Om CBS

Sekretariat for uddannelse og kvalitet

Sekretariatet støtter dekan, studiechef og studienævn i at lede uddannelsesområdet, gennemføre de strategiske uddannelsesprojekter, udvikle DVIP-området og have ansvaret for CBS' kvalitetssikring. Sekretariatet løser tværgående opgaver på uddannelsesområdet, herunder for deltidsområdet.

Kontakt

KONTAKT ADRESSE

Tlf.: (+45) 3815 3815

 

 

 

 

Uddannelse og kvalitet
Solbjerg Plads 3, C1,
2000 Frederiksberg

 

 

 

 

Uddannelse og kvalitet

  • udarbejder beslutningsgrundlag i form af analyser og anbefalinger til uddannelsesdekan og direktionen
  • bistår med udvikling af delstrategier og politikker på uddannelsesområdet
  • varetager informations- og koordineringsopgaver
  • varetager sagsbehandling i forbindelse med implementering af de ledelsesmæssige beslutninger på uddannelsesområdet
  • varetager sekretariatsfunktion for studielederkredsen

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 30/08/2021