk fra 2007 eller tidligere kan kun udskrives på dansk. Altså vil du selv skulle stå for en engelsk oversættelse af disse).
Virksomheder eller andre tredje parter

Hvis du har brug for bekræftelse på, at en studerende har færdiggjort en bestemt uddannelse på CBS, kan du sende en mail til: verification@cbs.dk

Bemærk: at vi kun kan be- eller afkræfte, at en person har afsluttet en given uddannelse på CBS. Vi kan ikke udlevere anden information om den studerende eller uddannelsen.

Kursusbeskrivelser

Du kan finde tidligere kursusbeskrivelser i CBS’s kursuskatalog.

Stempel/underskrift på kursusbeskrivelsen:

Du kan ikke få stempel og underskrift på en kursusbeskrivelse. Materialet er tilgængeligt via et officielt CBS site og dermed originalt.

 
UK workers VISA / dokumentation for "language of instruction"

Det fremgår af Diploma Supplement afsnit 2.5 i eksamensbeviset, hvilket sprog uddannelsen er undervist og eksamineret på.

Det specifikke sprog i de enkelte kurser fremgår desuden af kursusbeskrivelsen indeholdt i studieordningen (se direkte link til studieordningerne i menupunktet Studieordninger nedenfor på siden).

Du kan desuden hente en særskilt bekræftelse her på hvilke bacheloruddannelser og hvilke kandidatuddannelser, der er undervist på engelsk:

Bachelor - English taught programmes

PDF icon Master - English taught programmes

Vi er bekendt med at Visas and Nationality Services (ECCTIS) beder om et personligt ’Medium of instruction letter’ som en del af ansøgningen til English language proficiency. Denne type bekræftelse giver vi ikke, da informationerne allerede er dokumenteret i diploma supplement til det eksamensbevis, CBS udsteder.

Verificeret kopi af eksamensbevis/karaterudskrift til: WES (World Education Services), Udenrigsministeriet/Apostille eller andre

Typisk accepterer WES og andre en verificeret karakterudskrift.

For at vi kan sende din karakterudskrift direkte til en tredje part, skal vi have dit skriftlige samtykke. Derfor skal du sammen med din anmodning til formerstudent@cbs.dk vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring, som skal indeholde følgende:

 • Dit fulde navn, fødselsdato, adresse
 • At du  tillader at Copenhagen Business School deler dine eksamensoplysninger (karakterudskrift) direkte med en tredje part
 • Angiv modtagers adresse og kontaktinformation
 • Samtykket skal indeholde dags dato og en underskrift (skrevet i hånden)
 • Hvis det er til WES, husk at angive dit WES reference number
 • Scan og send samtykket sammen med din anmodning

En fysisk kopi
Hvis det skal være en fysisk kopi af dit bevis, skal du kontakte formerstudent@cbs.dk og aftale nærmere omkring tid og sted for at du kan komme forbi CBS med dit originale eksamensbevis samt kopien, som attesteres på stedet.
Er det ikke muligt for dig at komme forbi CBS, fordi du opholder dig i udlandet, er det også muligt at få en notar til at bekræfte en kopi på baggrund af det originale dokument.

Studieordninger

Her finder nuværende og tidligere studieordninger.

Stempel/underskrift:

Du kan ikke få stempel og underskrift på en studieordning. Materialet er tilgængeligt via et officielt CBS site og dermed originalt.

Ældre studieordninger
Har du brug for en studieordning af ældre dato end der findes i kursuskataloget, kan du kontakte formerstudent@cbs.dk, som vil hjælpe dig med, hvad der er muligt at få.

Mailen skal indeholde:

 • Dit fulde navn (Har du skiftet navn, skal du sende dit fulde navn fra din studietid)
 • Din fødselsdato
 • Hvilket studie det drejer sig om, og hvornår du var indskrevet
Bekræftelse på indskrivningsperiode og lignende

Bestil en bekræftelse ved at kontakte formerstudent@cbs.dk
Beskriv hvad der er brug for at bekræftelsen indeholder, så vender vi hurtigst muligt tilbage med, hvad der er muligt.

Mailen skal indeholde:

 • Dit fulde navn (Har du skiftet navn, skal du sende dit fulde navn fra din studietid)
 • Din fødselsdato
 • Hvilket studie det drejer sig om, og hvornår du var indskrevet
 • Om udskriften skal være på dansk eller engelsk
Tidligere HD-studerende

Har du læst HD, skal du kontakte dit eget studiesekretariat 

Sikkerhedsgodkendelse

Hvis du i forbindelse med en ansættelse skal sikkerhedsgodkendes, beder vi dig om at sende os en mail med oplysninger om, hvad vi skal bekræfte overfor din arbejdsgiver og til hvem, vi skal bekræfte det.

Derfor skal mailen indeholde:

 • Dit navn
 • Din uddannelse
 • Hvornår du læste uddannelsen
 • Navn, tlf.nr og email samt afdeling på den, vi skal bekræfte/give dine oplysninger til.

Hvis vi skal udlevere yderligere oplysninger om din studietid, skal der desuden vedlægges et underskrevet samtykke med tydelige instrukser om, hvad vi må udlevere og til hvem.

Læs også om...

Hvordan du kan genoptage en uddannelse og finde information om tidligere uddannelser:

Overflytning til CBS
Hvis du bestået mange fag på en uddannelse på CBS, eller et andet universitet, kan du læse mere om, hvordan du kan blive overflyttet til en uddannelse på CBS under Overflytning.
Genindskrivning
Hvis du tidligere har været indskrevet på en uddannelse på CBS, som du ønsker at gøre færdig, kan du læse mere om, hvordan du søger om at blive indskrevet igen under Genindskrivning.
Tidligere uddannelser
Find information om uddannelser, der ikke længere udbydes på CBS under Tidligere udbudte uddannelser
Registrer dig hos CBS Alumni
Gennem CBS Alumni kan du dyrke dit netværk, holde dig fagligt opdateret og få adgang til en række fordele. Se mere og registrer dig hos CBS Alumni.

Undervisningskompetence på ungdomsuddannelser m.m.

CBS uddanner primært kandidater til erhvervslivet. Dog giver nogle uddannelser adgang til at undervise på ungdomsuddannelser m.m.

Du kan finde generel information om krav til undervisningskompetence på Undervisningsministeriets hjemmeside

Her kan du også finde oplysninger om, hvilke fag CBS-kandidater kan undervise i – se Liste over Universitetsfag og gymnasiefag (pdf) på Undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål til undervisningskompetence, skal du kontakte Undervisningsministeriet. Kontaktinformation finder du på samme hjemmeside i højre spalte øverst.

Du også velkommen til at sende en mail til os på formerstudents@cbs.dk

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 02/08/2022