Har du brug for særlig støtte?

Har du en funktionsnedsættelse fx ordblindhed, angst, autisme, ADHD, senfølger efter hjernerystelse eller en anden fysisk, psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse? Så har du som studerende på CBS mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS) og særlige vilkår på din uddannelse. Det sikrer, at du kan studere på lige fod med dine medstuderende.

Hvis du er ligesom en af de mere end 500 studerende på CBS, der har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om støtte og særlige vilkår. Det giver dig mulighed for, at du kan studere på lige fod med dine medstuderende. Støtten bliver altid tilpasset dig og dit studie og kan bestå af både specialpædagogisk støtte, SPS, og særlige vilkår på uddannelsen. 

Særlige vilkår på din uddannelse

Når du har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, der gælder hele din studietid. Det kan være forlænget tid til eksamen eller en individuel studieplan, hvor du fx læser på nedsat tid i en periode.

Særlige vilkår til eksamen

Når du har en funktionsnedsættelse kan du søge om særlige vilkår til eksamen i løbet af dit studie. Det kan fx være:

 • Forlænget eksamenstid
 • Sidde afskærmet i et rum med færre studerende til skriftlige eksaminer
 • Behov for at medbringe særligt udstyr, fx høretelefoner, ordblindeprogrammer eller din egen computer. 

Din dispensation følger dig hele din studietid på CBS
Når du får tildelt særlige vilkår til eksamen, vil din dispensation følge dig igennem hele din studietid på CBS – også hvis du skifter til en anden uddannelse på CBS, eller når du går fra bachelor til kandidat. Du skal altså ikke bruge tid på at søge om dispensationer hvert semester, men kan bare fokusere på dine eksaminer som andre studerende. 

Den permanente dispensationen gælder kun for de vilkår, du allerede har søgt om. Det betyder, at hvis din situation ændrer sig undervejs, og du får brug for andre vilkår, end dem du har søgt om, skal du lave en ny ansøgning.

Sådan søger du
For at få særlige vilkår til eksamen skal du søge en dispensation. I dispensationen skal du beskrive, hvilke særlige vilkår du ønsker, og hvorfor du har behov for det. Du kan tidligst søge om særlige vilkår, når du er optaget på CBS.

I august og september afholder SPS-vejlederne informationsmøder, hvor du kan få hjælp til at bruge dispensationssystemet og blive guidet igennem ansøgningsprocessen.

Individuel studieplan
Undervejs i dit studie kan du få brug for at lave en alternativ studieplan, som er tilpasset dine behov, hvor du ikke følger fagene som normalt. Det kan fx være, hvis du skal i behandling, eller hvis du er inde i en særlig svær periode, hvor du enten har brug for at sætte dit studie på pause eller læse færre fag. 

Sådan søger du
For at få en individuel studieplan, skal du søge en dispensation. I din ansøgning skal du vedlægge:

 • dit forslag til en individuel studieplan 
 • en beskrivelse af hvorfor du har behov for det
 • relevant dokumentation 

Din studievejleder kan hjælpe dig med at lave en individuel studieplan, der er særligt tilpasset dine behov. Studievejlederen fortæller dig om dine muligheder og giver dig sparring på fordele og ulemper ved forskellige studieplaner. Herefter træffer du selv en beslutning om, hvad der passer bedst til dig, og hvilken studieplan du vil søge om dispensation til.

Din studievejleder kan desuden guide dig gennem dispensationssystemet og ansøgningsprocessen. 

Du kan tidligst søge om en individuel studieplan, når du er optaget.


Specialpædagogisk støtte - SPS

Specialpædagogisk støtte, SPS​, er særlig støtte og hjælpemidler til studerende, som har en funktionsnedsættelse. Støtten er tilpasset dig og dit studie, så du får den bedst mulige hjælp, fx kan du få en computer med programmer, hvis du er ordblind eller har synsproblemer, eller du kan få en mentor, hvis du har behov for støtte i undervisningen.

