iadir

Direktion

Inger
Askehave
Prorektor
Kontor: KIL/14.A-1.75
E-mail:
prorektor@cbs.dk
Inger Askehave
Primære arbejdsområder

Som prorektor er jeg medlem af CBS’ direktion og har et medansvar for den daglige og den strategiske ledelse af CBS. Prorektor er stedfortræder for rektor og fungerer som sparringspartner for rektor ift. den overordnede ledelse af CBS. Endelig har jeg det direkte ledelsesansvar for CBS’ institutledere og er sammen med institutledere ansvarlig for institutternes strategiske udvikling.

Jeg er professor i professional communication fra Aalborg Universitet og har haft en akademisk ledelseskarriere på Aalborg Universitet som institutleder og prorektor, inden jeg i 2021 tiltrådte stillingen som prorektor på CBS.

Andre aktiviteter

Forskningsområder

Min forskningsmæssige karriere blev grundlagt i et handelshøjskolemiljø ved den daværende Handelshøjskolen i Århus, hvilket også afspejler sig i min forskningsprofil, hvor jeg i høj grad har fokuseret på erhvervslivets og de fagprofessionelles udfordringer. Mit forskningsfelt er primært inden for virksomhedskommunikation og erhvervssprog. Jeg har beskæftiget mig med udfordringerne i forbindelse med interkulturel kommunikation i erhvervslivet. Jeg har bidraget med øget transparens og formidling til patienter i fagprofessionelle kontekster – herunder barrieren mellem fagsprog og lægsprog. Endelig er problematikker omkring køn og ledelse et omdrejningspunkt i min forskning.


Udvalgte publikationer

Askehave, Inger; Bertel, Lykke Bro; Brohus, Henrik; Geil, Olav; Kolmos, Anette; Ovesen, Nis & Stoustrup, Jacob (2020). ’Future Digital Transformation at Aalborg University – Interdisciplinary Problem- and Project-Based Learning in a Post Digital Age’. Advances in Engineering Education (submitted).

Askehave, Inger & Zethsen, Karen, K. (2014). ‘Gendered Constructions of Leadership in Danish Job Advertisements’. Gender, Work and Organization, Vol 21, no 6, pp. 532-446.

Askehave, Inger (2014). ‘Revisiting Genre Analysis in Specialized Communication: The Job Advertisement as a Case in Point’. In Garzone, G. & Ilie, C. (eds.), Genres and Genre Theory in Transition: Specialized Discourses across Media and Modes. Brown Walker Press: Boca Raton, pp. 19-39.

Askehave, Inger & Holmgreen, Lise-Lotte (2011). ‘Why Can't They Do as We Do? A Study of the Discursive Constructions of 'Doing Culture' in a Cross-Border Company'. Text & Talk, 31, 3: 271-291.

Askehave, Inger & Zethsen, Karen K. (2010). 'Pil of the Month –  A Study of Best Practice in Patient Information Leaflets’. Journal of Applied Linguistics & Professional Practice. 7, 1, pp. 97-120.

Askehave, Inger (2010). ’Communicating Leadership – A Discourse Analytical Perspective on the Job Advertisement’. Journal of Business Communication, 47, 3, pp. 313-345.

Askehave, Inger & Norlyk Birgitte (eds) (2006). Interpretations of Meaning – The Complexity of Intercultural Communication in a Business Context. Academica: Aarhus.

Askehave, Inger (2004). ‘If Language Is a Game - These are the Rules: A Search into the Rhetoric of the Spiritual Self-Help Book "If Life is a Game - These are the Rules"’. Discourse & Society, 15, 1, pp. 5-31.
 

Bibeskæftigelse

Nuværende
Bestyrelsesmedlem Klitgaarden Foden (2022 - )
Bestyrelsesmedlem/formand, Aalborg Teater (2014 – nu)

Tidligere (udvalgte)
Bestyrelsesmedlem, Novi Ejendomsfond A/S (2011-2021)
Bestyrelsesmedlem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) (2019-2021)
Bestyrelsesmedlem/næstformand, Sino-Danish Centre (2014-2019)
Bestyrelsesmedlem/formand, Vesthimmerlands Gymnasium og HF (2011-2019)
Bestyrelsesmedlem, Professionshøjskolen, UCN (2014-2018)
Bestyrelsesmedlem, Skagens Museer (2015-2017)

CV

Beskæftigelse

2021-nu: Prorektor, Copenhagen Business School (September 2021- august 2022: Konstitueret rektor, Copenhagen Business School)
2010-2021: Prorektor, Aalborg Universitet
2009-2021: Professor, Aalborg Universitet
2006-2010: Institutleder, Aalborg Universitet
2004-2006: Lektor/studieleder, Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet
1994-2004: Lektor, Adjunkt, Amanuensis, Ph.d.-studerende, Engelsk Institut, Handelshøjskolen i Aarhus
1993: Sekretær/oversætter, BP Gas A/S, Aarhus og Dansk Supermarked A/S, Aarhus

Uddannelse
1998: Ph.d., Handelshøjskolen i Aarhus
1992: Kandidat i sprog og internationale forhold (engelsk), Aalborg Universitet
1988: Bachelor/korrespondent (engelsk/fransk), Aalborg Universitet

Længerevarende lederkurser
2020: Executive Management Programme, Modul 1, Scandinavian Executive Institute (1 uge)
2017: Kursus: Narrativ ledelse, coaching og organisationsarbejde, v/Allan Holmgren, DISPUK (1 uge)
2012: Pressetræning, Have Kommunikation, v/Christian Have (coachingforløb)
2011: Institute of Educational Management (IEM), Harvard Graduate School of Education (2 uger)
2007-2008: Institutlederkursus v/Søren Barlebo, Aalborg Universitet (10 dage)
2006-2007: Institutlederkursus, Syddansk Universitet (13 dage)