Om CBS

Research support

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække højtprofilerede og prestigefyldte forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt.

CBS Research Support Office (CBS RSO)

Teamet understøtter Dekanen og Prodekanen for Forskning, rådgiver Institutlederne om mulighederne for ekstern finansiering og strategi for øget hjemtag, og yder support til forskere der ansøger om ekstern forskningsfinansiering i et tæt samarbejde med institutternes fundingkoordinatorer.

CBS RSO afholder både workshops om ekstern finansiering, med tips og ideer til at skrive forskningsansøgninger og tilbyder CBS's forskere individuel rådgivning og administrativ support i forbindelse med ansøgninger til eksternt finansierede forskningsprojekter. 

CBS RSO tilbyder forskerne at

 • Identificere relevante finansieringsmuligheder for deres projektidé
 • Udvikle projektideer og forberede ansøgningsprocessen til bevillingsgivere – fra idé til færdiggørelse af forskningsansøgning
 • Udarbejde budgetter til forskningsansøgninger
 • Hjælpe med at finde partnere til nye forskningssamarbejder og netværk
 • Assistere med kontraktforhandlinger (i tæt samarbejde med Legal)
 • Deltage i opstartsmøder af projekter med CBS post-award support team (EFP)

CBS-ansatte kan finde mere information på share - the CBS intranet

Kontaktoplysninger
Ansvarsområder
Rådgiver for
Nikolaj Burmeister
Nikolaj Burmeister
Kontorchef for Research
Steen Blichers vej 22
Lokale SBV/22-1.02
 
 
Telefon: 3815 2684
Mobil: 4185 2460
 • Leder af Research Support Office
 • Overordnet leder for PhD-support
 • Medlem af Innovationspolitisk Udvalg og INNOTECH (Danske Universiteter)
 • Medlem af styregruppen for Greater Copenhagen EU-Office
 

Lise Vinkel Clausen
Chief Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-1.04
 
Telefon: 3815 2688
Mobil: 2621 4043
 • Ekstern finansiering fra EU
 • Copenhagen EU Office Kontaktperson
 • CBS LEAR
DIGI
(ECON)
 

Anne Enemark

Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.14

Telefon: 3815 3010
ae.research@cbs.dk 

 • Ekstern finansiering fra Offentlige og Private bevillingskilder
 • Juridiske aftaler
 • Budgetter

IOA
(EGB)
(MPP)

anne_bjerring_jensen
Anne Bjerring Jensen
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.02
 
Telefon: 3815 2058
 • Ekstern finansiering fra offentlige og EU bevillingskilder
EGB
FI
(MARKTG)
KS 100
Karen Slej
Senior Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.03
 
Telefon: 3815 3860
 • Ekstern finansiering fra Offentlige og Private bevillingskilder 
 • Juridiske aftaler
 • Finansieringsdatabasen researchprofessional.com
ECON
(DIGI)
 
Lili Notrott
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22- S.06
 
Telefon: 3815 5609
 • Ekstern finansiering fra EU 
 • Projektkoordinering NeEDS
MPP
(OM)
 
nadia_schlosser_carstensen
Steen Blichers vej 22
SBV/22-1.13
 
Telefon: 3815 3443
nsc.research@cbs.dk
 • PURE Research Registration
 • RSO Kommunikation og nyhedsbrev
 • Administration af intern medfinansiering
 • Driftsøkonomi for Research Support
 
 
Camilla Nordby
Camilla Nordby
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.06
 
Telefon: 3815 31
 • Ekstern finansiering fra offentlige bevillingskilder
 • Ledelsesinformation til institutter og direktion

OM
(MSC)
(SI)

Stine Skipper
Stine Skipper
Senior Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-1.03
 

Telefon: 3815 31
ss.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra Private bevillingskilder
 • Juridiske aftaler og kontrakter
ACC
(MSC)

Olivier Sevestre
Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-S.10

Telefon: 3815 2060
os.research@cbs.dk 

 • Ekstern finansiering fra EU og Private bevillingskilder
 • RSO kommunikation og nyhesbrev


MARKTG
(MPP)
(ACC)


Philipp Alexander Ostrowicz
Senior Research Adviser
Steen Blichers vej 22
SBV/22-1.05
 
Telefon: 3815 2224
Mobil: 4185 2031
 • Projektkoordinator CSEI
 • Ekstern finansiering fra Private bevillingskilder
 • CBS Endowed Professorship programme
 • Finansieringsdatabase fonde.dk
SI

Sanne

Sanne Aagaard Jensen
Research Adviser
Steen Blichers Vej 22
SBV/22-S.05

Telefon:3815 2028
saj.research@cbs.dk

 • Ekstern finansiering fra EU og Offentlige bevillingskilder

MSC
(FI)
(IOA)

Sofie Gro Holde
Studentermedhjælp
Steen Blichers vej 22
 
Telefon: 3815 2014
 
 
Sophie Elmelund Lehn 
Studentermedhjælp
Steen Blichers vej 22
 
Telefon: 3815 2015
 
 

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 01/12/2020

External Research Funding Strategy

CBS har i 2012 vedtaget en strategi, der har til formål at øge andelen af hjemhentede midler samt igangsætte en kollektiv kulturændring i forhold til ekstern forskningsfinansiering.

Strategien har ni fokusområder:

 1. Fokus på strategisk forskningssamarbejde med forretningspartnere
 2. Øget fokus på private fonde
 3. Øget fokus på prestigefulde stipendier
 4. Fremme forskningsinitiativer på tværs af grænser, discipliner, institutioner og sektorer
 5. Tiltrække forskning og forskere på topniveau
 6. Støtte til Business in Society platformene og CBS World Class Research Environments
 7. Støtte institutternes initiativer
 8. Overvågning og benchmarking af aktiviteter
 9. Øge incitamenterne for tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering

External Research Funding Strategy 2021

External Funding Newsletter

CBS Research Support udgiver hver måned et nyhedsbrev, med fokus på bl.a. nye og kommende opslag, aktuelle nyheder, og begivenheder og aktiviteter på CBS der understøtter ekstern finansiering. Desuden indeholder nyhedsbrevet hver måned en oversigt over nye projekter på CBS, samt kommende ansøgningsfrister for relevante opslag.

rso nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her eller ved at skrive til rso@cbs.dk