Adgangskrav

Læs mere om de generelle adgangskrav og de specifikke adgangskrav for den uddannelse, du vil søge ind på, og hvordan du opfylder dem.

Adgangskrav

 

 

1. Adgangsgivende eksaminer

Du kan her se listen over danske gymnasiale eksaminer, der er adgangsgivende til CBS' bacheloruddannelser. Du kan også læse kort om internationale gymnasiale eksaminer.

Hvis du ikke opfylder det generelle adgangskrav om en adgangsgivende gymnasial eksamen, kan du søge som dispensat. Læs mere under "Du har ikke en adgangsgivende eksamen" nedenfor.

Liste over danske adgangsgivende eksaminer
 • STX - Studentereksamen
 • HTX - Højere teknisk eksamen
 • HHX - Højere handelseksamen
 • EUX - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse
 • HF - Højere forberedelseseksamen (påbegyndt før gymnasiereformen 2017)
 • HF - Højere forberedelseseksamen (er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke)
 • EUX merkantil 1.del - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (påbegyndt før gymnasiereformen 2017)
 • EUX merkantil 1.del - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (er du startet på EUX efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke)
 • GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtningen og indvandrere
 • Færøerne: færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønland: Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamen fra Duborgskolen
 • Eksamen fra A. P. Møller Skolen
 • Steiner HF. Med en Steiner HF bliver man kun behandlet i kvote 2.


Bemærk:
Ansøgere med uddannelsesbaggrund fra en Rudolf Steiner skole, som IKKE er en Steiner HF skal ansøge som dispensater, se under "Du har ikke en adgangsgivende eksamen" nedenfor.

Du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
Hos Uddannelses- og Forskningsministeriet kan du se, om din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Se den engelske side International applicants for mere information til dig med en international uddannelsesbaggrund. Her kan du, bl.a., se vores liste over udenlandske adgangsgivende eksamener.
Du har ikke en adgangsgivende eksamen (dispensat)
Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du stadigvæk godt have mulighed for at søge om optagelse, såfremt du opfylder de nødvendige kriterier. En ansøger, som ikke har en adgangsgivende uddannelse, kaldes en dispensat. Herunder har vi beskrevet retningslinjerne for ansøgning som dispensat, og hvilke kriterier, som skal være opfyldt.

Du skal ansøge som dispensat, hvis du:
 • Ikke har en adgangsgivende eksamen
 • Har en uddannelsesbaggrund fra en Rudolf Steiner skole
 • Har en IBCP (IB Career-related Programme)

Mere om dispensat
Som dispensat skal du altid søge inden den 15. marts kl 12.00. Du skal være opmærksom på, at der afsættes meget få pladser til dispensater på hver uddannelse, så du vil aldrig være sikret optagelse.
Du skal ALTID opfylde de specifikke adgangskrav til de(n) søgte uddannelse(r).
 

Rudolf Steiner baggrund, som IKKE er Steiner HF
Til alle uddannelser, som du ønsker at søge om optagelse på, skal du som minimum dokumentere:

 • At du har bestået de søgte uddannelsers specifikke adgangskrav (se nedenfor). Du skal supplere med enkeltfag i alle de specifikke adgangskrav til de uddannelser du søger om optagelse på. Vi accepterer også sprogtest og kompetencevurderinger (kan ikke bruges til fag, hvor der er karakterkrav, som f.eks. engelsk B med min. 6.0)
 • At du har bestået din Rudolf Steiner uddannelse
 • Relevante aktiviteter, læs mere om aktiviteter i Kvote 2 her
 • Motiveret ansøgning. Som dispensat ansøger skal du skrive en motiveret ansøgning til alle dine udannelsesvalg. Find inspiration i afsnittet "Motiveret ansøgning" på siden her
   

Ansøgere uden en adgangsgivende gymnasial eksamen eller en IBCP (IB Career-related Programme)
Til alle uddannelser, som du ønsker at søge om optagelse på, skal du som minimum dokumentere:

 • At du har bestået de søgte uddannelsers specifikke adgangskrav (se nedenfor) og
 • Har 2-3 ekstra fag på gymnasialt niveau (A, B, eller C), så du i alt har bestået mindst seks fag på gymnasialt niveau og
 • Din samlede uddannelsesbaggrund: især niveau og karakterer i de fag, der udgør de specifikke adgangskrav og
 • Relevante aktiviteter, læs mere om aktiviteter i Kvote 2 her og
 • Motiveret ansøgning. Som dispensat ansøger skal du skrive en motiveret ansøgning til alle dine udannelsesvalg. Du kan finde inspiration til din motiveret ansøgning i afsnittet "Motiveret ansøgning" på siden her


Ansøgere med en ikke-omregnelig gymnasial eksamen, der er taget uden for EU/EØS
Se mere information på den engelske side International applicants.

