Om CBS

Research support

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække højtprofilerede og prestigefyldte forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt.

CBS Research Support Office (CBS RSO)

Teamet understøtter Dekanen og Prodekanen for Forskning, rådgiver Institutlederne om mulighederne for ekstern finansiering og strategi for øget hjemtag, og yder support til forskere der ansøger om ekstern forskningsfinansiering i et tæt samarbejde med institutternes fundingkoordinatorer.

CBS RSO afholder både workshops om ekstern finansiering, med tips og ideer til at skrive forskningsansøgninger og tilbyder CBS's forskere individuel rådgivning og administrativ support i forbindelse med ansøgninger til eksternt finansierede forskningsprojekter. 

CBS RSO tilbyder forskerne at

 • Identificere relevante finansieringsmuligheder for deres projektidé
 • Udvikle projektideer og forberede ansøgningsprocessen til bevillingsgivere – fra idé til færdiggørelse af forskningsansøgning
 • Udarbejde budgetter til forskningsansøgninger
 • Hjælpe med at finde partnere til nye forskningssamarbejder og netværk
 • Assistere med kontraktforhandlinger (i tæt samarbejde med Legal)
 • Deltage i opstartsmøder af projekter med CBS post-award support team (EFP)

CBS-ansatte kan finde mere information på share - the CBS intranet

Kontaktoplysninger
Ansvarsområder
Rådgiver for

Hanne Harmsen
Kontorchef for Research (Konstitueret) / Green Transformation Officer
Steen Blichers vej 22
Lokale SBV/22
 
 
Telefon: 
Mobil: 4185 2245
 • Leder af Research Support Office
 • Overordnet leder for PhD-support
 

Lise Vinkel Clausen
Chief Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-1.04
 
Telefon: 3815 2688
Mobil: 2621 4043
 • Ekstern finansiering fra EU
 • Copenhagen EU Office Kontaktperson
 • CBS LEAR
DIGI
(ECON)
 

Anne Enemark

Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.14

Telefon: 3815 3010
ae.research@cbs.dk 

 • Ekstern finansiering fra Offentlige og Private bevillingskilder
 • Juridiske aftaler
 • Budgetter

IOA
(EGB)
(MPP)

anne_bjerring_jensen
Anne Bjerring Jensen
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.02
 
Telefon: 3815 2058
 • Ekstern finansiering fra offentlige og EU bevillingskilder
EGB
FI
(MARKTG)
KS 100
Karen Slej
Senior Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.03
 
Telefon: 3815 3860
 • Ekstern finansiering fra Offentlige og Private bevillingskilder 
 • Juridiske aftaler
 • Finansieringsdatabasen researchprofessional.com
ECON
(DIGI)
 
 
Christine Hagberg
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22
 
Telefon: 41852493
ch.research@cbs.dk
 • Ekstern finansiering fra Offentlig og Private bevillingskilde
 • Project Manager NeEDS
 
MSC
Camilla Nordby
Camilla Nordby
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.06
 
Telefon: 3815 31
 • Ekstern finansiering fra offentlige bevillingskilder
 • Ledelsesinformation til institutter og direktion
 • PURE Research Registration

OM
(SI)

Stine Skipper
Stine Skipper
Senior Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-1.03
 

Telefon: 3815 31
ss.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra Private og Offentlige bevillingskilder
 • Juridiske aftaler og kontrakter
 • Administration af intern medfinansiering
 • Driftsøkonomi for Research Support

ACC
MPP
(MSC)

Olivier Sevestre
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.10

Telefon: 3815 2060
os.research@cbs.dk 

 • Ekstern finansiering fra EU og Private bevillingskilder
 • RSO kommunikation og nyhedsbrev


MARKTG
(MPP)
(ACC)


Philipp Alexander Ostrowicz
Senior Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-1.05
 
Telefon: 3815 2224
Mobil: 4185 2031
 • Projektkoordinator CSEI
 • Ekstern finansiering fra Private bevillingskilder
 • CBS Endowed Professorship programme
 • Finansieringsdatabase fonde.dk
SI

 

Tanja Krawack
Senior Research Adviser
Steen Blichers Vej 22
SBV/22

Telefon:
tkr.research@cbs.dk

 • Erhvervsfremmesystemet 
 • Erhvervsklynger
 • Impactmålning
 • Understøttelse af den forskningsbaserede innovationsagenda  

Megan Emma Lewis
Studentermedhjælp
Steen Blichers vej 22
 
 
 

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 13/04/2021