Adgangskrav

Læs mere om de generelle adgangskrav og de specifikke adgangskrav for den uddannelse, du vil søge ind på, og hvordan du opfylder dem.

Adgangskrav

 

 1. Adgangsgivende eksaminer

For at ansøge om optagelse, skal du opfylde uddannelsens generelle adgangskrav: en dansk gymnasial eksamen eller en udenlandsk eksamen på samme niveau som en dansk gymnasial eksamen.

Du kan se hvilke eksaminer, der er adgangsgivende til CBS' bacheloruddannelser, og hvad du kan gøre, hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen.

Du har en dansk eksamen

Følgende gymnasiale eksaminer er adgangsgivende til CBS' bacheloruddannelser:  

 • stx - Studentereksamen
 • hhx - Højere handelseksamen
 • htx - Højere teknisk eksamen
 • HF - Højere forberedelseseksamen før 2017: hvis du er startet før gymnasiereformen 1. august 2017
 • HF - Højere forberedelseseksamen efter 2017: hvis du er startet efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke
 • EUX merkantil 1.del - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse før 2017: hvis du er startet før gymnasiereformen 1. august 2017
 • EUX merkantil 1.del - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse efter 2017: hvis du er startet efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke
 • eux - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse
 • GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtningen og indvandrere
 • Færøerne: færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønland: Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamen fra Duborgskolen
 • Eksamen fra A. P. Møller Skolen
 • Steiner HF
Du har en udenlandsk eksamen

Du kan finde en liste over udenlandske adgangsgivende eksaminer på International applicants

Du kan se, om din udenlandske eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Du har ikke en adgangsgivende eksamen (dispensat)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, har du stadig mulighed for at søge om optagelse. En ansøger, som ikke har en adgangsgivende uddannelse, kaldes en dispensat.

Du skal ansøge som dispensat, hvis du ikke har en dansk gymnasial eksamen som angivet ovenfor eller en udenlandsk eksamen som angivet på International applicants.

Til alle uddannelser, du søger ind på, skal du som minimum dokumentere:

 • at du har bestået de søgte uddannelsers specifikke adgangskrav, se liste over alle specifikke adgangskrav nedenfor og
 • din samlede uddannelsesbaggrund, herunder niveau, karakterer og fagindhold, for alle dine uddannelsesaktiviteter. 

Vi laver en konkret vurdering af din samlede dokumenterede uddannelsesbaggrund for at beslutte, om du dermed kan opfylde det generelle adgangskrav.


2. SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Alle uddannelser har en række specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at være kvalificeret til uddannelsen. 

De specifikke adgangskrav er fag gennemført på et bestemt dansk gymnasial niveau. Du skal have bestået alle fag på det krævede niveau med minimum 2,0 på den danske 7-trinsskala, medmindre der er et særligt karakterkrav.

Det er dit eget ansvar at dokumentere, at du har bestået faget på det krævede niveau og med den krævede karakter.

Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om, hvordan du opfylder sprogkravet nederst på siden.

Hvis du ikke har en dansk adgangsgivende eksamen og vil læse en dansksproget bacheloruddannelse, skal du have bestået Dansk A. 

Specifikke adgangskrav til dansksprogede bacheloruddannelser

 
Uddannelse specifikke adgangskrav

HA almen erhvervsøkonomi (dansksproget)

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B med min. 6.0

 • Matematik B*

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

* fra og med optaget 2025 kræves Matematik B med min. 6,0

HA i europæisk business (dansksproget)

Sidste optag i 2024

 

 

 

 

 

 • Dansk A
 • Engelsk B med min. 6.0 

 • Matematik B

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

HA i markeds- og kulturanalyse (dansksproget)
 • Dansk A
 • Engelsk B med min. 6.0

 • Matematik B

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B
HA i projektledelse (dansksproget) 
 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

HA(fil.) 

(dansksproget)

 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

HA(it.) 

(dansksproget) 

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B*

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

* fra og med optaget 2025 kræves Matematik B med min. 6,0

HA(jur.)

(dansksproget)

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B med min. 6,0

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

HA(kom.) 

(dansksproget) 

 

 

 

 

 

 • Dansk A med min. 6,0

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

HA(mat.)

(dansksproget)

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A med min. 6,0

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(psyk.)