Hvilken type støtte kan du få?
Støtten bliver altid tilpasset dig og dine individuelle behov, så du får den hjælp, der passer dig. Du kan først søge om SPS, når du er blevet optaget på en uddannelse på CBS. Derfor kan vi ikke på forhånd sige, hvilken konkret støtte du kan få. 

Du kan læse mere om forskellige former for funktionsnedsættelser og hvilken typer af støtte, der kan gives:

Er du ordblind?

Som ordblind kan du søge om hjælpemidler og særlige vilkår, så du kan gennemføre dine studier på lige fod med dine medstuderende. For at søge om støtte skal du være konstateret ordblind.

Hvilken type støtte kan du få?
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der vurderer, hvilke hjælpemidler og støtteformer, du kan få. Det sker ud fra en vurdering af din konkrete situation.

Typiske eksempler på hjælpemidler til ordblinde:

 • IT-startpakke med hjælpeprogrammer
 • Studiestøttetimer på Københavns VUC
 • Bøger scannet ind som pdf-filer, som derefter kan læses højt af softwareprogrammer
 • Studiestøtte
  • Læsestrategier og øvrige strategier til indholdstilegnelse
  • Anvendelse af hjælpemidler
  • Opgaveskrivning: overblik, struktur, opsplitning af opgaver i mindre dele m.v.
  • Notatteknik

Læs mere om mulige støtteformer og hjælpemidler på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside

Bliv testet for ordblindhed
Du kan være ordblind, hvis du har meget svært ved at læse og skrive, og hvis du har svært ved at omsætte bogstaver til lyde og lyde til bogstaver.

Nogle af tegnene på ordblindhed kan være:

 • Du bliver træt eller har svært ved at koncentrere dig, når du læser og skriver
 • Du bytter om på bogstaver eller mangler endelserne på ordene, når du skriver
 • Du læser langsomt og har svært ved at lære et fremmedsprog
 • Der er andre i din familie, der har samme problemer

Hvis du kan genkende noget af det hos dig selv, så er du måske ordblind, og kan blive testet.

Sådan bliver du testet
Har du mistanke om, at du er ordblind, og vil du have det testet, skal du først henvende dig til SPS-vejlederen på CBS ved at sende en mail til sps@cbs.dk. Så sender din SPS-vejleder dig videre til KVUC, som tester dig.

Har du en psykisk funktionsnedsættelse?

Hvad er en psykisk funktionsnedsættelse?
En psykisk funktionsnedsættelse kan fx være:

 • Angst
 • ADHD
 • OCD
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Bipolar
 • Autisme
 • Skizofreni

Hvilken type støtte kan du få?
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der vurderer, hvilke hjælpemidler og støtteformer, du kan få. Det sker ud fra en vurdering af din konkrete situation.

Typisk vil du som studerende med en psykisk funktionsnedsættelse kunne blive tildelt forskellige former for støttetimer. Støttetimerne kan fx. hjælpe dig med:

 • Manglende overskud og energi til studierne
 • Vanskeligheder med struktur i studiehverdagen - for eksempel i forbindelse med større opgaver
 • Følelse af uoverskuelighed og ubehag ved det studiemæssige pres
 • Svært ved at fungere i sociale sammenhænge, herunder udfordringer med at møde op på studiet og være i undervisningssituationer med mange mennesker
 • Usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer

Læs mere om mulige støtteformer og hjælpemidler på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside

Har du en neurologisk funktionsnedsættelse?


Hvad er en neurologisk funktionsnedsættelse?
En neurologisk funktionsnedsættelse kan fx være:

 • Senfølger efter hjernerystelse
 • Kronisk hovedpine
 • Hjerneskader

Hvilken type støtte kan du få?
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der vurderer, hvilke hjælpemidler og støtteformer, du kan få. Det sker ud fra en vurdering af din konkrete situation.

