HA(mat.) - Erhvervsøkonomi - matematik

På HA(mat.) arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger ud fra en matematisk tilgang. Du vil ved hjælp af avanceret matematik, statistik og programmering opnå en kvantitativ indsigt i centrale erhvervsøkonomiske problemer og se nye handlemuligheder for virksomheder

Et studie i det kvantitative
En central udfordring for de fleste virksomheder er at indhente data og information, og at identificere afgørende sammenhænge i datamaterialet for at kunne træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger.

På HA(mat.) anvender du matematiske og statistiske metoder og modeller samt kvantitativ erhvervsøkonomi til at beskrive, analysere, beregne og løse virksomheders udfordringer. Algoritmer kan fx optimere virksomheders logistik, mens matematiske og statistiske modeller kan måle risici på finansielle markeder og effekten af en markedsføringsindsats på virksomhedens salg. Pointen er, at den matematiske tilgang til den kvantitative erhvervsøkonomi er helt central på uddannelsen.

Matematisk vinkel på erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi på HA(mat.) har fokus på virksomheders udfordringer og samfundsøkonomi set fra en kvantitativ vinkel. Du vil opnå en grundlæggende forståelse for økonomiske sammenhænge og dynamikker, så du lærer, hvordan man driver en virksomhed og sikrer, at den overlever. Det kan bl.a. være ved at minimere omkostningerne ved produktion, transport eller salg af varer, som er centralt for alle virksomheder.

En virksomhed vil også altid være påvirket af det omkringliggende samfund. Derfor vil du også beskæftige dig med konkurrence og andre samfundsøkonomiske forhold. Overvej fx hvordan renteniveauet påvirker den generelle vækst i samfundet på kort og lang sigt - og i sidste ende virksomheders investeringer.

Statistik og sandsynlighedsregning er vigtige redskaber til at vurdere og håndtere risici, tilfældigheder og chancer i økonomiske beslutninger. Fx vil ustabile leverancer have både økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser for en virksomhed, og derfor er det er vigtigt at have redskaber til præcist at vurdere risici, så man kan forebygge den slags hændelser.

Et andet vigtigt værktøj er programmering, der kan lette arbejdet med beregninger. Ved at bruge programmering kan du fx beregne den optimale sammensætning af aktier og obligationer, som giver højest mulige afkast ved et givent risikoniveau.

Interesse for matematikkens sprog og logik
Studiet består af lige dele erhvervsøkonomi og matematik. Du vil have fag, hvor du udelukkende beskæftiger dig med matematik, og hvor du løbende lærer mere og mere avanceret matematik. De matematiske fag giver dig en matematisk tilgang til de statistiske og økonomiske fag. Det er derfor vigtigt, at du interesserer dig for matematik og kan lide at arbejde med det på et teoretisk såvel som et anvendelsesorienteret plan.

Du vil lære at løse problemer med stor nøjagtighed og at formulere økonomiske problemstillinger i formler og modeller, som beskriver verden i præcise kvantitative termer. Når du lærer at formulere forskellige forhold i en situation ved hjælp af matematik og logik, bliver din logiske tilgang til andre problemer også styrket. Du lærer derfor også at se, hvilke forudsætninger en problemstilling bygger på, hvad du kan udlede af det, og hvilke sammenhænge der er – om nogen.

Hvad skal du interessere dig for på HA(mat.)?

De studerende, der klarer sig godt på HA (mat.) og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

 • at arbejde med matematik og bruge den til at løse økonomiske problemstillinger i virksomheder
 • at arbejde med matematiske teori, også uden nødvendigvis at kunne se, hvordan den skal bruges i konkrete sammenhænge
 • at forholde sig til problemstillinger ud fra en matematisk og erhvervsøkonomisk tilgang, og at se problemers sammenhænge.

Studiets fokus er virksomheder og deres økonomiske virkelighed. Derfor er det er en klar fordel, hvis du også interesserer dig for erhvervslivet, virksomheders økonomiske problemstillinger og det samfund, de indgår i.

Udfordringer på HA(mat.)

Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Faglig progression
Der er en høj grad af progression på HA(mat.), hvilket betyder, at der hele tiden bygges oven på det, du tidligere har lært i tidligere fag. Studiet kræver, at du yder en konstant indsats og prioriterer at følge godt med lige fra starten – særligt med den matematiske del. Det kan være fristende at springe forberedelse og opgaver over, men så risikerer du at blive sat af, og det kan være svært at springe på igen. Ligesom et håndværk kræver det tid og øvelse at lære og forstå pensum og at få matematikken ind under huden. Det er langt de færreste, som kan nøjes med at læse op inden eksamen og samtidig forstå matematikken og dens logik.

Matematik
Matematik fylder meget på studiet, og du skal virkelig være interesseret i og kunne lide at arbejde med matematik. Du lærer matematik ud fra både en teoretisk og en praktisk tilgang, så du kan løse konkrete økonomiske problemstillinger. Nogle gange vil du dog også arbejde med matematik udelukkende på et teoretisk plan, hvor du ikke nødvendigvis anvender det på et konkret problem.

Matematikken starter dér, hvor du slap ved gymnasieniveau A. Men det kræver, at du følger godt med hele tiden, for ellers kan du nemt opleve, at nogle af mellemregningerne mangler, og at du mangler værktøjer til at løse konkrete opgaver.

Datalogi og sandsynlighedsregning
Datalogi og statistik fylder en del på studiet. Nogle studerende oplever, at fag som datalogi, hvor du lærer at programmere, og sandsynlighedsregning og statistik er svære, fordi de fagligt ligger langt fra, hvad du måske før har arbejdet med. Du skal derfor være forberedt på, at du måske skal gøre en ekstra indsats i de fag. Senere på studiet vil du højst sandsynlig opleve, at det er meget nyttige redskaber.

Tidsforbrug
Der er forholdsvis mange undervisningstimer på HA(mat), nemlig 20-25 timer om ugen, hvilket dog er normal for universitetsuddannelser indenfor matematik. Udover de 20-25 timer kommer forberedelse, hvor mange studerende bruger tiden før og efter undervisningen til at forberede sig sammen med andre studerende i en studiegruppe. Det kan være svært at få tid og overskud til fx at have et studiejob ved siden af studiet – særligt de første år. Du skal særligt være forberedt på at bruge meget tid på dit studie i perioderne op til eksamen.

Hvad kan du bruge HA(mat.) til?

HA (mat.) giver dig:

 • en forståelse for, hvordan du anvender matematiske og statistiske modeller indenfor erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske problemstillinger
 • en forståelse for og evnen til at identificere og analysere problemers sammenhænge ved at integrere økonomi og matematik

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA(mat.)

Kandidatuddannelse og karriere
Størstedelen af studerende fra HA(mat.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatoverbygning. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

HA(mat.) færdiguddannede arbejder indenfor mange forskellige brancher som fx:

 • konsulentbranchen
 • forsikringsbranchen
 • den finansielle sektor fx risikostyring eller investeringer
 • mediebranchen.

Arbejdsopgaverne varierer meget, men konkrete eksempler kan være:

 • at behandle store datamængder
 • at lave risikoanalyser
 • at undersøge hvorfor prisen på produkter som fx forsikringer eller flybilletter, er som den er
 • at analysere markedets efterspørgsel efter specifikke produkter

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Optagelse

Adgangskvotient – 2017

7,5

Studiepladser– 2017

95

Kvote 1 / Kvote 2 – 2017

90% / 10%

Motiveret ansøgning

Nej

Dansk

A

Engelsk

B

Matematik

A

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 20/02/2018