CBS dækker alle de klassiske erhvervsøkonomiske og -sproglige fagområder, der knytter sig til ledelse og drift af offentlige og private virksomheder - eksempelvis marketing, finansiering, regnskab, økonomistyring og organisation. Derudover forskes der i en række fagområder, som er nødvendige for at forstå de udfordringer virksomhederne står over for i det globale vidensamfund. Til disse hører ikke kun erhvervsjura, informatik, international økonomi, interkulturel forståelse og medieforskning, men også områder som filosofi, politologi, design, kunst, antropologi og virksomhedshistorie.

I forhold til andre internationale Business Schools er denne faglige bredde helt unik.

Der er flere veje til at blive ph.d.-studerende på CBS. Ph.d.-uddannelsen er reguleret af den statslige bekendtgørelse.

CBS

Sidst opdateret: PhD Support // 01/03/2024