Typiske eksempler på hjælpemidler til studerende med neurologiske funktionsnedsættelser:

 • IT-hjælpemidler som fx oplæsningsprogrammer og læsefolier
 • Ergonomiske hjælpemidler som fx bord, stol, tastatur/mus og lampe
 • Studiestøtte: 1:1 samtaler med hjælpe til struktur, planlægning og overskud

Læs mere om mulige støtteformer og hjælpemidler på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.

Har du en fysisk funktionsnedsættelse?

Hvad er en fysisk funktionsnedsættelse?
En fysisk funktionsnedsættelse forstås som en begrænsning af din kropslige udfoldelse. Det kan fx være:

 • Fysisk handicap
 • Hørehæmmet
 • Synshæmmet
 • Kroniske smerter
 • Gigt

Hvilken type støtte kan du få?
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der vurderer, hvilke hjælpemidler og støtteformer, du kan få. Det sker ud fra en vurdering af din konkrete situation.

Typiske eksempler på hjælpemidler til studerende med fysiske funktionsnedsættelser:

 • Tekniske hjælpemidler i forbindelse med høre- eller synsvanskeligheder
 • Ergonomiske hjælpemidler som fx bord, stol, tastatur/mus og lampe
 • Diktafon

Læs mere om mulige støtteformer og hjælpemidler på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.


Start din ansøgning om SPS inden studiestart
Da sagsbehandlingen for SPS tager tid, anbefaler vi, at du starter din ansøgning inden studiestart. Det giver os bedre tid til at få bevilget de hjælpemidler eller den støtte, du kan få brug for. 

Søg om tidlig optagelse på en bacheloruddannelse

Når du søger om tidlig optagelse, er det i nogle tilfælde muligt for os at forhåndsoptage dig, så du får besked på, om du kan optages lidt før den normale svarfrist. 

Søg om tidlig optagelse

For at blive taget i betragtning til forhåndsoptagelse på en bacheloruddannelse, skal du:

 • Uploade dokumentation for din funktionsnedsættelse, når du opretter din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk. Du skal vedhæfte dokumentationen under punktet bilag. 

 • Herefter skal du sende en mail til bacheloroptag@cbs.dk, hvor du gør opmærksom på, at du gerne vil forhåndsoptages pga. funktionsnedsættelse.

OBS. Søger du i kvote 2 skal du sende mailen inden 15. marts kl. 12.00. Søger du i kvote 1 skal du sende mailen inden 15. juni. Hvis du sender mailen senere end de oplyste frister, kan du først forvente svar ved ordinær runde i slutningen af juli.

Når vi har modtaget ovenstående, behandler vi din ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse og giver dig besked hurtigst muligt.

 • Søger du i kvote 2 inden 15. marts, kan du forvente besked 15. maj.
 • Søger du i kvote 1, skal du søge senest 15. juni, og du kan forvente besked 1. juli

Bemærk, du må ikke ændre prioriteter efter hhv. 15. marts kl. 12.00 og 15. juni (alt afhængig af hvilken kvote du søger i), når du søger om tidlig optagelse. 

Søg om SPS

Hvis du bliver tilbudt en studieplads og takker ja, bliver du kort efter kontaktet af SPS-vejlederen. Så hjælper vi dig med din ansøgning om SPS. 

Du skal ikke søge om SPS, før du har modtaget tilbud om studieplads og takket ja. 

Har du tidligere modtaget SPS?

Selvom du tidligere har modtaget SPS i løbet af din gymnasiale eksamen eller på en anden videregående uddannelse, skal du stadig søge om SPS på CBS. Vi får nemlig ikke besked om, at du starter på CBS og din støtte bliver derfor ikke automatisk overført.

Du skal være opmærksom på, at støtten, du får tildelt på CBS, kan være anderledes end den, du har fået før. Støtten kan være anderledes, fordi støtten skal tilpasses kravene til den uddannelse på CBS, som du starter på. 

