Om CBS

Sekretariat for uddannelse og kvalitet

Dekansekretariatet for Uddannelse udgør den daglige support til Uddannelsesdekanen på CBS og sikrer støtte til uddannelsesområdet på CBS som helhed

 

Kontakt

KONTAKT ADRESSE

Tlf.: (+45) 3815 3815
Fax: (+45) 3815 2015

 

 

 

 

Dekansekretariat for Uddannelse
Kilevej 14A 1. sal,
2000 Frederiksberg

 

 

 

 

Dekansekretariatet for Uddannelse

  • udarbejder beslutningsgrundlag i form af analyser og anbefalinger til dekan og direktion
  • bistår med udvikling af delstrategier og politikker på uddannelsesområdet
  • varetager informations- og koordineringsopgaver
  • varetager sagsbehandling i forbindelse med implementering af de ledelsesmæssige beslutninger på uddannelsesområdet
  • varetager sekretariatsfunktion for studielederkredsen

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/09/2020