Tidligere CBS-studerende


Dokumentation for uddannelser på CBS

Se hvordan du får eksamensbevis eller får verificeret din uddannelse.

Bekræftelse af kopier af eksamensbevis 

For få bekræftet en kopi af dit eksamensbevis, skal du møde op personligt med det originale bevis samt en kopi.

Skriv en mail til denne mail: formerstudent@cbs.dk  for at aftale tid og sted.

Bemærk, at vi har en sagsbehandlingstid på op til 20 arbejdsdage.

Hvis det haster, kan du kontakte en notar ved domstolene for at få dit bevis bekræftet.

Digital kopi af eksamensbevis

CBS ligger ikke inde med kopier af dit eksamensbevis.

Hvis du har brug for eksamensbeviset i en elektronisk version, skal du selv scanne dit bevis ind.

Dokumentation til tredje parter

Vi sender ikke længere dokumentation direkte til tredje parter af GPDR- og sikkerhedshensyn.
Vi kan sende en ny karakterudskrift til dig, som du kan sende videre til din tredje part.
Derudover kan tredjeparten får din uddannelse og slutdato bekræftet ved at skrive til denne CBS-mail: verification@cbs.dk

Eksamen bestået 30+ år siden

Hvis du har bestået din eksamen for 30 år siden eller mere, er dine data overført til Rigsarkivet. 

Læs om, hvordan du bestiller oplysninger om dig selv hos Rigsarkivet. Bemærk, at du ikke får et eksamensbevis eller karakterudskrift, men blot et dataudtræk med dine resultater.

Fuldtidsuddannelse/deltidsuddannelse

Det fremgår af Diploma Supplement afsnit 3.2 i eksamensbeviset, om uddannelsen blev udbudt som fuldtids- uddannelse eller deltidsuddannelse.
Derudover fremgår det også i Studieordningens § 1, stk. 3 om uddannelsen er en fuldtids- eller deltidsuddannelse.  (se direkte link til studieordningerne i menupunktet Studieordninger længere nede på siden).

Det er ikke muligt at få en bekræftelse på om dit studie var fuldstids- eller deltidsstudie, da dette allerede fremgår af eksamensbeviset fra CBS (i Diploma Supplement).
Du kan desuden hente en særskilt bekræftelse på det Studieadministrative studieår PDF icon her.

Karakterudskrift

Færdiggjort uddannelse
Er du dimitteret, kan du i udgangspunktet ikke få et karakterudskrift. Du skal i stedet bruge dit eksamensbevis. Her fremgår dine karakterer, og det er eksamensbeviset du skal bruge til jobsøgning m.v.

Hvis du har brug for eksamensbeviset i en elektronisk version, skal du selv scanne dit bevis ind.

CBS gemmer hverken en fysisk eller elektronisk kopi af eksamensbeviser.

Har du mistet dit eksamensbevis, kan du bede om et erstatningsbevis hos hhv: diploma-bachelor@cbs.dk eller diploma-graduate@cbs.dk

Ikke færdiggjort uddannelse

Færdiggjorde du ikke uddannelsen, du var indskrevet på, og har du brug for et karakterudskrift til meritoverførsel, kan du bede om en udskrift hos: formerstudent@cbs.dk

Mailen skal indeholde:

 • Dit fulde navn (Har du skiftet navn, skal du sende dit fulde navn fra din studietid)
 • Din fødselsdato
 • Hvilket studie det drejer sig om, og hvornår du var indskrevet
 • Om udskriften skal være på dansk eller engelsk (NB. Aktiviteter på dansk fra 2007 eller tidligere kan kun udskrives på dansk. Altså vil du selv skulle stå for en engelsk oversættelse af disse).
Kursusbeskrivelser

Du kan finde tidligere kursusbeskrivelser i CBS’s kursuskatalog.

Stempel/underskrift på kursusbeskrivelsen:

Du kan ikke få stempel og underskrift på en kursusbeskrivelse. Materialet er tilgængeligt via et officielt CBS site og dermed originalt.

Nyt eksamensbevis
Har du mistet eller ødelagt dit eksamensbevis, kan vi lave et erstatningsbevis til dig. Send en mail til:

Mailen skal indeholde:

 • Dit fulde navn (Har du skiftet navn, skal du sende dit fulde navn fra din studietid)
 • Din fødselsdato
 • Hvilket studie det drejer sig om, og hvornår du var indskrevet
 • Din nuværende adresse
Sikkerhedsgodkendelse

Hvis du i forbindelse med en ansættelse skal sikkerhedsgodkendes, beder vi dig om at sende os en mail med oplysninger om, hvad vi skal bekræfte overfor din arbejdsgiver og til hvem, vi skal bekræfte det.