Sådan søger du
Du skal sende en mail til sps@cbs.dk, når du har modtaget tilbud om studieplads og takket ja.


Sådan søger du om SPS
Bliv klogere på, hvordan ansøgningsprocessen er, hvad det kræver af dokumentation og betingelserne for at få SPS nedenfor:

Hvad sker der, når du søger om SPS?

 1. Kontakt SPS-vejlederne på CBS 
  Du skal starte med at kontakte SPS-vejlederen på CBS, der kan fortælle dig om eventuelle støttemuligheder. Samtalen med SPS-vejlederen kan enten være via mail eller som en personlig samtale.  

 2. Ansøgning 
  Efter samtalen opretter og sender SPS-vejlederen en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ansøgningen bliver lavet på baggrund af den relevante dokumentation, du har givet til SPS-vejlederen.

  Det eneste du skal gøre, er at give dit digitale samtykke via e-boks/Digital Post. SPS-vejlederen kan nemlig først sende ansøgningen, når vi har dit samtykke. 

 3. Ansøgningen behandles
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet behandler den ansøgning, som SPS-vejlederen har sendt på dine vegne. Det tager ca. 8 uger. 

 4. Støtten bevilges 
  Du får afgørelsen på din ansøgning i din digitale postkasse. Her kan du se, hvilken støtte du har fået bevilget. 

 5. Støtten leveres
  Du får nu støtten leveret af en af vores leverandører. Det kan fx være, at du begynder et studiestøtteforløb eller får leveret en IT-programpakke. Det kan også være, at du får du leveret en ergonomisk stol eller noget helt fjerde.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, så skriv til os på sps@cbs.dk

Dokumentation

For at få tildelt støtte, skal du dokumentere din funktionsnedsættelse.

Dokumentation kan fx være:

 • ​Lægeerklæring
 • Journal fra indlæggelse eller lignende​
 • Udredning om ordblindhed

Er du i tvivl, om hvad du skal vedlægge af dokumentation, så skriv til os på sps@cbs.dk

Betingelser for at få SPS


Du kan søge om SPS, hvis du: 

 • Har du en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre dit studie på lige fod med andre studerende​​​​​
 • Er studerende på en SU-berettiget uddannelse 
 • Har et dansk CPR-nr.

Du kan ikke søge om SPS, hvis du:

 • Er indskrevet på HD, master eller erhvervskandidatuddannelse, da disse uddannelser ikke er SU-berettiget.
 • Er enkeltfags- eller udvekslingsstuderende på CBS. 

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne, så skriv til os på sps@cbs.dk


Så mange studerende får støtte

Hvert år modtager mere end 500 CBS studerende SPS. De studerende har mange forskellige former for funktionsnedsættelser, men fælles for dem alle er, at de modtager særligt tilrettelagt støtte og hjælpemidler, der giver dem mulighed for at studere på lige fod med deres medstuderende. Har du en funktionsnedsættelse, skal du derfor ikke holde dig tilbage med hverken at søge om SPS eller søge ind på CBS. 


Svært ved at vælge uddannelse?

Det kan virke overvældende at skulle vælge en uddannelse - for hvad er den rigtige uddannelse for dig og hvilke uddannelser matcher bedst dine udfordringer og behov? Når du har særlige behov eller udfordringer, kan det være endnu vigtigere at undersøge og overveje, hvad der vil være en god uddannelse for dig. Det vil vi rigtig gerne hjælpe dig med. 

Bliv klogere på at træffe det gode studievalg og kontakt en studievejleder, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring. 
 

Handicaptillæg ved siden af din SU 

Hvis du en funktionsnedsættelse, der gør det svært for dig at have et studiejob ved siden af din uddannelse, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU. Læs om handicaptillæg på su.dk.

Bemærk, at din ansøgning ikke bliver behandlet af SU på CBS, men af SU-Styrelsen. Du kan søge om handicaptillæg på minSU.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/07/2024