 

2. Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse har en række specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at være kvalificeret til optagelse. Specifikke adgangskrav er bestemte fag gennemført på et bestemt niveau. Fagene skal være bestået på det krævede niveau med minimum 2,0 på 7-trinsskalaen, medmindre andet er angivet.

Liste over de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser

Det er dit eget ansvar at dokumentere, at du har bestået faget på det krævede niveau.
Se længere nede på siden hvordan man opfylder de specifikke adgangskrav.
 
Se de specifikke adgangskrav til CBS' bacheloruddannelser her:
 
Uddannelse specifikke adgangskrav

HA almen erhvervsøkonomi

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie 

HA i europæisk business

 

 

 

 

 

 • Dansk A
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA i markeds- og kulturanalyse
 • Dansk A
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA i projektledelse
 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(fil.)
 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(it.)

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

* fra og med optaget 2025 kræves Matematik B med min. 6,0

HA(jur.)

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B med min. 6,0

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(kom.)

 

 

 

 

 

 • Dansk A med min. 6,0

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(mat.)

 

 

 

 

 

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A med min. 6,0

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(psyk.)

 

 

 

 

 

 • Dansk A
 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Digital Management

 

 

 

 

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

BSc in Business Administration and Service Management
 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

BSc in Business Administration and Sociology
 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B 6.0

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia - Chinese
 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B*

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

*fra og med optaget 2025 kræves Matematik B 4.0 

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

Kinesisk:

 • Man behøver ikke at have noget kendskab til kinesisk i forvejen for at søge uddannelsen. Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har kinesisk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har kinesisk A med minimum 10.0, vil automatisk blive fritaget fra kurset “Chinese Propaedeutics A” (15 ECTS-points) og bliver kontaktet mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for yderligere sprogfag på uddannelsen op til maksimum 60 ECTS-points. Dette gøres individuelt mhp. en skræddersyet plan
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har uploadet dokumentation for en af de kvalifikationer i kinesisk listet under 'Kinesisk Begynder A' bliver kontaktet individuelt mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for sprogfag
BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia - Japanese
 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B*

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

*fra og med optaget 2025 kræves Matematik B 4.0

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

 Japansk:

 • Man behøver ikke at have noget kendskab til japansk i forvejen for at søge uddannelsen. Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har japansk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har japansk A med minimum 10.0, vil automatisk blive fritaget fra kurset “Japanese Propaedeutics A” (15 ECTS-points) og bliver kontaktet mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for yderligere sprogfag på uddannelsen op til maksimum 60 ECTS-points. Dette gøres individuelt mhp. en skræddersyet plan
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har uploadet dokumentation for en af de kvalifikationer i japansk listet under 'Japansk Begynder A' bliver kontaktet individuelt mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for sprogfag
BSc in Business, Language and Culture
 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

 • Yderligere kræves:

  hvis Fransk: Fransk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0

  hvis Tysk: Tysk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0

  hvis Spansk: Spansk A med min 6,0

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

BSc in International Business

 

 

 

 

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

BSc in International Business and Politics

 

 

 

 

 

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

BSc in International Shipping and Trade
 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

NB: Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A. Læs mere om hvordan du opfylder det nederst på siden.

 

Sådan opfylder du de specifikke adgangskrav

Her kan du læse om, hvordan du opfylder de specifikke adgangskrav.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes gennem:

 • din gymnasiale eksamen eller
 • gymnasial supplering eller
 • anden dokumentereret uddannelsesaktivitet, som efter vores vurdering kan påfylde det specifikke adgangskrav.

Karakterkrav:
Hvis der er karakterkrav i et specifikt adgangskrav, skal der være givet karakterer i fag, dvs. at en individuel kompetence vurdering (IVK) eller et fag på Steiner HF ikke kan bruges til at opfylde et karakterkrav.

