CBS Open Journals

Med CBS Open Journals har du fri adgang til en række videnskabelige tidsskrifter publiceret med deltagelse af forskere fra CBS.

CBS Open Journals er CBS' online publiceringsplatform for videnskabelige tidsskrifter. Her finder du en række tidsskrifter, som redigeres og publiceres med deltagelse af forskere fra CBS. Alle tidsskrifterne er Open Access og derfor frit tilgængelige for alle.

Hvis du er forsker, og hvis du vil have en artikel optaget i et af tidsskrifterne, har du mulighed for at enten at uploade din artikel online, eller du kan henvende dig til tidsskriftets redaktør. Find flere oplysninger på de enkelte tidsskrifters hjemmesider.

Du finder følgende tidsskrifter på CBS Open Journals:

 

Sidst opdateret: CBS Library // 15/11/2021