Derfor skal mailen indeholde:

 • Dit navn
 • Din uddannelse
 • Hvornår du læste uddannelsen
 • Navn, tlf.nr og email samt afdeling på den, vi skal bekræfte/give dine oplysninger til.

Hvis vi skal udlevere yderligere oplysninger om din studietid, skal der desuden vedlægges et underskrevet samtykke med tydelige instrukser om, hvad vi må udlevere og til hvem.

Studieordninger

Her finder nuværende og tidligere studieordninger.

Stempel/underskrift:

Du kan ikke få stempel og underskrift på en studieordning. Materialet er tilgængeligt via et officielt CBS site og dermed originalt.

Tidligere HD-studerende

Har du læst HD, skal du kontakte dit eget studiesekretariat

UK workers VISA / dokumentation for "language of instruction"

Det fremgår af Diploma Supplement afsnit 2.5 i eksamensbeviset, hvilket sprog uddannelsen er undervist og eksamineret på.

Det specifikke sprog i de enkelte kurser fremgår desuden af kursusbeskrivelsen indeholdt i studieordningen (se direkte link til studieordningerne i menupunktet Studieordninger nedenfor på siden).

Du kan desuden hente en særskilt bekræftelse her på hvilke bacheloruddannelser og hvilke kandidatuddannelser, der er undervist på engelsk:

PDF icon Bachelor - English taught programmes

PDF icon Master - English taught programmes

Vi er bekendt med at Visas and Nationality Services (ECCTIS) beder om et personligt ’Medium of instruction letter’ som en del af ansøgningen til English language proficiency. Denne type bekræftelse giver vi ikke, da informationerne allerede er dokumenteret i diploma supplement til det eksamensbevis, CBS udsteder.

Verificeret kopi af eksamensbevis/karaterudskrift til: WES (World Education Services), Udenrigsministeriet/Apostille eller andre

Typisk accepterer WES og andre en verificeret karakterudskrift.

En fysisk kopi
Hvis det skal være en fysisk kopi af dit bevis, skal du kontakte formerstudent@cbs.dk og aftale nærmere omkring tid og sted for at du kan komme forbi CBS med dit originale eksamensbevis samt kopien, som attesteres på stedet.
Er det ikke muligt for dig at komme forbi CBS, fordi du opholder dig i udlandet, er det også muligt at få en notar til at bekræfte en kopi på baggrund af det originale dokument.

Virksomheder og andre tredje parter

Hvis du har brug for bekræftelse på, at en studerende har færdiggjort en bestemt uddannelse på CBS, kan du sende en mail til: verification@cbs.dk

Bemærk: at vi kun kan be- eller afkræfte, at en person har afsluttet en given uddannelse på CBS. Vi kan ikke udlevere anden information om den studerende eller uddannelsen.

Læs også om...

Hvordan du kan genoptage en uddannelse og finde information om tidligere uddannelser:

Genindskrivning
Hvis du tidligere har været indskrevet på en uddannelse på CBS, som du ønsker at gøre færdig, kan du læse mere om, hvordan du søger om at blive indskrevet igen under Genindskrivning.
Overflytning til CBS
Hvis du bestået mange fag på en uddannelse på CBS, eller et andet universitet, kan du læse mere om, hvordan du kan blive overflyttet til en uddannelse på CBS under Overflytning.
Registrer dig hos CBS Alumni
Gennem CBS Alumni kan du dyrke dit netværk, holde dig fagligt opdateret og få adgang til en række fordele. Se mere og registrer dig hos CBS Alumni.
Tidligere uddannelser
Find information om uddannelser, der ikke længere udbydes på CBS under Tidligere udbudte uddannelser

Undervisningskompetence på ungdomsuddannelser m.m.

CBS uddanner primært kandidater til erhvervslivet. Dog giver nogle uddannelser adgang til at undervise på ungdomsuddannelser m.m.

Du kan finde generel information om krav til undervisningskompetence på Undervisningsministeriets hjemmeside

Her kan du også finde oplysninger om, hvilke fag CBS-kandidater kan undervise i – se Liste over Universitetsfag og gymnasiefag (pdf) på Undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål til undervisningskompetence, skal du kontakte Undervisningsministeriet. Kontaktinformation finder du på samme hjemmeside i højre spalte øverst.

Du også velkommen til at sende en mail til os på formerstudents@cbs.dk

Vedligehold din adgang til e-boks og borger.dk 

Vi opfordrer dig til at vedligeholde din adgang til e-boks/borger.dk. Vi sender kun post til e-boks.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 21/06/2024