Om CBS

Dekansekretariatet for Forskning

Dekansekretariatet for forskning, med sekretariatschef Nikolaj Burmeister i spidsen, består af tre teams, der udgør den daglige support til Forskningsdekanen og institutterne på forskningsområdet.

Dekansekretariatet for forskning består af tre teams

Dekansekretariatet for forskning varetager følgende opgaver

  • Bistår med udvikling af delstrategier og politikker på forskningsområdet, herunder rammevilkår for institutterne
  • Betjener forskningsdekanen i dialogen med institutterne, herunder institutstrategier og møder mellem institutter og direktion
  • Administrerer beslutninger om rekruttering af forskere og stillingsallokering mellem institutterne
  • Varetager ph.d.-administration for hele CBS
  • Yder support til forskere i forbindelse med ansøgninger om ekstern forskningsfinansiering
  • Kontaktpunkt for nationalt og internationalt samarbejde om forskning, f.eks. Copenhagen EU Office, Rektorkollegiets Udvalg om Forskning og Innovation, Copenhagen Science Region m.fl.
  • Bistår med udpegninger og høringer på forskningsområdet
Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 27/11/2019

Forskningsdekan

Søren Hvidkjær

Søren Hvidkjær
Dekansekretariatet for Forskning
Kilevej 14, K.1.70
2000 Frederiksberg
Telefon: (+45) 3815 2020
e-mail: sh.research@cbs.dk

Prodekan for Forskning

Nanna Mik-Meyer

Nanna Mik-Meyer
Dekansekretariatet for Forskning
Kilevej 14, K.4.65
2000 Frederiksberg
Telefon: (+45) 3815  2895
Mobil: (+45) 3153 8844
e-mail: nmm.ioa@cbs.dk

 

 

 

Kontorchef

Nikolaj Burmeister
Dekansekretariatet for Forskning
Kilevej 14, K.1.95
2000 Frederiksberg
Telefon: (+45) 3815  2684
Mobil: (+45) 4185 2460
e-mail: nb.research@cbs.dk