Guide til forældre

Her kan du se, hvad du kan gøre for at hjælpe en ansøger med at søge ind på CBS.

Noget af det, der betyder mest for valg af uddannelse for en ung ansøger er påvirkningen fra forældre, venner, kæreste og andre nære relationer.

Det kan derfor have en stor betydning, hvordan du griber det an at hjælpe en ansøger. Du kan her læse vores råd til, hvordan du bedst støtter en ansøger i at vælge den rigtige uddannelse og søge ind på CBS.

Kontakt CBS

Vi anbefaler, at du opfordrer ansøger til altid selv at kontakte CBS med eventuelle spørgsmål.

Det gør vi af flere årsager:

  • Når vi taler direkte med ansøger, kan vi stille spørgsmål og have en dialog, der sikrer, at ansøger får svar på præcis det, de har brug for
  • Der vil altid gå information tabt, hvis det skal gå igennem en mellemmand
  • Det er begrænset, hvad vi kan tale med dig om, da vi ikke må videregive oplysninger om en ansøger, ansøgning eller anden personlig information

Valg af uddannelse

Det kan være svært og meget uoverskueligt at vælge en uddannelse, men der er flere ting, du kan gøre for at hjælpe ansøger.

Du har sikkert dine egne meninger om uddannelser, og hvad du tror, er bedst for ansøgeren. Og din mening har sandsynligvis stor betydning for det valg, ansøger skal træffe.

Husk derfor på, at det kun er ansøger selv, der kan vælge den helt rigtige uddannelse for sig selv.

Du hjælper bedst ved at:

  • Være en god og saglig sparringspartner
  • Støtte ansøgers valg og fravalg
  • Være nysgerrig og åben overfor ansøgers interesser og ønsker
  • Stille spørgsmål og lytte
  • Undgå at lufte dine egne fordomme eller negative holdninger til særlige uddannelser eller brancher

Deltag i Åbent Hus

At deltage i Åbent Hus er ofte den bedste måde at få en fornemmelse af, hvordan CBS er og at få en masse information om de forskellige uddannelser, optagelse og studielivetpå én gang.

Til Åbent Hus kan I høre oplæg om CBS’ uddannelser og tale med studerende og studievejledere.

Det kan være en god støtte for ansøger at deltage sammen med andre, da det kan give jer gode input til videre samtaler om valg af uddannelse. Husk dog at sørge for, at ansøger selv styrer dagen og selv får mulighed for at finde ud af alt det, de gerne vil vide om CBS og CBS’ uddannelser.

I kan forberede jer til dagen ved at tale om, hvad ansøger gerne vil have ud af dagen, og hvad I skal sørge for at få svar på. På selve dagen kan du støtte ansøger ved at være et ekstra sæt ører og minde ansøger om, hvilke spørgsmål de skal huske at stille.

Læs mere om Åbent hus.

Ansøgning og optagelse

Der kan være meget at holde styr på, når man skal søge om optagelse, og man kan nemt blive i tvivl om regler og procedurer.

Det kan være rart for ansøger at have nogen at sparre med om ansøgning og optagelse, da det kan give en ekstra sikkerhed for at have forstået det hele korrekt og for at huske det hele. Men sørg for, at det er ansøger selv, der søger, da det i sidste ende bør være deres eget ansvar.

Deltag i infomøder

Vil I vide mere om ansøgning og optagelse, end I kan finde på cbs.dk, kan I deltage et af vores mange informationsmøde om optagelse.

Find dato, tid og sted for infomøder om optagelse.

Ansøger med udenlandsk eksamen

Hjælper du en ansøger, der søger om optagelse med en udenlandsk baggrund, kan I finde mere information om ansøgning og optagelse på: 

International Applicants

Mere information for internationale ansøgere

Du kan også finde mere information om at være international studerende på CBS og i København på:

For internationals

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 17/10/2022