(dansksproget)

 

 

 

 

 

 • Dansk A
 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

Specifikke adgangskrav til engelsksprogede uddannelser
UDDANNELSE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

BSc in Business Administration and Digital Management

 

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

BSc in Business Administration and Service Management

(engelsksproget)
 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

BSc in Business Administration and Sociology

 

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B med min. 6.0

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia - Chinese

Last intake in 2024

 

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B*

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

 

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

Kinesisk:

 • Man behøver ikke at have noget kendskab til kinesisk i forvejen for at søge uddannelsen. Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har kinesisk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points).
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har kinesisk A med minimum 10.0, vil automatisk blive fritaget fra kurset “Chinese Propaedeutics A” (15 ECTS-points) og bliver kontaktet i august mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for yderligere sprogfag på uddannelsen op til maksimum 60 ECTS-points.
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har uploadet dokumentation for en af de kvalifikationer i kinesisk listet under 'Kinesisk Begynder A', bliver kontaktet i august mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages helt eller delvist for sprogfag.

BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia - Japanese

Last intake in 2024

 

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B*

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

 

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

 Japansk:

 • Man behøver ikke at have noget kendskab til japansk i forvejen for at søge uddannelsen. Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har japansk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har japansk A med minimum 10.0, vil automatisk blive fritaget fra kurset “Japanese Propaedeutics A” (15 ECTS-points) og bliver kontaktet i august mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for yderligere sprogfag på uddannelsen op til maksimum 60 ECTS-points.
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har uploadet dokumentation for en af de kvalifikationer i japansk listet under 'Japansk Begynder A', bliver kontaktet i august mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages helt eller delvist for sprogfag

BSc in Business, Language and Culture med et andet sprog:

 • Fransk
 • Tysk
 • Spansk

Last intake in 2024

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

 • Yderligere kræves:

  hvis Fransk: Fransk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0

  hvis Tysk: Tysk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0

  hvis Spansk: Spansk A med min 6,0

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

BSc in International Business

 

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

BSc in International Business and Politics

 

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

BSc in International Shipping and Trade

 

(engelsksproget)

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

 

Sådan opfylder du de specifikke adgangskrav

Her kan du læse om, hvordan du opfylder de specifikke adgangskrav.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes gennem:

 • din gymnasiale eksamen eller
 • gymnasial supplering eller
 • anden dokumentereret uddannelsesaktivitet, som efter vores konkrete vurdering kan opfylde det specifikke adgangskrav

Hvis du supplerer for at opfylde et specifikt adgangskrav, skal du være opmærksom på, at der kan ske genberegning af dit gennemsnit. 

Karakterkrav:
Hvis der er karakterkrav i et specifikt adgangskrav, skal der være givet karakterer i faget. Det betyder, at fx en individuel kompetencevurdering (IKV) ikke kan bruges til at opfylde et karakterkrav.

Hvis du har taget et fag på A-niveau og bestået faget, opfylder dette et karakterkrav på B-niveau. Det betyder, at hvis du fx har bestået Matematik A, opfylder dette automatisk karakterkravet Matematik B med min. 6,0.   

Dansk A

Alle dansksprogede bacheloruddannelser kræver Dansk A.

Bemærk, at HA(kom.) har krav om Dansk A med minimum 6,0. 

Du skal dokumentere, at du opfylder det specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12.00. 

Du kan opfylde Dansk A på følgende måder: 

Dansk gymnasial eksamen
Hvis du har bestået Dansk A som del af en dansk gymnasial eksamen, opfylder dette kravet om Dansk A.

Gymnasial supplering
Du kan tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering / HF enkeltfag eller GSK enkeltfag Niels Brock

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du har kompetencer, der svarer til Dansk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis VUC vurderer, at du kan få et fuldt kompetencebevis for et fag, opfylder dette det specifikke adgangskrav. Bemærk, at et kompetencebevis ikke kan opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer
Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så læs mere om, hvordan du opfylder Dansk A under vores standardvurderinger på International applicants.
 

Studieprøven
Studieprøven kan opfylde Dansk A, hvis du har opnået nedenstående karakterer. Du kan læse mere om Studieprøven på www.ug.dk

 
Uddannelse Krav til Eksamenskarakterer
i Studieprøven i Dansk

HA almen erhvervsøkonomi

HA(it.) 

