Oplysning om bibeskæftigelse

CBS ønsker at øge gennemsigtigheden af videnskabelige medarbejderes eventuelle bibeskæftigelse