Overflytning

Hvis du er ved at tage en uddannelse på et andet universitet i Danmark, og du ønsker at blive overflyttet til den samme uddannelse på CBS, kan du læse mere her.

Overflytning

Overflytning er kun for studerende, som aktuelt er indskrevet på en uddannelse på et andet universitet i Danmark, og som ønsker overflytning til den samme uddannelse på CBS. ‘Den samme uddannelse’ defineres i denne sammenhæng sådan, at din nuværende uddannelse og uddannelsen på CBS, som du ønsker at blive overflyttet til, hedder nøjagtig det samme.

 

Der kan kun søges om overflytning, hvis du er indskrevet på en af følgende specifikke uddannelser:

Kun uddannelser, hvis officielle navn er det samme på CBS og andre universiteter, er relevante med hensyn til overflytning. Eksempler på sådanne uddannelser er:

HA Almen Erhvervsøkonomi
HA(jur.) – Erhvervsøkonomi – erhvervsjura
Cand.merc.(jur.) –  Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

På CBS findes uddannelser, som har same navn som uddannelser på Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Hvis din nuværende uddannelse ikke finder sted på et af disse universiteter, så udbydes uddannelse heller ikke af CBS, og overflytning er derfor ikke relevant for dig.

Hvis du ikke er indskrevet på en af ovenstående uddannelser

Hvis du er indskrevet på en uddannelse, hvis officielle navn ikke er det samme på CBS, eller hvis du tidligere har været indskrevet på en uddannelse. hvis officielle navn er det samme på CBS, men ikke længere er aktiv studerende, kan du ikke søge om overflytning.

Hvis du er indskrevet på en uddannelse udenfor Danmark, kan du heller ikke søge om overflytning direkte på 2. år på CBS.

I stedet kan du søge ind på en uddannelse i den almindelige optagelsesrunde gennem bachelor-optaget eller kandidat-optaget. Hvis du efterfølgende bliver tilbudt en studieplads på CBS, vil studienævnet for den pågældende uddannelse gennemgå dine tidligere beståede fag med henblik på at vurdere, om du kan få merit for nogle af dem.

Hvordan du ansøger om overflytning, hvis du opfylder betingelserne for at gøre det

Bachelor: Ansøg gennem Optagelse.dk senest 15. marts med henblik på studiestart d. 1. september.

Kandidat: Ansøg gennem Ansøgningsportalen senest 1. marts med henblik på studiestart d. 1. september.

Husk, at alle formelle krav i forbindelse med den almindelige ansøgningsproces skal opfyldes.

Tjek, at du opfylder de nuværende adgangskrav (bachelor og kandidat) for uddannelsen. Disse skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

Tjek, at du som minimum har bestået første år ifølge uddannelsens nuværende studieordning. Dette krav skal ligeledes være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

Udfyld PDF icon ansøgningsskemaet og upload det sammen med din almindelige ansøgning på Optagelse.dk (til bacheloruddannelser) eller Ansøgningsportalen (til kandidatuddannelser).

Scan dine dokumenter (dokumentation for opfyldelse af adgangskrav, karakterudskrift for beståede fag, tilmelding til igangværende fag, kursusbeskrivelser for afsluttede og igangværende fag, samt ansøgningsskema) og upload dem sammen med din almindelige ansøgning på Optagelse.dk (til bacheloruddannelser) eller til Application Portal (til kandidatuddannelser).

Send en email til ae@cbs.dk for at informere os om, at du har søgt om overflytning.
Hvornår får du svar på din ansøgning?


Du modtager svar på din ansøgning snarest muligt efter ansøgningsfristen. Bemærk at du til bachelor optagelse får svar den 28. juli.

Hvis du opfylder adgangskravene og har bestået mindst 60 ECTS-points, der svarer til første år på CBS-uddannelsens nuværende studieordning, og hvis din ansøgning imødekommes, så vil du blive indskrevet direkte på uddannelsens andet år fra semesterstart d. 1. september.

Hvis du får afslag på din ansøgning om overflytning, vil den efterfølgende blive behandlet som en ansøgning om en plads på studiet i den almindelige optagelsesrunde. Hvis du derefter tilbydes en studieplads, vil det blive vurderet, om du kan få merit for nogle af dine tidligere beståede eksamener.
Forudsætningerne for at blive overflyttet


1.    Du skal være indskrevet og aktiv studerende på en uddannelse i Danmark, der har samme officielle navn som den uddannelse på CBS, som du ønsker at blive optaget på.

2.    Du skal opfylde formaliteterne (tidsfrister, dokumentation etc.); bemærk, at hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, så skal du følge de almindelige regler angående betaling af ansøgningsgebyr og betaling for uddannelsen.

3.    Du skal opfylde alle adgangskravene for uddannelsen på ansøgningstidspunktet.

4.    Du skal på ansøgningstidspunktet – 15. marts (bachelor) eller 1. marts (kandidat) – have bestået alle fag svarende til det nuværende første år (minimum 60 ECTS-points) på den uddannelse, du gerne vil indskrives på.

5.    Der skal være ledige studiepladser på uddannelsens 2. år (hvis der er ledige pladser, men antallet af ansøgere, som opfylder de foregående fire krav, overstiger antallet af ledige pladser, finder en udvælgelse sted).
 
Du skal være opmærksom på følgende

Man kan kun søge om overflytning én gang om året. Ansøgningsfristen er 15. marts (bachelor) eller 1. marts (kandidat), med henblik på studiestart 1. september.

Hvis du ikke har bestået det første år af studiet grundet usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation fra denne regel. Dispensation gives sjældent og kun i helt særlige tilfælde, for eksempel hvis der har været tale om alvorlig sygdom. Husk at vedhæfte dokumentation.

Når du sammenholder fagbeskrivelserne fra din nuværende uddannelse med fagbeskrivelserne for første år på den uddannelse/linje på CBS, du gerne vil ind på, så vær særligt opmærksom på antallet af ECTS-points for hvert fag og på det faglige indhold.

Husk, at der sjældent er en fuldstændig overensstemmelse mellem pensum på dit nuværende studie og studiet på CBS. Derfor er der risiko for, at det vil være studietidsforlængende at gennemføre din bachelor- eller kandidatuddannelse, i tilfælde af at din ansøgning om overflytning imødekommes, og du skifter fra et andet universitet til CBS.

Hvis din ansøgning om overflytning bliver imødekommet, og du I forvejen modtager SU, så bedes du kontakte su@cbs.dk og forhøre dig om mulige konsekvenser af din overflytning til CBS.


Skriv til ae@cbs.dk, hvis du har yderligere spørgsmål
Skift fra deltids- til fuldtids-kandidatuddannelser (kun for nyligt tilmeldte og nuværende studerende på CBS)

Enkelte kandidatuddannelser på CBS tilbydes også som deltidsuddannelser.

Det drejer sig om følgende:
•    MSc in Business Administration and Digital Business (tidligere E-business)
•    MSc in Economics and Business Administration with Supply Chain Management
•    Cand.merc. Finansiering og Regnskab
•    Cand.merc. Økonomisk Markedsføring
•    Cand.merc.aud.

Hvis du er indskrevet på en af ovennævnte uddannelser, og du ønsker at blive overflyttet fra deltidsstudiet til fuldtidsstudiet, eller omvendt, så send en email til ae@cbs.dk.
 

 

Lovgivningen

 

Lovgivningen vedrørende optag på universiteterne (inklusive overflytning) kan findes i Adgangsbekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 19/02/2024