HA(mat.) 

HA(fil.)

HA(psyk.) 

HA(jur.)

HA i projektledelse

HA i europæisk business

HA i markeds- og kulturanalyse
 

Minimum 4 i alle eksaminer
 

 

 

 

 

 

HA(kom.)

 

Man kan ikke opfylde kravet om dansk med min. 6,0 til HA(kom.) med Studieprøven. For opfyldelse af adgangskravet skal man tage Dansk A som supplering og opnå min. 6,0.

 

Engelsk A
Fra og med optaget 2024 er der ikke længere nogen bacheloruddannelser, der har Engelsk A som specifikt adgangskrav.

Der er fortsat et Engelsk A sprogkrav til de engelsksprogede bacheloruddannelser. Du kan læse mere under "Sprogkrav" nederst på siden.

Engelsk B

Alle bacheloruddannelser kræver Engelsk B.

Bemærk, at de fleste bacheloruddannelser kræver Engelsk B med min. 6,0.

Du skal dokumentere, at du opfylder det specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12.00. 

Du kan opfylde Engelsk B på følgende måder: 

Dansk gymnasial eksamen
Hvis du har bestået Engelsk B som del af en dansk gymnasial eksamen, opfylder dette krav. Søger du ind på en uddannelse, der kræver Engelsk B med min. 6,0, skal du dokumentere, at du også opfylder karakterkravet.

Hvis du har bestået Engelsk A, opfylder du de specifikke adgangskrav Engelsk B og Engelsk B med min. 6,0 i karaktergennemsnit.

Har du taget Engelsk A, men ikke bestået faget, kan det måske bruges til at opfylde Engelsk B. Du kan dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau ved enten at uploade:

 • Din eksamensprotokol for alle tre år, hvor Engelsk B er bestået gennem dine års- og eksamenskarakterer i 2. g, eller
 • Et dokument fra skolens leder (og ikke en lærer) om, at faget er bestået, med en henvisning til den relevante uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at faget er bestået. Dokumentet skal være underskrevet. 

Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, er dette ikke muligt for ansøgere med en HF.

Gymnasial supplering
Du kan tage Engelsk B som enkeltfag på Gymnasial supplering / HF enkeltfag eller GSK enkeltfag Niels Brock

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk B, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis VUC vurderer, at du kan få et fuldt kompetencebevis for et fag, opfylder dette det specifikke adgangskrav. Bemærk, at et kompetencebevis ikke kan opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.


Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer
Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så læs mere om, hvordan du opfylder Engelsk B og eventuelt karakterkravet på minimum 6,0 under vores standardvurderinger på International applicants

Hvis du ikke kan finde dine kvalifikationer blandt disse standardvurderinger, men du mener, at du har bestået kurser, der svarer til Engelsk B, kan du uploade dokumentation og kursusbeskrivelser, der viser, at du har haft minimum 210 undervisningstimer i matematik med et indhold, der svarer til Engelsk B. Du kan læse mere på Entry requirements under "English level B".

En bestået gymnasial eksamen, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA, opfylder det specifikke adgangskrav i Engelsk B, inklusivt karakterkravet på min. 6,0. Du kan læse mere på Entry requirements under "English level B".

Cambridge-eksamen
En Cambridge-eksamen udstedt af Cambridge English kan opfylde det specifikke adgangskrav i Engelsk B. Du kan ikke opfylde Engelsk B gennem TOEFL eller IELTS eller andre tests. 

Bacheloruddannelse
En bestået bacheloruddannelse, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA, opfylder det specifikke adgangskrav i Engelsk B, inklusiv karakterkravet på min. 6,0.

 

Matematik A

HA(mat.) kræver Matematik A med minimum 6,0. 

Du skal dokumentere, at du opfylder det specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12.00. 

Du kan opfylde Matematik A med minimum 6,0 på følgende måder: 

Dansk gymnasial eksamen
Hvis du har bestået Matematik A med minimum 6,0 som del af en dansk gymnasial eksamen, opfylder dette kravet om Matematik A med minimum 6,0. 

