CBS dækker alle de klassiske erhvervsøkonomiske og -sproglige fagområder, der knytter sig til ledelse og drift af offentlige og private virksomheder - eksempelvis marketing, finansiering, regnskab, økonomistyring, organisation og oversættelse. Derudover forskes der i en række fagområder, som er nødvendige for at forstå de udfordringer virksomhederne står over for i det globale vidensamfund. Til disse hører ikke kun erhvervsjura, informatik, international økonomi, interkulturel forståelse og medieforskning, men også områder som filosofi, politologi, design, kunst, antropologi og virksomhedshistorie.

I forhold til andre internationale Business Schools er denne faglige bredde helt unik. Som en naturlig konsekvens af den faglige bredde er forskeruddannelsen ved CBS organiseret i 3 ph.d. skoler, der hver har deres faglige profil.

Optagelse på ph.d.-studiet ved CBS sker ved den enkelte forskerskole. Men for alle forskerskolerne gælder det, at der er flere veje til at blive ph.d.-studerende på CBS.
Ph.d.-uddannelsen er reguleret af den statslige bekendtgørelse , som CBS har implementeret i studieordninger for de forskellige forskerskoler.

Sidst opdateret: PhD Support // 03/04/2019