Svar på din ansøgning

Læs mere om at få svar på din ansøgning og find ud af hvad du skal gøre, når du har modtaget et svar.

SVAR

 Hvis vi kan dig tilbyde en studieplads på CSB, modtager du dit optagelsesbrev d. 26 juli 2024.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du er blevet optaget på en uddannelse på CBS, modtager du en krypteret mail fra CBS Bachelor Admission.
 • Vi sender svar ud fra midnat, og der kan gå nogle timer, før alle ansøgere har fået svar. 
 • Du modtager kun ét svar, uanset hvor mange steder du har søgt ind.
 • Du modtager kun svar fra det universitet, hvor du er optaget. Du vil altså ikke modtage svar fra alle de steder, du har søgt.
 • Er du ikke optaget nogen steder, vil du modtage et svar fra KOT (Den Koordinerede Tilmelding).
 • Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav til alle de søgte uddannelser, vil du modtage særskilt brev om dette.
  Bemærk, at du også modtager brev om manglende opfyldelse af adgangskrav, selvom du er optaget på en højere prioritet (det er vi forpligtet til at gøre).
Du får tilbudt en studieplads

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du enten takke ”Ja tak” eller ”Nej tak” til studiepladsen.

Ja tak til studieplads
Hvis du får tilbudt en studieplads og ønsker at starte på studiet, skal du sige ”Ja tak” ved at følge linket i dit optagelsesbrev. Brevet indeholder også dit brugernavn og password.

Modtager vi ikke din bekræftelse inden d. 30. juli kl. 23.59, mister du din plads.

Skift af uddannelse
Det er IKKE muligt at blive overflyttet til en anden uddannelse. Hvis du ønsker at starte på en anden uddannelse, end den du har fået tilbudt, skal du takke ”nej tak” til studiepladsen og søge om optagelse på ny til næste år.

Nej tak til studieplads
Hvis du får tilbudt en studieplads, og ikke ønsker at starte på studiet i år, skal du at sige ”nej tak” til studiepladsen. Det er IKKE muligt at udsætte studiestart til næste år. 
Du er blevet betinget optaget

Hvis du er betinget optaget, betyder det, at du er optaget, selvom du ikke opfylder alle adgangskrav. Du skal opfylde det adgangskrav, du mangler, umiddelbart inden den givne deadline.

Husk at sige JA TAK!
Selvom din optagelse er betinget, er det er vigtigt, at du siger ”Ja tak” ved at følge linket i dit optagelsesbrev. Brevet indeholder også dit brugernavn og password.
Modtager vi ikke din bekræftelse inden d. 30. juli kl. 23.59, mister du din plads.

Dokumentation for opfyldelse af din betingelse
Du kan sende dokumentationen med e-mail til bacheloroptag@cbs.dk eller med post til CBS Admissions, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, inden den 15. september kl. 12.
Du mister din studieplads, hvis du ikke kan dokumentere, at du har bestået din betingelse inden deadline.

Du er ikke blevet optaget på din 1. prioritet
Det er desværre ikke alle, der bliver optaget på deres 1. prioritet. Dette skyldes en af nedenstående:
 
 • Du har ikke opfyldt de nødvendige adgangskrav. Se Adgangskrav.
 • Du har ikke haft det nødvendige karaktergennemsnit i kvote 1.
 • Du har søgt i kvote 2, og andre ansøgere havde bedre kvalifikationer end dig.
Du har fået afslag

Det er desværre ikke alle ansøgere, vi kan tilbyde en studieplads. Hvis du ikke er kommet ind på CBS, skyldes det én af følgende:

 • Du har ikke opfyldt adgangskravene. Se Adgangskrav.
 • Du har ikke haft det nødvendige karaktergennemsnit i kvote 1 i forhold til adgangskvotienten. Se kvotienter og studiepladser på Optagelsestal fra tidligere år.
 • Du har søgt i kvote 2, og andre ansøgere havde bedre kvalifikationer end dig. Se mere på Kvote 1 og 2 om helhedsvurderingen.

Ledige pladser
Vi  har ingen ledige pladser eller ventelister. Hvis du gerne vil i gang med at læse i år, kan du læse mere om ledige pladser på www.kot.dk.

Hvis du er meget opsat på at læse på CBS, må du vente og søge ind igen til næste år. Indtil da kan du undersøge dine muligheder for at forbedre dine chancer – se fx Kvote 1 og 2 eller kontakt Studievejlederne.

 

Spørgsmål til optagelsesbrev

Har du spørgsmål til dit optagelsesbrev eller til behandlingen af din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os på bacheloradmission@cbs.dk. Det gælder også, hvis du er utilfreds eller mener, at din ansøgning ikke er behandlet korrekt. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klagevejledning

Du kan klage over vores afgørelse, hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt. Fristen for at klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt dig.

Hvad kan du klage over?
Hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt, kan du klage. Med "afgørelsen" menes afslaget eller det betingede optag, du har modtaget; dvs. du har fået et svar, som ikke giver dig fuldt medhold. Du kan derimod ikke klage over de faglige skøn, der er indgået i afgørelsen, idet vores faglige vurdering og skøn er endelig.

Kontakt os, før du klager
Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne, at du kontakter os (bacheloroptag@cbs.dk) først, uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag eller selve afgørelsen. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klage
Hvis du, efter at have talt med os, stadig ønsker at klage over vores afgørelse, skal du klage til Rektor. 
En eventuel klage skal stiles til "Rektor" og sendes pr. e-mail til: legal@cbs.dk. Du skal i klagen redegøre for, hvilke forhold i afgørelsen du er uenig i.

 

 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 15/05/2024