Din ansøgning

Læs mere om at søge via optagelse.dk og få styr på reglerne.

Din ansøgning

Al ansøgning om optagelse på bacheloruddannelser foregår online på Optagelse.dk

Du skal søge med MitID, hvis du har et dansk CPR-nummer. 

CBS udsender ikke bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du søger med MitID, får du en bekræftelse per e-mail, når du har bekræftet og signeret dit uddannelsesønske.

Er min ansøgning gemt og sendt korrekt?

Hvad skal jeg huske for at være helt sikker på, at min ansøgning er gemt og sendt korrekt afsted?

Du skal underskrive alle dine uddannelsesønsker med MitID.

 • Du skal underskrive inden ansøgningsfristen.
 • Alle uddannelser, der er underskrevet senest d. 15. marts kl. 12.00, vil automatisk blive vurderet i både Kvote 2 og Kvote 1.
 • Efter du har underskrevet dit første uddannelsesønske, kan du ikke længere redigere i ansøgningsskemaet og i dine personlige oplysninger.
 • Du kan ændre i prioriteringen af dine uddannelsesønsker indtil d. 5. juli kl. 12.00.
 • Kvote 2 ansøgere skal uploade dokumentation for aktiviteter inden d. 15. marts kl. 12.00.
 • Den motiverede ansøgning til din kvote 2 ansøgning skal være uploadet inden den 15. marts kl 12.00.
 • Hvis du ikke søger med MitID, kan du ikke underskrive din ansøgning online, men i stedet popper der en pdf-fil op: "Underskriftside/Signature page". Underskriftside/Signature Page skal underskrives og sendes på e-mail til signaturepage@cbs.dk inden d. 15 marts kl. 12.00. Du kan også sende din Underskriftsiden/Signature Page med posten til: "Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Att.: Admission Office, 2000 Frederiksberg, DK-Denmark". Vær opmærksom på, at Underskriftside/Signature Page sendt med posten skal være poststemplet senest den 14. marts.

KOT-nummer

Når du skal finde CBS' uddannelser på Optagelse.dk, er det nemmest at skrive optagelsesområdenummeret i søgefeltet under fanebladet "Uddannelsesvalg" - så er du sikker på, at det er den rigtige uddannelse, du får frem.

 
KOT-NUMMER UDDANNELSE VALG AF STUDIERETNING
13010 HA almen erhvervsøkonomi Ingen
13015 HA(it.) Ingen
13020 HA(jur.) Ingen
13025 HA(mat.) Ingen
13030 HA(fil.) Ingen
13035 HA(kom.) Ingen
13040 HA(psyk.) Ingen
13045 HA i projektledelse Ingen
13290 HA i europæisk business Ingen
13023 HA i markeds- og kulturanalyse Ingen

13055

 

 

 

 

BSc in Business, Language & Culture

 

 

 

 

Vælg mellem:
 • French
 • German
 • Spanish
13060 BSc in International Business Ingen
13070 BSc in International Business & Politics Ingen
13075 BSc in Business Administration & Sociology Ingen

13080

 

 

 

 

 

BSc in Business Adminstration & Service Management

 

 

 

 

 

Vælg mellem:
 • Arts & Culture
 • Tourism & Hospitality
 • Innovation & Service
13085 BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia med Japansk  
13090 BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia med Kinesisk  
13280 BSc in International Shipping and Trade Ingen
13100 BSc in Business Administration and Digital Management

Kan jeg ændre mine prioriteringer?

Du kan ændre dine prioriteringer af ansøgningerne på optagelse.dk frem til 5. juli kl. 12, uanset om du har søgt i kvote 1 eller 2.

Du kan også uploade din dokumentation for opfyldelse af adgangskrav helt frem til 5. juli kl. 12. Fristen for at uploade dokumentation for aktiviteter i kvote 2 er dog 15. marts.