Gymnasial supplering
Du kan tage Matematik A som enkeltfag og bestå faget med minimum 6,0 på Gymnasial supplering / HF enkeltfag eller GSK enkeltfag Niels Brock

Adgangskursus i matematik til ingeniøruddannelserne
Du kan tage et 6-ugers turbokursus i Matematik A på Danmarks Tekniske Universitet eller et matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Ålborg Universitet. Du skal også opfylde karakterkravet på minimum 6,0.

Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer
Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så læs mere om, hvordan du opfylder Matematik A og karakterkravet på minimum 6,0 under vores standardvurderinger på International applicants.

Matematik B

Alle bacheloruddannelser (bortset fra HA(mat.)) kræver Matematik B.

Bemærk, at nogle bacheloruddannelser kræver Matematik B med min. 6,0.

Du skal dokumentere, at du opfylder det specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12.00. 

Du kan opfylde Matematik B på følgende måder: 

Dansk gymnasial eksamen
Hvis du har bestået Matematik B som del af en dansk gymnasial eksamen, opfylder dette kravet om Matematik B. Søger du ind på en uddannelse, der kræver Matematik B med min. 6,0, skal du dokumentere, at du også opfylder karakterkravet.

Hvis du har bestået Matematik A, opfylder du de specifikke adgangskrav Matematik B og Matematik B med min. 6,0 i karaktergennemsnit.

Har du taget Matematik A, men ikke bestået faget, kan det måske bruges til at opfylde Matematik B. Du kan dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau ved enten at uploade:

 • Din eksamensprotokol for alle tre år, hvor Matematik B er bestået gennem dine års- og eksamenskarakterer i 2. g, eller
 • Et dokument fra skolens leder (og ikke en lærer) om, at faget er bestået, med en henvisning til den relevante uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at faget er bestået. Dokumentet skal være underskrevet. 

Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, er dette ikke muligt for ansøgere med en HF.

Gymnasial supplering
Du kan tage Matematik B som enkeltfag på Gymnasial supplering / HF enkeltfag eller GSK enkeltfag Niels Brock. Søger du ind på en uddannelse, der kræver Matematik B med min. 6,0, skal du dokumentere, at du også opfylder karakterkravet.

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du har kompetencer, der svarer til Matematik B, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis VUC vurderer, at du kan få et fuldt kompetencebevis for et fag, opfylder dette det specifikke adgangskrav. Bemærk, at et kompetencebevis ikke kan opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.


Adgangskursus i matematik til ingeniøruddannelserne
Du kan tage et 6-ugers turbokursus i Matematik A på Danmarks Tekniske Universitet eller et matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Ålborg Universitet. Du skal også opfylde karakterkravet på minimum 6,0, hvis uddannelsen kræver dette.


Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer
Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så læs mere om, hvordan du opfylder Matematik B og eventuelt karakterkravet på minimum 6,0 under vores standardvurderinger på International applicants.


Hvis du ikke kan finde dine kvalifikationer blandt disse standardvurderinger, men du mener, at du har bestået kurser, der svarer til Matematik B, kan du uploade dokumentation og kursusbeskrivelser, der viser, at du har haft minimum 250 undervisningstimer i matematik med et indhold, der svarer til Matematik B. Søger du ind på en uddannelse, der kræver Matematik B med min. 6,0, skal du dokumentere, at du også opfylder karakterkravet. Du kan læse mere på Entry requirements under "Mathematics level B".


Gymnasial supplering i andre lande
Hvis du ikke kan tage et supplerende kursus i Danmark, kan du muligvis finde acceptable alternativer online eller i dit hjemland. Du kan læse mere på Entry requirements under "Mathematics level B".

Samfundsfag / Historie / International Økonomi B

Alle bacheloruddannelser kræver Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B.

Du skal dokumentere, at du opfylder det specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12.00. 

Du kan opfylde kravet på følgende måder: 

Dansk gymnasial eksamen
Hvis du har bestået Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B som del af en dansk gymnasial eksamen, opfylder dette kravet.

Har du taget faget på A niveau, men ikke bestået, kan det måske bruges til at opfylde kravet. Du kan dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau ved enten at uploade:

 • Din eksamensprotokol for alle tre år, hvor faget er bestået på B niveau gennem dine års- og eksamenskarakterer i 2. g, eller
 • Et dokument fra skolens leder (og ikke en lærer) om, at faget er bestået, med en henvisning til den relevante uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at faget er bestået. Dokumentet skal være underskrevet. 

Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, er dette ikke muligt for ansøgere med en HF.

eux merkantil 1. del med den obligatoriske kombination af Samfundsfag C, Virksomhedsøkonomi C, Organisation C og Informatik B opfylder også adgangskravet.  

Gymnasial supplering
Du kan tage Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B som enkeltfag på Gymnasial supplering / HF enkeltfag eller GSK enkeltfag Niels Brock.

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du har kompetencer, der svarer til Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis VUC vurderer, at du kan få et fuldt kompetencebevis for et fag, opfylder dette det specifikke adgangskrav. 

Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer
Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så læs mere om, hvordan du opfylder Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B under vores standardvurderinger på International applicants.

Hvis du ikke kan finde dine kvalifikationer blandt disse standardvurderinger, men du mener, at du har bestået kurser, der svarer til Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B, kan du uploade dokumentation og kursusbeskrivelser, der viser, at du har haft minimum 200 undervisningstimer med et indhold, der svarer til Samfundsfag B eller Historie B eller International Økonomi B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B. Du kan læse mere på Entry requirements under "Social Studies/ History/  International Econonomics level B".

Fransk/ Tysk /Spansk Begyndersprog A eller Fortsættersprog B
Dette er et specifikt adgangskrav til BSc i Business, Language and Culture. Uddannelsen tilbydes med en studieretning i enten fransk eller spansk eller tysk. Du skal dokumentere, at du opfylder det specifikke adgangskrav i det valgte sprog. 

Du skal dokumentere, at du opfylder det specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12.00. 

Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før din gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på din gymnasiale uddannelse efter at have haft det i folkeskolen.

Uanset om du opfylder gennem Begyndersprog A eller Fortsættersprog B, skal du have bestået med minimum 6,0.

Har du en af følgende, opfylder du kravet:

 

KRAV OPFYLDT GENNEM FRANSK TYSK SPANSK
Dansk gymnasial eksamen: Bestået Fransk Begynder A/ Fortsætter B Bestået Tysk Begynder A/ Fortsætter B Bestået Spansk Begynder A
Gymnasial supplering: Enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag

Enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag

Enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag
Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer:

Fransk på et niveau svarende til Fransk Begynder A/ Fortsætter B

Se vores standardvurderinger på den engelske side International applicants.

Tysk på et niveau svarende til Tysk Begynder A/ Fortsætter B

Se vores standardvurderinger på den engelske side International applicants.

Spansk på et niveau svarende til Spansk  Begynder A

Se vores standardvurderinger på den engelske side International applicants.

Et af følgende beviser på sprogkundskab:
 • DELF B1 (Diplôme d’Etudes en Langue Française B1) - Bestået
 • DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française B2)
 • DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française C1)
 • DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française C2)
 • Goethe-Zertificat B1 - Bestået
 • Goethe-Zertificat B2 - Bestået
 • Goethe-Zertificat C1 - Bestået
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS) – Bestået
 • Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – zweite Stufe (DSD II) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel B1 (Umbral) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel B2 (Avanzado) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C2 (Maestría) – Bestået

 

Kinesisk / Japansk Begyndersprog A
BSc in International Business in Asia udbydes med kinesisk eller japansk.

Du behøver ikke at have noget kendskab til kinesisk eller japansk i forvejen for at søge uddannelsen. Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har Kinesisk or Japansk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points).

Har du en af følgende, fritages du for dele af sprogkurserne: 

KRAV OPFYLDT GENNEM KINESISK JAPANSK
Dansk gymnasial eksamen: Kinesisk begynder A med minimum 10,0 Japansk begynder A med minimum 10,0
Gymnasial supplering: Kinesisk som Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag med minimum 10,0

Du skal uploade bevis for beståelse af kravet inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.
Japansk som Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag med minimum 10,0

Du skal uploade bevis for beståelse af kravet inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.
Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer:
 • Kinesisk på et niveau svarende til Begyndersprog A med minimum 10,0 - se vores standardvurderinger på den engelske side International applicants eller
 • Adgangsgivende eksamen på kinesisk i et kinesisk talende land
 • Japansk på et niveau svarende til Begyndersprog A med minimum 10,0 - se vores standardvurderinger på den engelske side International applicants eller
 • Adgangsgivende eksamen på japansk i et japansk talende land
Fag på bachelor niveau:
 • 1 års propædeutik i kinesisk fra KU eller AU eller
   
