Overflytning

Hvis du bestået mange fag fra en uddannelse på CBS, eller et andet universitet, kan du læse mere om overflytning til en ny uddannelse på CBS her.

 

Hvis du allerede er indskrevet på en uddannelse og har bestået mange fag og du gerne vil flyttes over på 2. år af en anden fagligt beslægtet uddannelse på CBS, kan du overveje at søge om at blive direkte indskrevet på studiets 2. år.

Du søger overflytning således:

 • Bachelor: Ansøg gennem Optagelse.dk senest 15. marts mhp. studiestart 1. september.
 • Kandidat: Ansøg gennem Ansøgnings Portalen senest 1. marts mhp. studiestart 1. september.
 • Husk at alle ansøgningsformalier skal overholdes.
 • Tjek at du opfylder de gældende adgangskrav (bachelor og kandidat) til uddannelsen. Disse skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.
 • Tjek at du som minimum har bestået det første år i studiets nuværende studieordning.
 • Udfyld et Filansøgningsskema og upload det sammen med din ansøgning i Optagelse.dk (for bachelor) eller Ansøgnings Portalen (for kandidat).
 • Scan alt ind (adgangskrav, karakterudskrift, tilmelding af igangværende fag, kursusbeskrivelser og upload dem i Optagelse.dk (for bachelor) eller Ansøgnings Portalen (for kandidat).
 • Send en mail til ae@cbs.dk og fortæl os at du har søgt om overflytning.

 

Svar:

 • Du får svar hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.
 • Hvis du opfylder adgangskravene, har minimum 60 ECTS-points der matcher studiets nuværende studieordning og din ansøgning er imødekommet, vil du blive overflyttet til studiets andet år med studiestart d.1. september.     
 • Hvis du får afslag vil din ansøgning blive behandlet i det generelle optag. Hvis du bliver tilbudt optagelse på ny vil allerede bestået fag blive vurderet i forhold til startmerit. 

 


Forudsætningerne for at blive overflyttet:

 1. Du er indskrevet og aktiv studerende på den uddannelse du søger om overflytning fra.
   
 2. Du overholder formalia for ansøgningen (ansøgningsfrist, dokumentation, osv.)
   
 3. Du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen på ansøgningstidspunktet f.eks. bacheloruddannelse, specifikke ECTS-point krav og sprogkrav.
   
 4. Du har på ansøgningstidspunktet (dvs. 15. marts bachelor / 1. marts kandidat) bestået fag svarende til det nuværende 1. år (minimum 60 ECTS-points) af den uddannelse, du gerne vil indskrives på. 
   
 5. Der er ledige pladser på 2. år af uddannelsen (hvis der er ledige pladser, men der er flere ansøgere, der opfylder de tre første krav, end der er studiepladser, finder en udvælgelse sted).
   

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Man kan kun søge overflytning på én uddannelse/linje.
 • Man kan kun søge om overflytning én gang om året med deadline 15. marts (bachelor) / 1. marts (kandidat) med studiestart 1. september.
 • Hvis du ikke har bestået 1. år på studiet pga. usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation. Du skal være opmærksom på, at dispensation for ikke bestået første år gives meget sjældent. Husk at vedhæfte alt relevant dokumentation.
 • Når du sammenholder fagbeskrivelserne fra din nuværende uddannelse med fagbeskrivelserne fra den uddannelse, du gerne vil ind på, skal du være særligt opmærksom på, at fagligt indhold, niveau og omfang (antal ECTS) matcher hinanden.
 • Du kan opleve, eksempelvis som CM studerende fra et andet universitet i Danmark, at fagenes indhold, placering og deres ECTS-vægt på CM uddannelsen på CBS kan være væsentlig forskellig fra den CM uddannelse, som du kommer fra. Det kan gøre det meget svært at blive overflyttet. Ofte skal du have mere end et års fuldtidsstudier for at kunne blive overflyttet, hvilket kan gøre det studietidsforlængende for dig at skifte uddannelse. Bliver du overflyttet, skal du også være opmærksom på, at den faglige sammenhæng på studiet kan være anderledes. Således kan der være en mindre arbejdsbyrde at indhente, såsom læringspointer fra tidligere fag på CBS studiet.
 • Hvis du tilbydes overflytning skal du kontakte su@cbs.dk i forhold til mulige konsekvenser for dine SU. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til: ae@cbs.dk.

 

 

 

Skift fra Erhvervskandidat til fuldtidskandidat og omvendt (kun for nyligt og allerede optagne CBS-studerende): 

 • Vil du søge om overflytning fra erhvervskandidat til fuldtidskandidat eller omvendt bedes du sende en mail til ae@cbs.dk.
Sidst opdateret: Student Affairs // 09/01/2020