Hvis du har taget faget på A-niveau og bestået, men ikke fået karakterer, kan dette erstatte et karakterkrav på B-niveau. 

Genberegning af gennemsnit efter supplering.

Hvis du har afsluttet HF, HHX, HTX, STX eller EUX efter den 1. maj 2022 og herefter supplerer, skal du være opmærksom på, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret.

Du kan læse mere her. under "Genberegning af gennemsnit efter supplering".

Dansk A

Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra feks. Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Dansk A under vores standardvurderinger på den engelske side International applicants.

 

Supplering
Hvis du ikke har bestået Dansk A med min. 2,0 (eller ikke har fået min. 6,0 til HA(kom.)), eller ikke har haft Dansk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering / HF enkeltfag  eller GSK enkeltfag Niels Brock.
Du skal uploade bevis for bestået Dansk A inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Dansk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk.

Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.

Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Dansk som andetsprog A
Dansk som andetsprog A kan erstatte Dansk A.

Studieprøven
En bestået Studieprøve i Dansk A kan opfylde kravet til Dansk A. Du kan læse mere om Studieprøven og om, hvem der præcist kan indstille sig til den på www.ug.dk. Nedenfor kan du se, hvilke karakterer du skal opnå for, at Studieprøven opfylder kravet til Dansk A.

 
Uddannelse Krav til Eksamenskarakterer
i Studieprøven i Dansk

HA almen erhvervsøkonomi

HA(it.) 

HA(mat.) 

HA(fil.)

HA(psyk.) 

HA(jur.)

HA i projektledelse

HA i europæisk business

HA i markeds- og kulturanalyse
 

Minimum 4 i alle eksaminer
 

 

 

 

 

 

HA(kom.)

 

Man kan ikke opfylde kravet om dansk med min. 6,0 til HA (kom) med Studieprøven. For opfyldelse af adgangskravet skal man tage Dansk A som supplering og opnå min. 6,0.

 

Engelsk A

Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk A som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF enkeltfag.
Du skal uploade bevis for bestået Engelsk A inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk.
 
Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.

Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Nordiske ansøgere
Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Engelsk A under vores standardvurderinger (Table of comparisons) på
den engelske side International applicants.
 

Har du en af følgende uddannelser/eksaminer, opfylder du Engelsk A:

 • Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) bestået med min. C, svarende til en score på minimum 200. Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. Læs mere omkring testen og hvordan du registrerer dig her.
 • Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) bestået med min. C OG en score på minimum 185. Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. Læs mere omkring testen og hvordan du registrerer dig her.
 • En bestået gymnasial eksamen hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.


Niveauer i EU/EØS-lande der svarer til Engelsk A
Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af internationale eksaminer fra EU/EØS-lande for at opfylde kravet til Engelsk A; listen finder du på den engelske side International applicants.

Engelsk B

Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk B i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk B som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk B inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk B, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk.
 
Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.

Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.
 

Engelsk taget på højere niveau end krævet:

Hvis du har taget Engelsk på et højere niveau, end vi kræver, men ikke bestået faget, kan det muligvis bruger til at opfylde Engelsk B.

Du har bestået Engelsk A
Hvis du har bestået Engelsk A, opfylder du de specifikke adgangskrav Engelsk B, Engelsk B med min. 6,0 i karaktergennemsnit og Engelsk A.

Du har ikke bestået Engelsk A
Har du taget Engelsk A, men ikke bestået faget, kan det måske bruges til at opfylde Engelsk på et lavere niveau, fx. Engelsk B.

Du kan dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau ved enten at uploade:

 • Din eksamensprotokol for alle tre år med stempel og underskrift fra skolens leder (og ikke en lærer), hvor Engelsk B er bestået gennem dine års- og eksamenskarakterer i 2. g, eller
 • Et dokument fra skolens leder (og ikke en lærer) om, at faget er bestået, med en henvisning til den relevante uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at faget er bestået. Dokumentet skal være underskrevet. 

Bemærk, at du vil ikke kunne bruge en eksamensprotokol eller dokument fra en leder om at opfylde Engelsk B med min. 6,0, da der hér er et karakterkrav. Ovenstående kan udelukkende bruges til at opfylde Engelsk B. 

Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, er dette ikke muligt for ansøgere med en HF.

 

Nordiske ansøgere
Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Engelsk B under vores standardvurderinger på den engelske side International applicants.

Har du en af følgende uddannelser/eksaminer, opfylder du Engelsk B eller Engelsk B med min. 6,0:

 • Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English): Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. Læs mere omkring testen og hvordan du registrerer dig her.
  • Engelsk B: A Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English).
  • Engelsk B med min 6.0: Cambridge C2 Proficiency eksamen bestået med min. C, svarende til en score på minimum 200.

 

 • Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. Læs mere omkring testen og hvordan du registrerer dig her.
  • Engelsk B: Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) is required (no minimum score required).
  • Engelsk B med min 6.0: Cambridge C1 Advanced eksamen bestået med min. C  OG en score på minimum 185.

 

 • En bestået gymnasial eksamen hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
   
 • En bestået bacheloruddannelse hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.

Matematik A
Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Matematik A under vores standardvurderinger på den engelske side International applicants.
 

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfagDu skal uploade bevis for bestået Matematik A inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Matematik A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk. Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid. Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Følgende accepteres i stedet for Matematik A:

 • 6 ugers lynkursus i Matematik A på Danmarks Tekniske Universitet 
 • Matematik taget som en del af en international gymnasial eksamen på et niveau svarende til Matematik A; dette afgøres ved en konkret vurdering.

Matematik B
 

Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om hvordan du opfylder Matematik B under vores standardvurderinger på den engelske side International applicants.

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik B som en del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfagDu skal uploade bevis for bestået Matematik B inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Matematik B, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk. Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.
Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.
 

Følgende accepteres i stedet for Matematik B:

 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Ålborg Universitet www.aau.dk (vær opmærksom på at fagene for det meste udbydes om sommeren og ikke kan bruges samme år, som man søger om optagelse på CBS)

Matematik taget på højere niveau end krævet:

Hvis du har taget matematik på et højere niveau, end vi kræver, men ikke bestået faget, kan det muligvis bruger til at opfylde Matematik B.

Du har bestået Matematik A
Hvis du har bestået Matematik A, opfylder du de specifikke adgangskrav Matematik B og Matematik B med 6,0 i karaktergennemsnit.

Du har ikke bestået Matematik A
Har du taget Matematik A, men ikke bestået faget, kan det måske bruges til at opfylde Matematik på et lavere niveau, fx. Matematik B.

Du kan dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau ved enten at uploade:

 • Din eksamensprotokol for alle tre år med stempel og underskrift fra skolens leder (og ikke en lærer), hvor Matematik B er bestået gennem dine års- og eksamenskarakterer i 2. g, eller
 • Et dokument fra skolens leder (og ikke en lærer) om, at faget er bestået, med en henvisning til den relevante uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at faget er bestået. Dokumentet skal være underskrevet. 

Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, er dette ikke muligt for ansøgere med en HF.

Samfundsfag / Historie B
Følgende fag accepteres i stedet for Samfundsfag B:
 • Historie B
 • Samtidshistorie B
 • Idéhistorie B
 • International Økonomi B 

Supplering
Hvis du ikke har bestået Samfundsfag B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan supplere i Samfundsfag B hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Samfundsfag B inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til samfundsfag/historie B har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk. Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.

Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Fransk Begynder A / Fortsætter B
Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Fransk Begynder A/Fortsætter B:

 • Bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Fransk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side International applicants)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Fransk Begyndersprog A/Fortsættersprog B hen over sommeren.
 

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Fransk Begynder A/Fortsætter B. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Fransk Begynder A/Fortsætter B:

 • DELF B1(Diplôme d’Etudes en Langue Française B1) - Bestået
 • DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française B2) - Bestået
 • DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française C1) - Bestået
Tysk Begynder A / Fortsætter B
Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Tysk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side International applicants)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Tysk Begynder A/Fortsætter B hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Tysk Begynder A/Fortsætter B. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Goethe-Zertificat B1 - Bestået
 • Goethe-Zertificat B2 - Bestået
 • Goethe-Zertificat C1 - Bestået
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS) – Bestået
 • Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – zweite Stufe (DSD II) - Bestået
Spansk A
Har du en af følgende, opfylder du Spansk A:

Supplering
Hvis du ikke har bestået Spansk A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Spansk A hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Spansk A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Spansk A:

 • Diploma de Español Nivel B1 (Umbral) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel B2 (Avanzado) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C2 (Maestría) – Bestået
Kinesisk Begyndersprog A

Man behøver ikke at have noget kendskab til kinesisk i forvejen for at søge uddannelsen. Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har Kinesisk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)

Har du en af følgende, opfylder du kinesisk begynder A:

 • Bestået Kinesisk begynder A som del af din adgangsgivende eksamen
 •  Adgangsgivende eksamen på kinesisk i et kinesisk talende land
 • 1 års propædeutik i kinesisk fra KU eller AU
 • Kinesisk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A (se standardvurdering på den engelske side International applicants)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Kinesisk Begynder A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Kinesisk Begynder A hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Kinesisk Begynder A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline den 5. juli.
 

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Kinesisk Begynder A:

 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level III - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level IV ­- Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level V - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level VI - Bestået
Japansk Begyndersprog A

Man behøver ikke at have noget kendskab til japansk i forvejen for at søge uddannelsen. Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har Japansk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points).

Har du en af følgende, opfylder du Japansk begynder A:

 • Bestået Japansk begynder A som del af din adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen på japansk i et japansk talende land
 • 1 års propædeutik i japansk fra KU eller AU
 • Japansk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til begyndersprog A (se standardvurdering på den engelske side International applicants)


Supplering
Hvis du ikke har bestået Japansk begynder A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Japansk begynder A hen over sommeren.
 

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Japansk begynder A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline den 5. juli.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Japansk begynder A:

 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N4 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N3 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N2 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N1 - Bestået

 

3. Sprogkrav

Hvis du vil læse en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du udover de specifikke adgangskrav også opfylde et sprogkrav. Det betyder, at du skal have bestået Engelsk A

 Engelsksprogede bacheloruddannelser:

Hvis du vil læse en dansksproget bacheloruddannelse, skal opfylde de specifikke adgangskrav, men der er ikke noget sprogkrav ud over de specfikke adgangskrav. 

 

Sådan opfylder du sprogkravet

Hvis du vil læse en engelsksproget uddannelse, skal du opfylde både det specifikke adgangskrav i engelsk og sprogkravet i engelsk.

Sprogkravet skal være opfyldt inden ansøgningsfristen. Det betyder, at du skal uploade bevis for bestået Engelsk A (eller tilsvarende) inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

 

Engelsk A
Gymnasial supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk A som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF enkeltfag.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du får godkendt en individuel kompetencevurdering, udsteder VUC et kompetencebevis for Engelsk A, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis, og er et bevis på, at du opfylder Engelsk A. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evig tid.

Sprogtest
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk A er ved at tage en test. For at du kan tage en test, skal du:

 • Have bestået Engelsk B med min. 6.0 i karakter
 • Tage en test, der er godkendt af CBS
 • Opnå en minimumscore. Du kan finde scoren under de enkelte sprogtest herunder.

OBS! Vi venter ikke på testresultater, for tests, der er taget efter den 24. juni.

Følgende tests sidestilles med Engelsk A:

 • IELTS academic test bestået med min. 7.0 og alle 4 dele skal bestås med min. 6.0: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato - vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. Læs mere omkring IELTS og hvordan du registrerer dig her.
 • TOEFL iBT bestået med min. 94 i alt og alle 4 dele skal bestås med min. 20: CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, og en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. Læs mere omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig her.
 • TOEFL iBT Home Edition med min. 94 og alle 4 dele skal bestås med min. 20. CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. Læs mere omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig her.
   

Har du en af følgende uddannelser/eksaminer, opfylder du Engelsk A:

 • En bestået gymnasial eksamen hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) bestået med min. C, svarende til en score på minimum 200. Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. Læs mere omkring testen og hvordan du registrerer dig her.
 • Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) bestået med min. C OG en score på minimum 185Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. Læs mere omkring testen og hvordan du registrerer dig her.


Engelsk A i andre lande eller fra internationale eksaminer
Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af en gymnasial eksamen fra EU/EØS-lande og for internationale eksaminer (fx International Baccaluareate) for at opfylde kravet til Engelsk A; listen finder du på den engelske side International applicants.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/12/2023