Bemærk: Hvis du annullerer en ansøgning efter 15. marts kl. 12 og tilføjer uddannelsen til din prioriteringsliste igen, skal du være opmærksom på, at den ikke længere bliver vurderet i kvote 2. For ansøgere uden en dansk gymnasial eksamen betyder det, at den nye ansøgning ikke er rettidig inden for ansøgningsfristen.

Standby udbydes ikke længere af CBS
Fra optaget 2018, udbyder CBS ikke længere standby pladser.

Jeg har sat kryds i standby
Hvis du har sat kryds ved standby på Optaglse.dk, kommer det ikke til at påvirke din ansøgning.

Ingen ledige pladser på CBS

CBS har ingen ledige pladser til vores uddannelser.

Dette er heller ikke tilfældet, selvom du kender en, som er droppet ud fra studiet. Du er altid velkommen til at søge om optagelse igen året efter. 

Genberegning af gennemsnit efter supplering

Genberegning af gennemsnit efter supplering

Hvis du har afsluttet HF, HHX, HTX, STX eller EUX efter den 1. maj 2022 og herefter supplerer, skal du være opmærksom på, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret. Det kan det, fordi dit karaktergennemsnit skal genberegnes, hvis det fag, du supplerer med, er et adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Genberegningen har kun betydning for optagelse i kvote 1, hvor du søger om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit. Søger du flere uddannelser med forskellige adgangskrav, kan du opleve, at du har forskellige karaktergennemsnit til uddannelserne til optagelse i kvote 1.

Eksempel: Du søger om optagelse på både HA Kommunikation og BSc International Business. Du har fået 4 i dansk A i gymnasiet. Et af de specifikke adgangskrav til HA Kommunikation er dansk A med min. 6,0. Dette er ikke et specifikt adgangskrav til BSc International Business, da der ikke kræves dansk til denne uddannelse.

Du supplerer faget dansk A for at opfylde adgangskravet til HA Kommunikation. Desværre får du 02 ved eksamen og derfor vil dit karaktergennemsnit kunne blive nedjusteret i forhold til din ansøgning til HA Kommunikation, da karakteren er lavere end den oprindelige karakter. Eftersom dansk A ikke er et adgangskrav til BSc International Business vil din supplering i faget ikke få betydning for karaktergennemsnittet til din ansøgning på BSc International Business.  

Sådan sker genberegningen

Når du har færdiggjort din supplering, indberetter dit suppleringssted din karakter til den nationale Eksamensdatabase. Her henter Optagelse.dk din karakter og regner den med i dit samlede karaktergennemsnit.

Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye karaktergennemsnit, der gælder, når du søger optagelse i kvote 1. Men hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er altså ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Genberegningen af dit gennemsnit sker hos Optagelse.dk, før vi modtager din ansøgning og oplysninger til optagelse.
Du kan til enhver tid se både dine suppleringskarakterer og dit genberegnede gennemsnit på Optagelse.dk.

Hvis du opdager fejl i dine suppleringskarakterer eller med genberegningen, er det dit ansvar at få det rettet hos den skole, hvor du har suppleret.

 

 

Regler

Optagelsen på bacheloruddannelser reguleres af "Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid". Særligt i forhold til ansøgere fra ikke-EU/EØS-lande anvendes "Universitetsloven" og "Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne", der regulerer betaling af ansøgningsafgift og studieafgift. Som offentlig myndighed følger vi "Forvaltningsloven" og "Persondataloven".

Du kan finde ovenstående bekendtgørelser og love på www.retsinformation.dk.

Fuldmagt
Såfremt du er ude at rejse under og efter ansøgningsforløbet, kan du lave en fuldmagt, så en anden kan indhente information på dine vegne. På Optagelse.dk findes en fuldmagtsblanket, som du skal udfylde og uploade til din ansøgning.

Vi er som offentlig institution underlagt tavshedspligt, så uden en fuldmagt har vi ikke mulighed for at udtale os på ansøgerens vegne. Det gælder også, selvom det er forældre, søskende, bedsteforældre eller tanter/onkler der kontakter os. Vi behandler mange personfølsomme oplysninger, og disse gives ikke videre uden en fuldmagt.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 01/03/2024