 • 45 ECTS-points i kinesisk sprog på bachelorniveau
 • 1 års propædeutik i japansk fra KU eller AU eller
   
 • 45 ECTS-points i japansk sprog på bachelorniveau
En af følgende sprogtests:
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level III - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level IV ­- Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level V - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level VI - Bestået


Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk

 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N4 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N3 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N2 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N1 - Bestået

Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk

 

 

3. SPROGKRAV

Alle engelsksprogede bacheloruddannelser kræver Engelsk A som sprogkrav udover den specifikke adgangskrav om Engelsk B med min. 6,0.
Hvis du vil læse en dansksproget bacheloruddannelse, skal du opfylde de specifikke adgangskrav, men der er ikke noget sprogkrav ud over de specifikke adgangskrav. 

Sprogkrav til engelsksprogede uddannelser: Engelsk A

Du skal dokumentere, at du opfylder sprogkravet senest 5. juli kl. 12.00.

Du kan opfylde Engelsk A på følgende måder: 

Dansk gymnasial eksamen
Hvis du har bestået Engelsk A som del af en dansk gymnasial eksamen, opfylder du dette krav. 

Gymnasial supplering
Du kan tage Engelsk A som enkeltfag på Gymnasial supplering / HF enkeltfag eller GSK enkeltfag Niels Brock

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis VUC vurderer, at du kan få et fuldt kompetencebevis for et fag, opfylder dette det specifikke adgangskrav. 

Adgangsgivende eksamen i andre lande eller fra internationale eksaminer
Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, så læs mere om, hvordan du opfylder Engelsk A under vores standardvurderinger på International applicants

En bestået gymnasial eksamen, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA, opfylder sprogkravet i Engelsk A. Uddannelsen skal de facto i sin helhed være undervist i et af de nævnte otte lande. Du kan læse mere på Entry requirements under "Language requirement for English-taught programmes: English level A".

Cambridge-eksamen
En Cambridge-eksamen udstedt af Cambridge English kan opfylde det specifikke adgangskrav i Engelsk B. Du kan ikke opfylde Engelsk B gennem TOEFL eller IELTS eller andre tests. 

 • Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) bestået med min. C, svarende til en score på minimum 200. 
   
 • Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) bestået med min. C OG en score på minimum 185.

Bacheloruddannelse
En bestået bacheloruddannelse, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA, opfylder sprogkravet i Engelsk A. 

Sprogtest
Du kan kun tage en sprogtest for at opfylde sprogkravet i Engelsk A, hvis du har bestået Engelsk B med min. 6,0 gennem en af de muligheder beskrevet højere op på siden.

Hvis du vælger at tage en sprogtest, skal dit resultat være tilgængeligt for CBS Admissions senest 5. juli kl. 12.00. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig en test, som ligger i god tid inden fristen, så du er sikker på, at dine resultater er tilgængelige for os senest 5. juli kl. 12.00. Du skal forvente, at det tager op til 3 uger, fra du tager testen, til svaret er tilgængeligt for CBS.

Hvis du allerede har taget en IELTS eller TOEFL test, skal du huske at tjekke, at din testdato (ikke at forveksle med datoen for resultaternes udstedelse) ikke er mere end to år gammel ved ansøgningsfristen. Hvis testdatoen er mere end to år gammel ved ansøgningsfristen, vil testen ikke blive accepteret.

Vi accepterer kun nedenstående sprogtests som opfyldelse af sprogkravet Engelsk A:

 • IELTS Academic test bestået med min. 7.0 og alle fire dele bestået med min. 6.0: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk inden fristen 5. juli kl. 12.00, og så tjekker vil selv resultatet i IELTS' database. Læs mere om IELTS og hvordan du registrerer dig her.
   
 • TOEFL iBT/ iBT Home Edition bestået med min. 94 i alt og alle fire dele bestået med min. 20: Vi accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal både uploade en kopi af din score og din kvittering for, at din score er bestilt til CBS, til din ansøgning på Optagelse.dk inden fristen 5. juli kl. 12.00. Læs mere om TOEFL og hvordan du registrerer dig her.

Bemærk: på den engelske version af denne side finder du en kort beskrivelse af forskellige tests/eksamener, der kan opfylde Engelsk A.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 18/06/2024